1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

  Facebook

Опубліковані статті:

 • Сафонов В.Є., Кравченко К.В., Бондаревський А.О., Дудла Д.І. Застосування відеоторакоскопічних операцій в діагностиці та лікуванні захворювань органів грудної клітки // Таврический медико-биологический вестник. – 2011. – Т. 14. - № 14. – С. 181-185.;
 • Кравченко К.В., Сафонов В.Є., Бондаревський А.О. Результати лікування хворих з післятравматичним згорнутим гемотораксом із застосуванням відеоторакоскопії // Таврический медико-биологический вест ник. – 2011. – Т. 14. - № 14. – С. 93-96.;
 • Литвиненко О. О., Готько Є. С., Кравченко К. В. Лікування ранніх стадій раку грудної залози в чоловіків.
 • Литвиненко О.О., Коноваленко В.Ф., Пригара Д.В., Готько Є.С. Лікування метастатичного ураження кісток у хворих на рак молочної залози.
 • Литвиненко О.О., Готько Є.С., Цигика Д.Й., Сафонов В.Є. Епідеміологічні аспекти білатерального раку молочних залоз.
 • Литвиненко О.О., Сівкович С.О., Калюта О.М., Кравченко К.В. Виявлення пухлинних клітин та їх комплексів у кістковому мозку хворих на рак грудної залози.
 • Лялькин С.А., Литвиненко А.А., Кравченко К.В. Эволюция хирургического лечения рака молочной железы (обзор литературы).
 • Литвиненко А. А., Лялькин С. А., Сафонов В. Е. Отдаленные результаты использования криогенной деструкции в комплексном лечении больных раком молочной железы II-III стадий.

Отримано патенти:

 • Патент на корисну модель № 59412: «Трубка-шкребок для ендохірургічної системи відсмоктування». Кравченко К.В., Цема Є.В., Сафонов В.Є, Дудла Д.М.;
 • Патент на корисну модель № 594409: «Спосіб дренування плевральної порожнини». Кравченко К.В., Цема Є.В.

Зроблено доповідей на наукових з’їздах, конференціях:

 • Кравченко К.В., Сафонов В.Є., Бондаревський А.О. Результати лікування хворих з післятравматичним згорнутим гемотораксом із застосуванням відеоторакоскопії. VI збори хірургів та анестезіологів Міністерства Оборони України «Актуальні питання невідкладної хірургії та хірургії ушкоджень мирного часу». Севастополь, 8-9 вересня 2011 року.

Участь в наукових конференціях:

 • Науково-практична конференція «Сучасні питання торакоабдомінальної онкології». Київ, 20 січня 2011р.
 • Науково-практична конференція «Школа тромбопрофілактики». Київ, 13 травня 2011р.
 • VI збори хірургів та анестезіологів Міністерства Оборони України «Актуальні питання невідкладної хірургії та хірургії ушкоджень мирного часу». Севастополь, 8-9 вересня 2011 р.
 • Друга щорічна міждисциплінарна науково-практична конференція «Читання по мамології». Київ, 19.10.2011р.
 • Науково-практична конференція «Актуальні проблеми загальної та невідкладної хірургії». Київ, жовтень 2011р.

 

<