ЧАСТИНА ПЕРША

Глава 1
ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ
В. О. ЖАХОВСЬКИЙ, В. Г. ЛІВІНСЬКИЙ
Роль та значення дефініцій у військовій медицині 3

 А. П. КАЗМІРЧУК, М. О. ДРЮК, І. Г. ДЕНИСЕНКО, О. В. ЦИЦ, Л. Л. СИДОРОВА, С. В. АГРЕПИШИН, О. О. БУГАЙ

Діяльність Національного військово-медичного клінічного центру«Головний військовий клінічний госпіталь» з надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги військовослужбовцям та особам інших контингентів у 2014–2018 рр. Основні статистичні показники організаційної структури

20
Н. В. КУРДІЛЬ, Л. А. УСТІНОВА, В. І. САГЛО,В. А. БАРКЕВИЧ, О. А. ЄВТОДЬЄВ, Р. М. ШВЕЦЬ
Підсумки міжнародного конгресу з управління наслідками хімічних, біологічних, радіаційних та ядерних загроз
«CBRNe Applied Science and Consequence Management World Congress – 2018»
38
О. В. САЙКО, І. П. ЗОСИМЧУК, І. Є. ГАЙДА
Динаміка адаптивних порушень у лікарів військового мобільного госпіталю при виконанні обов’язків в умовах збройного конфлікту 46

А. І. СОКОЛОВСЬКИЙ, Н. М. СИДОРОВА, С. В. СОФІЄНКО, І. А. ЧАЙКОВСЬКИЙ, А. А. ВОРОНКО,
Н. В. МАСЛАКОВА, Л. В. ДІДЕНКО, Р. В. ШЕВЧУК, С. В. ШЕВЧУК,Г. І. ГАЛЬЧЕНКО, Ю. П. ЕПІШЕВ

Аналіз проведення ехокардіографічних досліджень у пацієнтів кардіологічного профілю
в амбулаторних умовах у закладах охорони здоров’я в системі Міністерства оборони України
65
 
Глава 2
ПИТАННЯ ХІРУРГІЇ
Б. Б. ЖУПАН, Т. А. БІБІК, В. В. ТРЕТЯК
Ефективність нейропротекторної терапії глаукоми 74
І. В. КАНЦЕРА, А. В. ЛИСАК
Синдром фон Хіппеля–Ліндау 81
А.К. РУШАЙ, O.В. БОРЗИХ, О.О. МАРТИНЧУК, Н.О. БОРЗИХ, В.Г. ШИПУНОВ
Об’єктивізація результатів хірургічного
лікуванняпостраждалих з септичними незрощеннями великогомілкової кістки
90
В. П. СЛОБОДЯНИК, В. А. ЗОСИМ, Д. А. РАГУШИН, Ю. Ю. ВОЄВОДА, К. Д. ТКАЧ, А. П. КУРИЛЕНКО  
Випадок лікування пацієнта зі стравоходом Барретта
методом аргоноплазмової коагуляції
101
Глава 3
ПИТАННЯ ТЕРАПІЇ
 
И. С. БУРДО, Н. В. ТИХОНОВА, Н. В. ЧАЮН, А. А. СПАССКАЯ  
Артериальная гипертензия при опухолях надпочечников 109
А. А. ВОРОНКО  
Коморбідність у хворих на артеріальну гіпертензію
військовослужбовців у віддалений період після участі в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
121

В. В. ДЯЧЕНКО, С. А. БИЧКОВА, Г. А.ЧУМАЧЕНКО, Е. М. ТУМАРОВА, Л. І. ПАРХОТИК, І. Г. ЗАКОВОРОТНА, С. С. ТАРАНУХІН, Л. В. СТАРОКОНЬ

