1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Глава 1
ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ
Березняков И. Г., Иманова Н. И., Березняков В. И.,
Сидоров Д. Ю., Лебединская М. Н.
Анализ представлений врачей Украины о диагностике и лечении
острого бронхита
3
Жаховський В. О., Лівінський В. Г.
Медична служба бригади: методичні підходи до формування
організаційної структури
15
Іващенко С. М.
Значення державної системи превентивної медицини для
формування людського резерву Збройних Сил України
60
Казмірчук А. П., Циц О. В., Денисенко І. Г., Дрюк М. О.
Місце клінік (відділень) терапевтичного профілю Національного
військово-медичного клінічного центру «Головний військовий
клінічний госпіталь» у сучасної системі лікувально-евакуаційного
забезпечення Збройних Сил України по наданню медичної допомоги
військовослужбовцям – учасникам антитерористичної операції за
увесь період її проведення. Основні статистичні показники
67
Казмірчук А. П., Циц О. В., Денисенко І. Г., Дрюк О. В
Місце клінік (відділень) хірургічного профілю Національного військово-
медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпі-
таль» у сучасної системі лікувально-евакуаційного забезпечення
Збройних Сил України по наданню медичної допомоги військовослуж-
бовцям – учасникам антитерористичної операції за увесь період її
проведення. Основні статистичні показники
78
Казмірчук А. П., Циц А. В., Калишенко К. М., Дрюк М. О.
Особливості психічного стану осіб, які були звільнені з полону 90
Сидорова Н. М.
Обґрунтування потреби в удосконаленні надання медичної
допомоги військовослужбовцям в закладах охорони здоров’я
Міністерства Оборони України: аналіз обсягу діагностичних
досліджень та результатів лікування
96
Глава 2
ПИТАННЯ ХІРУРГІЇ
Задорожна Б. В., Сайко О. В., Добош Л. М. , Маланкевич Ю. І.
Аналіз смертності від мозкових інсультів у ангіоневрологічному
відділенні Військово-медичного клінічного центру Західного
регіону з 2013 по 2017 роки
102
Лисак А. В., Березкін О. М.
Колоректальні неоплазії 108
Литвиненко О. О., Коровін С. І., Литвиненко О. О., Сафонов В. Є.
Злоякісна фіброзна гістіоцитома м'яких тканин гомілки 118
Литвиненко О. О., Коровін С. І., Литвиненко О. О., Сафонов В. Є.  
Злоякісна фіброзна гістіоцитома м'яких тканин плеча та
передпліччя
125
Рушай А. К., Данькевич В. П., Бебих А. Р., Буглак А. И.,
Мартинчук О. О., Борзих Н. О.
 
Заходи по профілактиці запальних ускладнень під час
хірургічного втручання в травматології та ортопедії
132
Федірко І. В., Козловський С. М., Шмідт П. А.  
Лікування хронічного періодонтиту та його ускладнення у
військовослужбовців Збройних Сил України в клініці щелепно-
лицевої хірургії та стоматології Національного військово-
медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний
госпіталь»
141
Шматенко О. П., Давтян Л. Л., Тарасенко В. О., Гринчук І. Г.,
Притула Р. Л., Дроздов Д. В.
 
Визначення розчинності активних фармацевтичних інгредієнтів
крему для лікування ранового процесу у поранених
військовослужбовців
148
Глава 3
ПИТАННЯ ТЕРАПІЇ
 
Гончаров Я. П., Гусєва С. А., Петруша О. О., Орлов В. М.,
Савка І. С.
 
Ефективність заліза (III) гідроксид полімальтозного комплексу
при лікуванні постгеморагічної залізодефіцитної анемії
у поранених
157
Друзь О. В., Черненко І. О.  
Психодіагностика посттравматичного стресового розладу в
учасників локальних бойових дій
170
Дяченко В. В., Бичкова С. А., Тумарова Е. М., Пархотик Л. І.,
Заковоротна І. Г., Таранухін С. С., Староконь Л. В.
 
Актуальні питання діагностики та оцінки клінічного перебігу
негоспітальної пневмонії у хворих на хронічне обструктивне
захворювання легень
186
Кушнарьова Н. М., Мясников Г. В., Гриценко О. М.  
Корекція ліпідного та жирнокислотного спектру сироватки крові
хворих на цукровий діабет 2-го типу з ізольованою
гіпертригліцеридемією з використанням фенофібрату
196
Левшова З. В., Балко А. М.  
Випадок інфаркту міокарда, ускладненого аневризмою
міжшлуночкової перетинки
208
Лурина Н. А., Спасская А. А., Бакун Т. В.  
Краткое сообщение о случае редкого заболевания из группы
системных склеродермий
214
Малиновська О. В., Колісник О. С.  
Застосування психотерапевтичних методів при лікуванні хворих
на цукровий діабет в умовах стаціонару
222
Мясников Г. В., Кобірніченко Ю. А., Рощенко Л. О.,
Францішко А. А., Собкова Ж. В., Коломієць В. Б.
 
