1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

  Facebook

Наш досвід використання контактної лазерної літотрипсії в ургентних випадках.
С.В. Головко, В.О. Стеценко, О.Ф. Савицький.
Головний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ»

На сьогоднішній день сечокам'яна хвороба (СКХ) є однією з найрозповсюджених патологій сечовивідної системи. Серед усіх хірургічних захворювань нирок СКХ становить від 30 до 45%. Найбільш більшої уваги заслуговують пацієнти, які поступають в стаціонар з обструкцією сечовивідних шляхів.Такі хворі потребують того чи іншого оперативного втручання.

В урологічне відділення ГВКГ за останній рік були госпіталізовані 6 пацієнтів з приводу гострого обструктивного пієлонефріту та потребували термінового оперативного втручання.В двох випадках мав місце блок єдиної нирки, в одному-блок двох нирок, в інших-блок однієї з нирок з явленнями гострої ниркової недостатності.

Пенсіонер МОУ- В., 65 років-був переведений з обласної лікарні м.Житомир зі скаргами на ниючий біль у поперековій ділянці, наявність субфібрілітету та відсутність на протязі доби діурезу (анурія). В аналізах крові мав місце незначний лейкоцитоз, виражена азотемія ( креатенін-до 1200 мкмол/л, сечовина - 36 ммол/л, калій- 5,0 ). Після обстеження у хворого диагностовані рентгеннегативні камні верхньої третини обох сечоводів. В анамнезі-постінфарктний кардіосклероз, гіпертонічна хвороба IIIст. та цукровий діабет у фазі декомпенсації.Враховуючи наявність у хворого двобічного блоку нирок з явищами гострої ниркової недостатньості, хворий потребував екстренного оперативного втручання.Ризик оперативного втручання ускладнювався наявностью виражених змін на ЕКГ, високим артеріальним тиском, декомпенсованим цукровим діабетом. Після короткочасової підготовки хворого до операції, за життєвими показниками хворому проведена операція-контактна лазерна літотрипсія каменів обох сечоводів, стентування сечоводів.Проводилась антибактеріальна, інфузійна терапія зі стімуляцією діурезу, корекція гіперглікемії.В післяопераційному періоді у хворого відновився діурез, вже на другий день після операції суттєво знизились показники азотистих шлаків, суттєво поліпшилась ЕКГ. В задовільному стані хворий був виписаний на четвертий день після операції на амбулаторне лікування. Через місяць були видалені стенти з сечоводів.

В іншому випадку-пацієнт С.55років, звернувся за допомогою в урологічне відділення ГВКГ з приводу наявності каменя до 7-8мм в нижній третині правого сечоводу єдиної нирки ( наявність каменя підтверджена УЗД та рентгенологічно). Казуістичним було - відсутність скарг у хворого, гемодінаміка та аналізи крові були цілком в нормі, на екскреторній урограмі-функція єдиної правої нирки не порушена. Враховуючи ймовірність виникнення у хворого блоку єдиної правої нирки, хворому була проведена контактна лазерна літотрипсія зі стентуванням сечоводу.В ранньому післяопераційному періоді мало місце загостроення хронічного пієлонефріту, що потребувало інтенсивної антимікробної та інфузійної терапії.Стент був видалений через місяць, після повного відходження уламків каменя.

Звертає на себе увагу тако ж випадок, коли наявність у пацієнта -Р.75років, каменя до 7-8 мм в верхній третині лівого сечоводу.Не дивлячись на відносно невеликий розмір конкремента та задовільну функцію правої нирки, у хворго мало місце гострого обструктивного пієлонефріту, явища олігоанурії. Стентування сечоводу не вдалося із-за вираженої перешкоди в верхній третині. Враховуючи наявність у хворого в анамнезі двічи перенесенного представляло собою великий ризик. На фоні антибактеріальної терапії пацієнту проведені два сеанси дистанційної літотрипсії (ДЛТ)- камінь роздроблено, в нижній третині сечоводу виникла так звана «кам’яна доріжка».Не дивлячись на поліпшення самопочуття у хворого та збільшення діурезу, утримувався больовий синдром, явища ендогенної інтоксикації.Хворому проведена контактна літотрипсія уламків в нижній третині сечоводу, стентування сечоводу.На третю добу після операції хворий був виписаний, стент видалено через місяць.

Висновки.
Вибір того чи іншого виду оперативного втручання при обструктивному пієлонефріті залежить насамперед від технічного оснащення урологічного відділення, кваліфікації хірурга, стану хворого.
Завдяки досягненням научно-технічного прогресу, розвитку лазерних технологій- ендоскопічне малоінвазивне втручання являє собою суттєву перевагу в наданні таким хворим екстренної допомоги.

<