1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

  Facebook

Впливу екологічних факторів на стан здоров’я людини приділяється важливе значення. Проте вивченню впливу фізичних факторів Землі (в першу чергу тонких польових структур) на організм людини офіційною медициною приділяється недостатньо уваги. На теперішній час науковцями (фізиками, спеціалістами в області електроніки та біолокації, медиками) накопичено достатньо даних, які вказують на суттєвий вплив геопатогенних факторів на здоров’я людини. Останнім часом все ж з’являються застереження лікарів (лікарі-санологи, лікарі народної та нетрадиційної медицини) про необхідність привернути спеціалістів різних галузей та широкі кола громадськості до більш широкого та детального вивчення цієї проблеми та враховувати в медичній практиці комплексну дію всіх екологічних, геопатогенних факторів на організм людини.

Що таке геопатогенні фактори?

Вплив геопатогенних факторів на організм людини, її здоров’я при тривалому перебуванні в місцях їхньої дії вивчає наука геопатія. До геопатогенних (які можуть негативно впливати на здоров’я людини) фізичних факторів можна віднести: зміни гравітаційного та магнітного полів Землі, геомагнітну сітку, геопатогенні зони, технопатогенні фактори – електромагнітні та радіоактивні випромінювання, інфрачастотні коливання. Крім фізичних геопатогенних факторів виділяють хімічні (перерозподіл різних мікро- та макроелементів в навколишньому середовищі, техногенні забруднення навколишнього середовища) та біологічні (збудники інфекційних та паразитарних захворювань) геопатогенні фактори.
По-перше, необхідно вказати, що узгодженості серед різних кіл науковців щодо видів та природи тонких фізичних структур Землі, як і інших планетарних космічних тіл, в даний час немає. Є багато різних теорій та понять, які часто суперечать один одному, чи навпаки, одні і ті ж речі описуються різними термінами. Крім того, існують різні погляди на даний предмет офіційної науки та езотеричної, що створює ще більше тайн та загадок. Можна узагальнити, що ця тема є фундаментальною для науковців і вирішення її неможливе без подальшого вивчення першооснов матерії.
По-друге, в даний час накопичено багато незаперечних даних позитивного та негативного впливу різних геопатогенних факторів (природних та штучних, в тому числі польових структур Землі) на живі організми та організм людини.
По-третє, існують методи впливу через польові структури на організм людини з метою лікування та профілактики захворювань, посилення здоров’я, методи діагностики та корекції негативного впливу випромінювань Землі, що вкрай важливо для практичної медицини.
Таким чином, польові структури Землі потребують подальшого вивчення та уточнення їх впливу на організм людини, розроблення практичних заходів з метою отримання максимально позитивного ефекту та мінімізації негативних ефектів від дії геопатогенних фізичних факторів на організм людини.

Чим вирізняються геопатогенні фізичні фактори?