Етіологічна структура збудників внутрішньолікарняних інфекцій
у відділенні реанімації та інтенсивної терапії хірургічного
профілю Національного військово-медичного клінічного
госпіталю «Головний військовий клінічний госпіталь». Основи
мікробіологічної діагностики та антибактеріальної терапії
нозокоміальних інфекцій
229
Нахимчук Л. Л., Морозенко О. А., Ткачов А. В.  
Алгоритм фізіотерапевтичного лікування нейропатії лицевого
нерва
239
Сайко А. В.  
Современное состояние проблемы фантомной боли
(обзор литературы)
247
Сидорова Н. М., Третяк Д. Д., Хоменко І. В., Пруська Л. І.,
Кісельова К. Л., Боднарчук Н. А., Спаська Г. О., Науменко М. В.
 
Залежність показника загального периферичного опору судин у
постраждалих з бойовою травмою від стану мікроциркуляторного
русла
266
Спаська Г. О., Ковальова Ю. В., Козирева Д. О., Луріна Н. А.,
Бакун Т. В., Ванда Т. М., Сидорова Н. М.
 
Клінічний випадок ідіопатичної дилатаційної кардіоміопатії 276
Стрільчук Л. М., Беш Д. І., Рафалюк О. І.  
Зміна електро- та ехокардіографічних параметрів залежно від
стану жовчного міхура у хворих на ішемічну хворобу серця, яким
проведено аорто-коронарне шунтування
287
Ткачов А. В., Сайко О. В.  
Неврологічна симптоматика в гострому періоді струсу головного
мозку на етапі медичної евакуації з військово-мобільного
госпіталю
295
Ткачов А. В., Селюк О. В., Третяк С. Д., Литовченко І. І.  
Тактика лікування дорсалгій при коморбідності 310
Триполка С. А., Головач И. Ю.  
Гангренозная пиодермия как редкое проявление аутоиммунных
заболеваний
318
Форманчук О. К.  
Активність як атрибут хронічного обструктивного захворювання
легень (огляд літератури)
324
Форманчук О. К.  
Природний перебіг і проґресування хронічного обструктивного
захворювання легень (огляд літератури)
331
Чурсіна Т. Я., Міхалєв К. О.  
Погляд на еритроцит як один з модифікаторів плейотропних
фармакологічних ефектів статинів (огляд літератури)
341
Шматенко О. П., Кучмістова О. Ф., Гринчук І. Г.,
Притула Р. Л., Вороненко Д. В.
 
Особливості проведення підтримувальної терапії запалень
паренхіматозної тканини нирок і ниркових мисок за
допомогою лікарських рослин (огляд літератури)
356
Глава 4
НОВЕ В ДІАГНОСТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ ЗАХВОРЮВАНЬ
 
Вишнягов А. М., Діжа І. М., Рихальська К. С.  
Застосування противірусних препаратів прямої дії для лікування
хронічного вірусного гепатиту С
379
Дяченко В. В., Бичкова С. А., Чумаченко Г. А.,
Тумарова Е. М., Пархотик Л. І., Заковоротна І. Г.,
Таранухін С. С., Староконь Л. В.
 
Аналіз ефективності проведення небулайзерної терапії в
лікуванні неконтрольованої бронхіальної астми
387
Литвиненко О. О., Сафонов В. Є., Литвиненко О. О.
 
Значення прогностичного маркеру пухлинної прогресії КІ-67 при
місцево поширених пухлинах
396
Ліннік Т. В., Гречаник Л. І., Сапожніков А. Р., Кравченко К. О.  
Клінічний випадок успішної діагностики та лікування
туберкульозу легень в поєднанні з раком легень
403
Маланкевич Ю. І.  
Порівняльна характеристика лікувальних методів усунення
гемоконцентрації у пацієнтів із судинними захворюваннями
головного мозку
411
Орловська І. В., Хоменко І. П., Будник О. Д., Гибало Р. В.,
Потопальський А. І., Козировська Н. О.
 
Використання наноцелюлозних гідрогелевих пов’язок у лікуванні
ран
420
Страфун С. С., Лакша А. М., Шипунов В. Г., Борзих Н. В.  
Групи ризику розвитку місцевого гипертензивного ішемічного
синдрому при вогнепальних ушкодженнях нижніх кінцівок
431
Чайковський І. А., Софієнко С. В., Тверезовський М. В.,
Діденко Л. В.
 
Визначення комплексної оцінки функціонального стану організму
серед курсантів вищого військового навчального закладу з метою
профілактики захворювань внутрішніх органів
439
<