1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

  Facebook

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ УСПЕШНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНОГО С КАРЦИНОИДОМ ТОНКОЙ КИШКИ

И.А. Лурин, Я.Л. Заруцкий, А.А. Шудрак, Г.Г. Макаров, И.А. Иванов Главный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" МО Украины, Клиника абдоминальной и малоинвазивной хирургии, г. Киев.
Карциноиды (КЦ) являются наиболее многочисленным гистологическим вариантом апудом (APUD-система – Amine Precursor Update and Decarboxilation), относящихся к нейроэндокринным опухолям, происходящим из энтерохромаффинных клеток, разбросанных по всему организму. Их гистологическое строение впервые было описано О. Lubarsch еще в 1888 г. Термин «карциноид» предложен S. Oberndorfer в 1907 г. Этиология и патогенез его развития до конца неясен. В последние годы отмечается существенный рост заболеваемости КЦ. Первичная опухоль в 74 % случаев выявляется в желудочно-кишечном тракте, чаще всего в тонкой (42 %) и прямой кишке (27 %), желудке (9 %) [4, 5]. Вильямс и Сандлер классифицировали КЦ по месту их локализации на верхние, средние и нижние (концевые), в соответствии с развитием из тех или иных отделов эмбриональной кишечной трубки [2]. КЦ составляют 1-2 случая на 100000 населения: верхние 2-9%, средние 75-87%, нижние 1-8%, неизвестной локализации 2-15% [2].

Детальніше: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ УСПЕШНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНОГО С КАРЦИНОИДОМ ТОНКОЙ КИШКИ

Клініка абдомінальної хірургії

 

Клініка абдомінальної хірургії є лікувально-діагностичним підрозділом Головного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" МО України, що забезпечує спеціалізовану стаціонарну та амбулаторну допомогу, відповідно до профілізації.
Клініка заснована в 1996 році та розташована в п'ятиповерховому хірургічному корпусі, де розташовані не лише лікувальні (операційні, відділення реанімації та інтенсивної терапії, палати), а й сучасні діагностичні підрозділи – центр ендоскопічної, ультразвукової, комп'ютерної діагностики, відділення клінічної рентгенології та експрес лабораторія, тобто все необхідне для хірургічного і консервативного лікування хворих і постраждалих з усіма видами захворювань та пошкоджень органів черевної порожнини.
До складу клініки входять відділення невідкладної хірургії, відділення абдомінальної хірургії (з палатами для хіміотерапії), відділення загальної та колопроктології (з палатами для хіміотерапії), відділення малоінвазивної хірургії та ендоскопії.
Клініка абдомінальної хірургії є одним з лідерів в області ендоскопічної та малоінвазивної хірургії в Україні. У клініці працює високопрофесійний колектив хірургів, який виконує майже всі існуючі види ендоскопічних операцій. Хірурги клініки абдомінальної хірургії прекрасно володіють відомими сучасними методиками, які впроваджують під час виконання операцій на органах черевної порожнини. Хірурги клініки абдомінальної хірургії виконують і всі традиційні (відкриті) хірургічні втручання, але пріоритетними залишаються ендоскопічні операції, число яких за 14 років перевищило 6 тисяч. Важливо, що висока кваліфікація і величезний практичний досвід хірургів підкріплені новітнім медичним устаткуванням провідних фірм Японії, США, Німеччини, що робить можливим виконання оперативних хірургічних втручань будь-якої складності.
ПРІОРІТЕТИ

Пріоритетними напрямками залишаються:
• виконання малотравматичних лапароскопічних оперативних втручань в біліарній хірургії, хірургії вентральних, післяопераційних, пахових гриж, лікування холедохолітіазу
• цілодобова ургентна допомога хворим з гострими захворюваннями органів черевної порожнини, сучасне діагностичне, консервативне і хірургічне лікування
• хірургія захворювань стравоходу, шлунку, підшлункової залози, ободової і прямої кишок, в тому числі сучасне комплексне лікування онкологічних захворювань
• високопрофесійне анестезіологічне забезпечення оперативних втручань
• можливість виконання симультанних операцій

<