 
Аналіз причин синдрому хронічного кашлю у військовослужбовців 133
А. П. КАЗМІРЧУК, А. С. АНДРІЮК, Н. М. СИДОРОВА, Д. Д. ТРЕТЯК, І. В. ХОМЕНКО, Б. К. ШАМУГІЯ, М. В. НАУМЕНКО  
Антитромботична терапія хворих на фібриляцію передсердь в умовах реальної клінічної практики 141
З. В. ЛЕВШОВА, М. С. ГРОД  
Синдром множинної ендокринної неоплазії:
діагностика та лікування (огляд літератури та опис клінічного випадку)
148
З. В. ЛЕВШОВА, С. В. СКОРОЗІНСЬКА  
Гіпертрофічна кардіоміопатія: випадок з практики 161
С. Л. ЛИТОВКА, Ю. Ю. КЛИМЕНКО, А. В. РОЖКОВ, М. Ю. ОЛИМ, О. М. ІВАНЬКО, І. В. ОГОРОДНІЙЧУК  
Епідеміологічні особливості кишкового ієрсиніозу у військових колективах 169
 Г. В. МЯСНИКОВ, А. В. ТКАЧОВ, І. І. ЛИТОВЧЕНКО,Ю. О. СЛЄСАРЕНКО, О. В. СЕЛЮК, О. В. СЕМЬОНОВА
Розлади вегетативного відділу нервової системи
та їх особливості у військовослужбовців Збройних Сил України та учасників антитерористичної операції
178
Глава 4
НОВЕ В ДІАГНОСТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ ЗАХВОРЮВАНЬ
 
О. І. БУТРІМ, Г. В. ЦВІГУН, В. В. СОБЕЦЬКИЙ, О. Я. ГЛАВАЦЬКИЙ, І. Ю. ХУДЕЦЬКИЙ, А. А. ВОРОНКО  
Вплив дієтичної добавки екстракту кореня борця з радіопротективними властивостями на систему кровотворення при дії іонізуючого опромінення 185
С. В. ГОЛОВКО, Я. В. СОБКОВ, О. Ф. САВИЦЬКИЙ, Д. О. ВАЛЕРКО  
Досвід черезшкірної пункційної склеротерапії кіст нирок 194
Н. Я. ДОЦЕНКО, С. С. БОЕВ, Л. В. ГЕРАСИМЕНКО, И. А. ШЕХУНОВА  
Новые возможности оптимизации лечения артериальной гипертензии: хронотерапия 200
В. В. НОВОПАШЕННА, В. І. ЧОБАН, Р. Г. КРАСІЛЬНІКОВ  
Остеосцинтиграфія в оцінці комбінованого лікування скелетних метастазів 211
О. К. ФОРМАНЧУК  
Погляд на концепцію біологічного розвитку й особливості діагностики хронічного обструктивного захворювання легень у доклінічний період 218
Г. В. ЦВІГУН, М. І. ХЄДА, Л. Д. ЦИБЕНКО, Ж. Є. КАРПЦОВА, Н. В. НІЦАК, С. Г.ЗИМА  
Магнітно-резонансна томографія в діагностиці аденом гіпофіза та розпізнаванні можливих причин їх гіпердіагностики 230
   

ЧАСТИНА ДРУГА

Глава 1

ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

 БІБІК Т. А., ГРЕЧАНИК О. І  
Аналіз недоліків надання медичної допомоги військовослужбовцям на догоспітальному етапі  3
 ЖАХОВСЬКИЙ В. О., ЛІВІНСЬКИЙ В. Г.   
Медичне забезпечення Збройних Сил України в мирний час: стан та перспективи розвитку  12
ІВАЩЕНКО С. М.   
Залежність якості засвоєння навчального матеріалу від емоційного стану слухачів в процесі підготовки військових фахівців  43
КАЗМІРЧУК А. П., ДРЮК М. О., ДЕНИСЕНКО І. Г., ЦИЦ О. В.   
Структура госпіталізації, спеціалізованих та високоспеціалізованих видів медичної допомоги жінкам в Національному військовомедичному клінічному центрі «Головний військовий клінічний госпіталь» у 2014–2018 роках. Основні статистичні показники   49
РОГОВСЬКИЙ В. М., ГАЧКІВСЬКИЙ В. В., НАГАЛЮК Ю. В.   
Клініці судинної хірургії Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» – 40 років. Досвід та досягнення   61
СИДОРОВА Н. М., ГАЛУШКА А. М., ВОРОНКО А. А., КАЗМІРЧУК А. П., ТРЕТЯК Д. Д., СПАСЬКА Г. О., ХОМЕНКО І. В., НАУМЕНКО М. В.  
Сучасні воєнні конфлікти та вторинна патологія серцево-судинної системи: статистика, можливості прогнозування та попередження   70
УСТІНОВА Л. А., КУРДІЛЬ Н. В., БАРКЕВИЧ В. А., САГЛО В. І., ШВЕЦЬ Р. М., ЄВТОДЬЄВ О. А.  
Практичні аспекти підготовки персонала для роботи в умовах масового надходження пацієнтів, уражених бойовими отруйними речовинами   80
ШЕВЧУК С. В., ЯРОШ Т. В., ТЕПЛЮК А. А.  
Особливості перебігу бойового стресу у військовослужбовців збройних сил України в умовах проведення Операції Обєднаних Сил   88 
ЩЕРБИНІНАМ. Б., РИЖЕНКО С. А., ШЕВЧЕНКО Т. М.  
Особливості бойових уражень військовослужбовців України в сучасних умовах    97

