1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

  Facebook

Лікарі клініки брали участь в лікуванні поранених та постраждалих в зоні АТО, як в умовах клініки, так і безпосередньо в зоні бойових дій (полковник м/с Кравченко К.В.). В клініці:
Проліковано поранених: 169 
Виконано операцій: 210 
Померло: 0

   
Зона контузії правої легені після вогнепального поранення

Інформація для хворих:

Консультації пацієнтів проводяться на базі клініки торакальної хірургії щодня з понеділка по п’ятницю з 830 до 1600 години.
В зв’язку з тим, що лікарі клініки приймають участь в операціях, перев’язках, дослідженнях, консультаціях в інших відділеннях центру, домовитись за консультацію краще попередньо безпосередньо з лікарем.

Це можливо зробити за телефонами клініки:

1) начальник клініки 521-84-71;

2) ординаторська 521-83-11,

3) пост чергової медичної сестри 521-83-25, а також по мобільному телефону лікаря:


- Сафонов Вадим Євгенович, начальник клініки – +38 (067) 72-10-379;
- Кравченко Кирило Валерійович, старший ординатор – +38 (068) 36-66-129;
- Дудла Дмитро Іванович, ординатор – +38 (097) 47-49-676, +38 (050) 37-72-424.

З приводу проведення пункції щитовидної залози необхідно телефонувати Дудлі Дмитру Івановичу.

Статистичні показники за 2011 рік:

 • кількість пролікованих хворих – 433 чоловік;
 • оберт ліжка – 26,28;
 • використана ліжкова потужність – 5305;
 • простій ліжка – 2,89;
 • завантаженість ліжок за штатом – 80,38%;
 • завантаженість по розгорнутих ліжках – 79,08%;
 • середній ліжко-день - 10,45;
 • кількість виконаних оперативних втручань – 364 операції, з них складних – 118 (32,42%);
 • хірургічна активність – 69,33%;
 • післяопераційні ускладнення – 3 випадки (0,93%);
 • випадків внутрішньо-госпітальної інфекції не було;
 • летальність – 2 випадки (0,43%);
 • дефектів в лікуванні хворих в 2011 році у клініці не виявлено.

 

У клініці торакальної хірургії ГВКГ виконується весь спектр оперативних втручань на грудній стінці та органах грудної порожнини.

Основними напрямками роботи відділення є:

 1. Невідкладна торакальна хірургія:
 • лікування травми грудної клітки, переломів ребер та грудини, пневмотораксу, гемотораксу, гемоперікарду; лікування політравма, з домінуванням травми грудної клітки, травми бронхів, стравоходу, діафрагми;
 • лікування опіків стравоходу, спонтанних розривів стравоходу, ятрогенних ушкоджень стравоходу;
 • лікування бульозної емфізема легень та її ускладнення (спонтанний пневмоторакс);
 • консервативне та хірургічне лікування наслідків травм грудної клітки (видалення згорнутого гемотораксу шляхом застосування внутрішньоплеврального введення фібринолітиків, відеоторакоскопічна санація; остеосинтез переломів реберного каркасу, грудини).
 1. Комбіноване лікування раку легенів (оперативне лікування: розширена лобектомія, пульмонектомія, бронхо-пластичні органозберігаючі операції; неоад’ювантна та ад’ювантна поліхіміотерапія раку легенів, променева терапія);
 2. Сучасна діагностика, консервативне та оперативне лікування доброякісних та злоякісних захворювань молочних і грудних залоз:
  • мамографія, ультразвукове обстеження молочних залоз, голкова та трепан-біопсія новоутворень молочної залози;
  • імуногістохімічна діагностика отриманого під час пункції біопсійного матеріалу, з визначенням рецепторного статусу (РЕ, РП), HER 2/neu;
  • консервативне лікування кіст молочних залоз;
  • оперативне лікування доброякісних захворювань молочної та грудної залози (фіброаденома, кіста, папіломи, ліпоми, гінекомастія), вад розвитку;
  • комбіноване лікування раку молочної залози у жінок та грудної залози у чоловіків, з застосуванням оперативного лікування (органозберігаючі та реконструктивні операції, радикальні операції – мастектомія), хіміотерапії, променевої терапії, гормонотерапії;
  • реконструктивні операції на молочній залозі.<br/>
 1. Діагностика та комбіноване лікування злоякісних (тимома, тератома, семінома та ін.) та доброякісних новоутворень межистіння (хірургічне видалення, в тому числі з застосуванням відеоторакоскопічних технологій, проведення курсів доопераційної (неоад’ювантної) та післяопераційної (ад’ювантної) поліхіміотерапії, променевої терапії).
 2. Хірургічне лікування міастенії (видалення гіперплазованої вилочкової залози).
 3. Діагностика та хірургічне лікування захворювань щитовидної та паращитовидних залоз (вузловий зоб, аденома, дифузний токсичний зоб, рак щитовидної залози).
 4. Лікування гнійних захворювань легень (деструктивні пневмонії, абсцеси) і плеври (емпієма), медіастинітів;
 5. Консервативне та хірургічне лікування гнійного хондриту та остеомієліту ребер, грудини;
 6. Фтізіохірургія – хірургічне лікування туберкульозу легень (туберкуломи, каверни, залишкові порожнини, емпієма плеври);
 7. Хірургічне лікування доброякісних захворювань легень та органів грудної клітки (кісти легень, перикарду, середостіння, ехінококові кісти, гамартохондроми, аденоми бронхів, лейоміоми стравоходу та ін.).
 8. Оперативне лікування доброякісних захворювань стравоходу (грижі стравохідного отвору діафрагми, ахалазія кардії, дивертикули стравоходу), комбіноване лікування раку стравоходу (радикальні операції, паліативні операції (гастростомія), встановлення стентів, курси хіміотерапії, променевої терапії).
 9. Реконструктивно-відновлювальні операції на стравоході, трахеї, грудній стінці.
 10. Відеоторакоскопічні оперативні втручання:
 • діагностика етіології плевритів невідомої етіології, санація плевральної порожнини, руйнування карманів, злук, видалення фібрину та некротичних тканин;
 • діагностика етіології дисемінованих уражень легень;
 • діагностика етіології новоутворень середостіння, внутрішньогрудних лімфаденопатій;
 • лікування бульозної емфіземи легень;
 • видалення доброякісних новоутворень внутрішньогрудної локалізації (ліпоми, невриноми, кісти перикарду);
 • діагностика внутрішньогрудних ушкоджень при травмах, видалення згорнутого гемотораксу, санація плевральної порожнини.

