1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

  Facebook

  Цвігун Григорій Володимирович - завідувач клініки променевої діагностики та  терапії – головний рентгенолог Міністерства оборони України, полковник медичної служби запасу, закінчив Військово-медичний факультет при Горківському медичному інституті, Військово-медичну академію ім. С.М. Кірова м. Ленінград, за спеціальністю «Рентгенологія», кандидат медичних наук, заслужений лікар України, лікар-рентгенолог вищої категорії, фахівець з питань рентгендіагностики, КТ, МРТ та  організації  рентгенорадіологічної  допомоги в  Збройних Сил України. Навчався у академіка Кішковського А.М., професорів Тютіна Л.А., Дударєва А.Л., Черемісіна В.М., Дикан І.М., Бабій Я.С. та інших. Проходив тематичне удосконалення з  питань радіологічної діагностики в Австрії та Німеччині. Працював у провідних військових лікувальних закладах та за кордоном  (Афганістан, Німеччина). Постійно приймає участь в роботі з’їздів, конгресів, науково-практичних конференцій за фахом в Україні та за її межами на яких виступає з доповідями. Приймав участь в роботі  Європейського радіологічного конгресу (Відень, 2001, 2003р.), Світового конгресу радіологів (Чікаго,2010р.),  симпозіумах з питань сучасної радіологічної діагностики (Москва, 2009,2010р.). Автор більше 100 наукових публікацій з питань рентгенодіагностики, комп’ютерної томографії та магнітно-резонансної діагностики, 6 винаходів та 13 раціоналізаторських пропозицій. Приймає участь в розробці ряду рентгенівських апаратів вітчизняного виробництва. Має великий досвід проведення  рентгендосліджень  в «горячих точках». Тема кандидатської дисертації «Комп´ютерна томографія в діагностиці, плануванні ендомікрохірургічних втручань та оцінці ефективності лікування хворих з епідуральними та субдуральними гематомами».

Алексеєва Наталія Борисівна ТВО начальника рентгенодіагностичного відділення Алексеєва Наталія Борисівна, 1971 р.н., закінчила Кримський медичний інститут, Українську військово-медичну академію за спеціальністю «Лікар загальної практики – військової медицини», лікар-рентгенолог, фахівець з питань рентгендіагностики.
   
   
   

Начальник клініки - головний рентгенолог Міністерства оборони України Цвігун Григорій Володимирович.
1955 р.н., закінчив Військово-медичну академію ім. С.М. Кірова м. Ленінград, за спеціальністю «Рентгенологія», кандидат медичних наук, заслужений лікар України, лікар-рентгенолог вищої категорії, фахівець з питань рентгендіагностики, КТ, МРТ, організації радіологічної допомоги в закладах охорони здоров'я Збройних Сил України.

До складу клініки входять наступні відділення: рентгенодіагностичне, відділення КТ та МРД, відділення УЗД і лікування, медичне відділення інтервенційної радіології, відділення радіонуклідної діагностики, відділення променевої терапії, пересувний рентгенодіагностичний кабінет (ПРК). В клініці виконуються різноманітні діагностичні та лікувальні радіологічні дослідження і маніпуляції.

Центр променевої діагностики та терапіі в ГВМКЦ «ГВКГ» створений в 1993 році на базі рентгендіагностичного відділення, яке є одним з найстаріших в Україні та на тернах колишнього Радянського Союзу. Відділення бере свій початок з 1899 року, коли за клопотанням відомого військового хірурга Миколи Вікторовича Соломки лейб-лікаря Великої княгині Олександри було відкрито в Київському військовому госпіталі кабінет для “рентгенізації” та встановлено перший рентгенапарат, тобто через 4 роки після відкриття Вільгельмом Конрадом Рентгеном Х-променів. У відділенні працювали ряд видатних вчених радіологів Богаєвський В.Я., Заркевич М.Ф., Кішковський А.М., Тютін Л.А., Полєжаєв В.Г. та ін. В 2009 році центр реформовано в клініку променевої діагностики та терапії. До складу клініки входять наступні відділення: - рентгендіагностичне, комп’ютерної томографії та магнітно-резонансної діагностики, радіонуклідної діагностики, ультразвукової діагностики та лікування, променевої терапії, відділення рентгенокардіоваскулярної хірургії; окремі кабінети: - мамографічний кабінет, пересувний цифровий рентгенівський кабінет ( ПРК). Клініка має великий досвід проведення радіологічних досліджень. Щорічно в клініці виконується більше 120 тисяч досліджень та 20 тисяч процедур променевої терапії. В клініці працюють висококваліфіковані та досвідченні фахівці ( 1 доктор медичних наук, 5 кандидатів медичних наук, вищу кваліфікаційну категорію мають 14 лікарів, першу 9 , другу 5). В клініці цілодобово виконуються рентгенобстеження, комп’ютерна томографія, магнітно-резонансні та ультразвукові дослідження (в т.ч. доплерографія). Клініка оснащена сучасною рентгенівською та ультразвуковою апаратурою, магнітно-резонансними томографами потужністю магнітного поля 1,5 Т та 0,5 Т, послідовним рентгенівським комп’ютерним томографом SOMATOM АR.Т та мультиспіральним томографом (64 детектори), кардіоангіографічним комплексом ІNOVA 2100, установкою для променевої терапії Тератрон -780 С, та іншими діагностичними апаратами.
В клініці виконуються:

  1. Рентгендослідження: органів грудної порожнини, шлунково-кишкового тракту, кісток та суглобів, черепу, хребта, сечо-статевої системи, цифрова флюорографія, мамографія.
  2. Ультразвукові дослідження: щитовидна, молочна та передміхурова залоза, сечовий міхур, матка та додатки, яєчки, нирки та наднирники, печінка, жовчний міхур та жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка, черевна аорта, судини кінцівок, шиї, нирок,голови ( доплерографія).
  3. Комп´ютерна томографія та магнітно-резонансна діагностика: голови та шиї, органів грудної та черевної порожнини, малого тазу, заочеревного простору, хребта, сечо-статевої системи, кісток та суглобів, м´яких тканин кінцівок та тулуба, судин голови, шиї та кінцівок, аорти, коронарних артерій, органів зору та слуху, біляносових пазух, горла, різні ангіографічні дослідження та маніпуляції ( стентування, емболізація тощо).
  4. Радіонуклідні дослідження: нирок, щитовидної та молочної залози, печінки, кісток та суглобів, хребта, головного мозку, серця.
  5. Променева терапія: злоякісних новоутворень різної локалізації, метастазів, лімфогрануломатозу, не пухлинних запальних та дегенеративно-дистрофічних процесів ( артрозо-артрити, пяточна шпора тощо).

 

<