1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

  Facebook

Дослідження ниркових артерій з метою пошука їх стенозів як причини вазоренальної гіпертензії є новим складним дослідженням, яке в нашому відділенні почали проводити вперше в Києві, є пріоритетом.
- Проводяться пункційні біопсії об'ємних утворень щитоподібної залози під контролем ультразвукового дослідження.
Лікарі відділення володіють усіма сучасними технологіями ультразвукової діагностики, мають вищі та перші лікарські кваліфікаційні категорії, постійно удосконалюють свої знання та навики. По результатам роботи захищена дисертація на здобуття звання кандидата мед наук начальником відділення Дуган Ірини Володимирівни, готовиться до захисту дисертація старшого ординатора відділення Гречаник Олени Іванівни. Регулярно публікуються статті в науковому періодичному друку, лікарі відділення виступають на наукових конференціях, конгресох по ультразвуковій діагностиці, організовують конференції на базі відділення. В 2008 році начальник відділення Дуган Ірина Володимирівна опублікувала результати своєї роботи у вигляді наукової монографії "Кольорова допплерографія в діагностиці захворювань нирок. Методика і клінічне використання". На базі відділення разом з фірмою Модем-1 розгорнутий учбовий Центр ультразвукових технологій GE Ultrasound, в якому проводиться підготовка лікарів ультразвукової діагностики для лікувальних закладів Міністерства оборони та цивільних лікувальних закладів, І.В. Дуган є науковим керівником учбового Центру.За 4 роки роботи проведено навчання 62 лікарів по темі "Клінічне використання ультразвукової допплерографії". Відділення з 1999 року є базою для підготовки лікарів ультразвукової діагностики для Української військово-медичної академії. Проводяться цикли первинної спеціалізації по ультразвуковій діагностиці, тематичного удосконалення по ультразвуковій допплерографії та передатестаційні цикли.

<