Науковці беззаперечно визнають наступні польові структури Землі: гравітаційне поле та магнітне поле. Багато дискусій точиться навколо тонкоенергетичних полів (глюонне, мезонне, торсіонне поля, тощо), сюди ж відноситься геомагнітна сітка Землі та геопатогенні зони), хоча в офіційних наукових колах погляди щодо природи останніх та методів їх реєстрації часто діаметрально протилежні.
Езотеричні вчення виділяють наступні тонкі польові структури Землі (в тому числі високоорганізованих живих організмів та людини): ефірні, астральні та ментальні поля, які разом створюють єдине енергоінформаційне поле Всесвіту.
Гравітаційне поле Землі (поле земного тяжіння) – джерелом цього поля є маса Землі, проявляється силою тяжіння (g). Гравітаційне поле відносно однорідне, його неможливо екранувати, тому експериментів щодо впливу відсутності гравітаційного поля на живі організми провести неможливо. Гравітаційне поле поширюється в космос на значну відстань від поверхні Землі.
Магнітне поле Землі – виникає внаслідок рухів ядра планети та є формою матерії, яка діє на електрично заряджені частини з силою, яка пропорційна добутку їх заряду та швидкості. Одиницею виміру є Тесла (Т). Магнітосфера Землі простягається на 90 тисяч км від її поверхні та захищає біосферу від згубного для живих організмів сонячного радіаційного випромінювання. Напруженість магнітного поля Землі коливається від 30 мкТ біля екватора до 60 мкТ в районі магнітних полюсів, в Києві близько 45 мкТ.
Дія магнітного поля на організм людини незаперечна. Багатьма вченим відстоюються гіпотези щодо впливу магнітного поля Землі на генетичний апарат живих організмів (ДНК та РНК) та еволюційні процеси на Землі взагалі. Магнітне поле також впливає на точки акупунктури та меридіани у людей, епіфіз (шишковидну залозу, яка відповідає за ритмічність змін ендокринної, імунної та нервової систем), магнітне поле є каталізатором всіх метаболічних процесів в організмі.
Крім того, в магнітному полі Землі виникають постійні коливання магнітного поля - резонансні коливання Шумана (мал.1). Всі живі організми настроєні на базову частоту магнітних (електромагнітних) коливань в 7,83 Гц, яка з іншими гармоніками Шумана впливає на перебіг найбільш тонких адаптивних процесів організму. Хвилі Шумана необхідні людині для синхронізації біологічних ритмів. Базисна частота коливань Шумана відповідає альфа-ритму головного мозку людини, друга гармоніка в 14 Гц - прискореному альфа-ритму головного мозку, третя гармоніка – бета-ритму головного мозку.

Мал.1. Коливання наднизької частоти, які виникають резонансному просторі між поверхнею землі та іоносферою (резонанс Шумана та частотні гармоніки Шумана).

Магнітні бурі, які виникають періодично під дією змін активності так званого сонячного вітру, призводять до перепадів магнітного поля землі, зміні його частотних характеристик, що відображається на стані людей, особливо метеочутливих.
За висновками вчених, напруженість магнітного поля Землі з кожним роком знижується. За розрахунками до початку першого тисячоліття напруженість магнітного поля була в 2 рази вищою, ніж тепер, а тривалість життя в той час в центрах цивілізації сягала 120 років. Крім того, знижують напруженість природного магнітного фону можуть металічні конструкції будівель, металоконструкції машин та інші техногенні конструкції, а зміну його частотних коливань (гармонік Шумана) - перенасиченість сучасного життя штучними електромагнітними випромінюваннями різних частотних діапазонів. Так, у будівлях із залізобетонних конструкції напруженість магнітного поля зменшується в 2-3 рази (на морських узбережжях навпаки напруженість природного магнітного поля вища, ніж на суходолі, що є також одним із оздоровчих факторів приморських узбережь), в автомобілі, автобусі – зменшується в 14-20 разів!
Геомагнітна сітка Землі – фізична сутність даного поля не вивчена. Це поле Землі порівнюють ще із біополем людини. Вона виявляється за допомогою біолокації, тобто по реакції людини, яка держить в руках рамку із дроту чи маятник. Геомагнітну сітку виявляють також за допомогою високоточних приладів, які виявляють зміну різних фізичних параметрів в місцях впливу геомагнітної сітки.
За кордоном вивченням геомагнітної сітки, як і геопатогенних зон займаються давно, на цю тематику є багато публікацій, провдяться з’їзди, конференції та семінари. Існує багато національних товариств по біолокації та радіоестезії, є вони і в Україні.
Геомагнітна сітка вважається багаторівневою ієрархічною структурою. Вона покриває всю Землю у вигляді структурованих силових ліній різної направленості та інтенсивності – подібно меридіанам та паралелям та утворюють різні за розмірами клітини (мал.2). Вони пронизують будь-які перепони і стабільні по своєму розміщенню до поверхні Землі.

Мал. 2.Схематичне зображення геомагнітної сітки.

<