Клініка торакальної хірургії ГВМКЦ «ГВКГ» є піонером цього напрямку в місті Києві.

 1. Хірургічне лікування доброякісних (ліпоми, фіброми, папіломи, невуси та ін.) та комбіноване лікування злоякісних новоутворень шкіри, в тому числі меланоми, базаліоми, плоскоклітинного раку шкіри.
 2. Морфологічна діагностика (причини) захворювань органів грудної клітки, грудної та молочної залози, щитовидної залози:
 • всі види місцевих біопсій;
 • голкова біопсія під УЗД – контролем (новоутворень молочної залози, щитовидної залози);
 • трансторакальна біопсія новоутворень легені під рентген-контролем, КТ-контролем;
 • трансбронхіальні біопсії, біопсії під контролем ендоскопів;
 • відеоторакоскопія з біопсією;
 • біопсія периферійних лімфовузлів;
 • відкриті біопсії новоутворень.

Відділення розташоване в лівому крилі п'ятого поверху хірургічного корпусу. В відділенні представлені одно та двох місцеві палати, палата – люкс. В операційній відділення в 2004 – 2005 році виконаний сучасний ремонт.

 

Перші операції при захворюваннях органів дихання в Київському військовому госпіталі стали виконуватися в 2-ій половині XIX століття старшим ординатором Адольфом Карловичем Флейшером. Ще в 1882 році він опублікував в «Врачебном сборнике Киевского военного госпиталя» (випуск 2) статтю «Четыре случая гнойного плеврита, леченных хирургически».

У 30-і роки ХХ сторіччя використовувалися хірургічні методи лікування при лікуванні хворих туберкульозом легенів – застосовувалося припікання спайок, накладався пневмоперітонеум. Ці операції виконувалися в спеціально обладнаному приміщенні інфекційного відділення.

У роки Великої Вітчизняної війни, коли госпіталь знаходився в евакуації, хворі з пораненнями грудної клітки лікувалися в спеціалізованому відділенні для поранених в груди і живіт. Кількість таких відділень була різною, залежно від бойової обстановки. Так, в Харкові розвернулося одне таке відділення, а в Томську – чотири.

У післявоєнні роки на базі туберкульозного відділення прості операції (торакопластика, перепалювання зрощень плеври і ін.) виконував начальник 2-го хірургічного відділення полковник медичної служби Л.В.Меранов. Потім ця робота була доручена ординаторові 2-го хірургічного відділення Василю Дмитровичу Колесову. У 1956 році він виконав в госпіталі першу пульмонектомію з приводу раку легені з успішним результатом. Завдяки тому, що в 1957 році в госпіталі був упроваджений інтратрахеальний наркоз, радикальні операції на легенях стали виконуватися все частіше і частіше. Оперувалися хворі в спеціально обладнаному хірургічному блоці на базі туберкульозного відділення.

