1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

УДК 616.914.

В.І.Трихліб, Б.М.Горішний

ВІТРЯНА ВІСПА У ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ

Головний військово-медичний клінічний центр, м.Київ

Науково-дослідний інститут проблем військової медицини ЗС України, м.Київ

Показано рівень захворюваності на вітряну віспу серед цивільного населення, серед осіб молодого віку з організованих колективів та відсоток ускладнень при цьому захворюванні.
Ключові слова: вітряна віспа, ускладнення.

The research is shown chicken-pox morbidity among civil population, youth from organized groups and percentage of complications during this disease.
Key words: chicken-pox, complications.

Вітряна віспа (chicken-pox - англ., Windpocken - нім.; varicelle, petileverole volante - франц.) – це гостре вірусне інфекційне захворювання, яке характеризується лихоманкою, інтоксикаційним синдромом і наявністю поліморфного висипу на шкірі і слизових оболонках, у більшої частини хворих – доброякісним перебігом, тривалою персистенцією віруса у вигляді латентної інфекції, при активізації якої (частіше після 60 років) захворювання протікає у вигляді оперізуючого лишаю.
Вітряна віспа і оперізуючий лишай поширені в усьому світі, на них страждають більше 90% людей.
За даними Казанцева А.П. близько 10% людей старше 15 років опиняються в групі ризику, якщо раніше не хворіли на віспу. Як не трагічно, але за останні роки відмічається зростання захворюваності серед дорослого населення, особливо у осіб з організованих колективів. Дана ситуація пов'язана з відсутністю щеплення у дітей, зменшенням кількості дитячих садків, меншого контакту і інфікування серед дітей. Також це зв'язується з погіршенням екологічної ситуації, відсутністю, на даний момент, загальної імунізації, зростанням числа осіб з імунодефіцитами.
В літературі все більше з'являється даних про погіршення перебігу захворювання.
За статистикою, кожна п'ята дитина отримує ускладнення при цьому захворюванні. Якщо ж вітряною віспою захворіє дорослий, то ця хвороба переноситься набагато складніше, ніж у дитячому віці. Особливо небезпечною ця інфекція є для вагітних жінок, плід яких може бути враженим герпетичною інфекцією.
Наведемо деякі цифри стосовно захворюваності на вітряну віспу у різних країнах.
У теперішній час у США, Канаді, де обов'язкове щеплення від вітряної віспи було розпочато в 1995 р., вітряна віспа має лише історичне значення. В роки, до введення щеплення, вона вражала всі шари населення. В рік хворіло близько чотирьох мільйонів чоловік, госпіталізувалось в середньому 10 630 – 13 500 осіб і реєструвалось близько 90 летальних випадків (14, 20, Meyer P.A. з співав, 2000, Davis M.M. зі співавт, 2004).
Фахівцями Центрів з контролю і профілактики захворювань США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) був проведений аналіз захворюваності і смертності в США за період з 1990 по 2001 рр. У 1990-1998 рр. кількість летальних наслідків, прямо чи побічно зумовлених вітряною віспою, значно коливалось. З 1990 по 1994 р. з близько 145 летальних випадків на рік, у 105 - вона була основною причиною смерті і у 40 – фоновим захворюванням. За одинадцятирічний період смертність, безпосередньо від вітряної, зменшилась на 66 %: з 0,41 на 1 млн. населення в 1990-1994 рр. до 0,14 на 1 млн. в 1999-2001 рр. З 1999 по 2001рр. відбулось різке зниження кількості смертей (до 66 за рік). Зменшення летальності спостерігалось в усіх вікових групах до 50 років, але найбільше зменшення (на 92%) зафіксовано серед дітей 1-4 років. Отримані в США дані підтверджують ефективність загальної вакцинації від вітряної віспи (Nguyen H.Q. зі співавт, 2005). Про це також вказують Seward JF. зі співавт, 2002., W Katherine Yih з співавт, 2005. Але в той час відмічалося збільшення захворюваності на оперізуючий лишай з 2,77 до 5,25 на 1000 населення, вражаючи приблизно 600тис. – 900тис. чоловік усіх вікових груп, але головним чином літніх чи імуноскомпроментованих людей, до того ж рівень захворюваності збільшується з віком (Wharton M., 1996; Donahue J.G. зі співавт, 1995).