Глава 2

ПИТАННЯ ХІРУРГІЇ

 
ГИБАЛО Р. В., ЦЕМА Є. В., БАТЮК А.І.  
Результати лікування пацієнтів з післяопераційними вентральними грижами після багатоетапного хірургічного лікування відкритих вогнепальних поранень живота та удосконалення існуючих методик герніопластики післяопераційних вентральних гриж    107
КАРПЕНКО К. К.  
Суб’єктивність та об’єктивність оцінки хвороби у пацієнтів з посттромботичним синдромом нижніх кінцівок. Вибір оптимального методу оцінювання    116 

Глава 3

ПИТАННЯ ТЕРАПІЇ

 

БОГДАН І. С., БОГДАН А. І., МАЛАНКЕВИЧ Ю. І.

 
Венозний геморагічний інсульт: клінічний випадок    129
ВОРОНКО А. А.  
Коморбідність у хворих на артеріальну гіпертензію військовослужбовців – учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи    138
ГАЙДА І. Є., САЙКО О. В., ТУЧАЛЕЦЬ М. М., МАЛАНКЕВИЧ Ю. І.  
Клініко-неврологічні особливості судинної патології головного мозку у військовослужбовців, евакуйованих із зони проведення Операції Об’єднаних Сил   148
ДЕРЕВ'ЯНКО В. О., СИДОРОВА Н. М  
Роль лікаря загальної практики-сімейної медицини у веденні пацієнтів після гострого коронарного синдрому без елевації сегмента ST на електрокардіограмі: дані літератури та обґрунтування дизайну дослідження   159
ДЯЧЕНКО В. В., БИЧКОВА С. А., ТУМАРОВА Е. М., ПАРХОТИК Л. І., ПЕТУХОВА І. Г., ТАРАНУХІН С. С., СТАРОКОНЬ Л. В.   
Основні клініко-функціональні показники та якість життя у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень різних клінічних фенотипів   171
МЯСНИКОВ Г. В., КОБІРНІЧЕНКО Ю. А., РУБЧУК О. Г., СОБКОВА Ж. В., РОЩЕНКО Л. О., ФРАНЦІШКО А. А., КОЛОМІЄЦЬ В.Б.   
Структура видового складу мікроорганізмів на судинних та сечових катетерах у багатопрофільному стаціонарі    181
МЯСНИКОВ Г. В., САПОЖНІКОВ А. Р., ГРЕЧАНИК Л. І., ЛІННІК Т. В.   
Показники стаціонарної медичної допомоги військовослужбовцям у клініці туберкульозу Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» в 2016–2018 роках    189
ТАРАН О. І., КОМІНКО Л. В.,   
Еволюція ускладненого нейрогенного сечового міхура: клінічний випадок   194
 ФЕДОРОВА О. О., КРАСЮК О. А., ЄЩЕНКО О. І., ВАЛІГУРА О. І., САЛІЄВ А. Ю.   
Клінічне значення коморбідності при хронічному обструктивному захворюванні легенів   202

Глава 4

НОВЕ В ДІАГНОСТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ ЗАХВОРЮВАНЬ

 
ВИШНЯГОВ А. М., РИХАЛЬСЬКА К. С., ДІЖА І. М.   
Противірусні препарати прямої дії для лікування військовослужбовців з 1 генотипом HCV-інфекції   212
КАЗМІРЧУК А. П., МЯСНИКОВ Г. В., КОЛІСНИК О. С., ФРАНЧУК С. М.   
Токсидромний підхід у діагностиці отруєнь   221
ЧАЙКОВСЬКИЙ І. А., КАЗМІРЧУК А. П., МЯСНИКОВ Г. В., КРИВОВА О. А., СОФІЄНКО С. В., БУГАЙ О. О.   
Об’єктивна оцінка тяжкості стану військових з бойовою травмою на основі поглибленого аналізу електрокардіограми та варіабельності ритму серця  

Збірник

Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net