20 жовтня 1972 року в госпіталі створений 81-й протитуберкульозний диспансер на 75 штатних ліжок. До штату диспансеру увійшло фтізіохіругічне відділення. Його начальником призначений підполковник медичної служби А.Я.Сірченко, який прибув в 408 ОВГ в 1965 році та служив на посаді старшого ординатора хірургічного відділення. Старшим ординатором фтізіохірургічного відділення призначений підполковник медичної служби Віктор Опанасович Харітонов. Відділення не мало власного приміщення, розміщувалося в хірургічному корпусі. У 1972-1973 роках на його базі було тимчасово розгорнуто ще і 3-е хірургічне відділення, в якому лікувалися хворі з гнійними захворюваннями. У такому об'єднаному відділенні було передбачено 35 ліжок для гнійних хворих і 15 для фтізіохірургічних і торакальних.

Відділення стало функціонувати як самостійне з грудня 1979 року, з штатом 17 чоловік. У 1980 році фтізіохіругічне відділення отримало власне приміщення, воно було розміщене в двоповерховій прибудові реконструйованої будівлі туберкульозного корпусу. Основними нозологічними формами у пацієнтів, що лікувалися в ці роки, були: туберкульоз легенів, туберкульоз інших органів, рак легенів, доброякісні захворювання легенів, хронічні пневмонії. При цьому об'єм оперативних втручань у відділенні був представлений операціями – пульмонектомія, лобектомія, білобектомія, сегментектомія, декортикація легені з плевректомією, торакопластика, штучний пневмоторакс, пневмоперітонеум.

За роки роботи відділення активно упроваджувалися і удосконалювалися нові методи діагностики і лікування: бронхоскопія, бронхографія, медіастинографія - 1972-1978 років; біопсія пункції плеври при ексудативному плевриті - 1978 рік; лікування гострих емпієм плеври за допомогою постійного інфузійного зрошування антисептиками у поєднанні з вакуумним дренуванням - 1980 рік; лікування периферичних абсцесів легенів шляхом трансторакального їх дренування - 1980год; аспіраційна біопсія легенів - 1983 рік; оклюзія бронхоплевральних свищів поліуретановим клеєм КЛ-3 - 1983 рік; відкрита біопсія легенів, плевра, внутрішньогрудних лімфовузлів - 1984 рік; інтраопераційний забір матеріалу для термінового цитологічного дослідження - 1985 рік.

15 жовтня 1985 року на базі фтізіохірургічного відділення згідно новому шта тному розкладу створено торакальное відділення. До цього часу помінявся лікарський склад відділення: у 1983 році старшим ординатором відділення призначений підполковник медичної служби Ленур Куртсєїтовіч Куртсєїтов, який в 1986 році був призначений начальником відділення. З 1989 по 1993 рік на посаді старшого ординатора працював підполковник медичної служби Арутюн Акоповіч Алхазян, з 1993 по 1998 рік старшим ординатором був полковник медичної служби Юрій Семенович Крамаренко, який з травня 1998 г очолив відділення. У 1996 році старшим ординатором призначений старший лейтенант В.Є.Сафонов, а ординатором в 1999 році – капітан медичної служби К.В.Кравченко.

У зв'язку зі збільшенням кількості складних операцій (розширені пульмонектомії, лобектомії, мастектомії, видалення пухлин середостіння, операції при міастенії) і необхідністю спостереження оперованих пацієнтів в умовах реанімаційного відділення, з 1 червня 1999 року відділення торакальної хірургії стало розташовуватися на п'ятому поверсі хірургічного корпусу.

З квітня 2005 року відділення очолив підполковник медичної служби Вадим Євгенійович Сафонов – випускник Військово-медичної академії імені С.М.Кирова (1993г) і Українській військово-медичній академії (1996г). У тому ж році підполковник медичної служби К.В.Кравченко призначений старшим ординатором відділення.

За останніх 10 років у відділенні були підготовлені торакальні хірурги (службовці МО) А.В.Комінко і Д.І.Дудла. Велику допомогу в роботі відділення надають професор, завідувач кафедри торакальної хірургії і пульмонології Національної медичної академії післядипломного утворення імені П.Л.Шупіка (НМАПО) Вадим Григорович Гетьман і завідувач ендоскопічним відділенням 17-ої міської клінічної лікарні Валентин Іванович Снєжко.

З березня 2007 року відділення перетворене в клініку торакальної хірургії з палатами для хіміотерапії.

Дочірні категорії

<