У Німеччині в період до масового щеплення щорічно реєструвалось близько 250 тис. – 300 тис. випадків вітряної віспи, 5% припадало на дітей грудного віку. Летальність у дорослих складала 1:1400. Менінгоенцефаліт зустрічався у одного на 5 тис. – 10 тис. хворих. (У.Веммер, 1999).
Як вказує Я.Слюсарчик, 2003, в Польщі протягом з 1990 по 2001рр. відмічається зменшення захворюваності на вітряну віспу (за 10 років захворюваність зменшилась в два рази). Частіше госпіталізувались діти. В 2002р. були проведені досліди з визначення антитіл до вітряної віспи, в результаті було встановлено, що: 50% дітей до 5 років, 80% дітей до 15 років, близько 70% осіб у віці 20 - 40 років - були серопозитивними. Такі ж дані були отримані в Туреччині в 2002р., в США в 1993р. – до введення загальних щеплень від вітряної віспи.
Melker зі співавт., 2006, перед початком проведенням вакцинації від вітряної віспи в Нідерландах в 1995 – 2001рр. вивчили епідеміологію вітряної віспи та оперізуючого лишаю. Було встановлено збільшення числа серопозитивних осіб в залежності від віку: від 18,4 % (у 0 - 1 річних) до 48,9 %, 59,0 %, 75,7 % і 93,0 % (для 2-, 3-, 4-і 5 річних), відповідно, у дорослих він збільшився до 97,5 % і 100 % для старших вікових груп. Середній щорічний рівень консультацій терапевта складав 253,5 і 325,0 на 100 000 для вітряної віспи і оперізуючого лишаю герпеса, відповідно. Рівень звернень з приводу вітряної віспи був найвищим у дітей, а з приводу оперізуючого лишаю – в літньому віці. Тому постало питання про необхідність проведення вакцинації від даної інфекції.
В Австралії щорічно важка вітряна віспа і оперізуючий лишай викликають велику кількість летальних випадків і тисячі госпіталізацій. Вірус вітряної віспи вражає людей усіх вікових груп, але частіше дітей молодше 5 років. Більше 90% хворих у країні - у віці до 15 років. Проведення вакцинації від вітряної віспи в Австралії почалось з 2000р. Ця вакцина рекомендується для всіх дітей старших за 12 місяців і всіх вразливих дорослих.
В Англії і Уельсі вітряна віспа є рідкісним захворюванням у дорослих, рівень захворюваності у дітей до 15 років складає 82-183 на 100 000. В той же час, згідно з повідомленнями з Великобританії, за минулі два десятиріччя помітна тенденція збільшення кількості випадків серед дорослих. Як відмічають A.H. Mohsen, M. McKendrick, 2003р., в Європі і Північній Америці рівень віспи за останні роки серед дорослих подвоївся.
В тропічних областях захворювання зустрічається частіше серед дорослих. За даними A.H. Mohsen і M. McKendrick, 2003 в тропічних державах вітряна віспа широко поширена серед молоді, де вона складає 20-50% від усіх випадків. Причини цього незрозумілі.
В Україні, як вказують Лапушенко О.В. зі співавт. 2004., значну долю серед інфекційних захворювань займають «дитячі» інфекції. На тлі проведення вакцинації, з охопленням до 95% осіб, відмічається зменшення їх рівня захворюваності (Бобильова О.О. зі співавт.,2002), але водночас спостерігається ріст захворюваності на вітряну віспу, проти якої щеплення не проводиться.
Дане захворювання в Україні займає в наш час одне з провідних місць за поширенням після гострих респіраторних захворювань. Вважається, що вітряна віспа вражає переважно дитяче населення. Як вказують Н.П.Скородумова зі співавт, 2002 р. захворюваність дітей першого року складає 25% від загальної захворюваності віспою. За даними Чудной Л.М. зі співавт, 2002р. найбільша захворюваність припадає на дитячий вік, близько половини захворювань – на вік від 5 до 9 років, рідше хворіють діти у віці 1-4 і 10-14 років; 10% припадає на осіб 15 років і старше. З 1997р. до 2002р. захворюваність зросла в 1,3 рази. Найбільше збільшення спостерігалось у віковій групі 7-14 років (в 1,9 рази). Серед дорослого населення захворюваність збільшилась в 1,7 рази. У дітей перебіг захворювання переважно легкий, доброякісний і закінчується повним одужанням (Н.П.Скородумова зі співавт, 2002р.) У дітей з гематологічною і онкологічною патологією на тлі терапії цитостатиками і глюкокортикоїдами спостерігається тенденція до важкого перебігу, а також у вигляді генералізованої та геморагічної форм (В.В.Гнатюк, О.Є.Січкоріз, 2004г.).
Інфекційна захворюваність на вітряну віспу по областям України за декілька останніх років (2000 – 2006рр.) представлена на наступній діаграмі (на 100 тис).

<