1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

  Facebook

Рентгенодіагностичне відділення починає свою історію з 1899 р., коли лейб-хірург Великої Княгині М.В.Соломка відкрив в КВГ кабінет для рентгенізації. Першим спеціалістом з рентгенодіагностики був молодий лікар, штабс-капітан Богаєвський Олексій Якович, який очолював спочатку рентгенівський кабінет, потім рентгенівське відділення до 1926 року.
Першим штатним рентгенотехніком з 1921 по 1935 рік був К.Л.Іванов, який ще багато років працював в госпіталі по іншій спеціальності (до 1955 року).
Рентгенівську службу госпіталя в 1927- 1954 р. очолює видатний рентгенолог та радіолог країни Микола Федорович Заркевич.
В 1934 р. начальник відділення Микола Федорович Заркевич заслужено вважається піонером в розробці методу флюорографії не тільки в Україні, а й в колишньому Радянському Союзі.
В 1954-1968 р. в госпіталі було вже 5 діагностичних кабінетів. Впроваджуються та широко використовуються спеціальні методики досліджень: пієлографія, енцефалографія, холецистографія, холангіографія, бронхографія, артропневмографія, томографія, сіалографія, крупнокадрова флюорографія та ін. Відділення очолив полковник медичної служби Бобров Петро Степанович. В цей час було розгорнуто 10 кабінетів та 17 рентгенівських апаратів
Рентгенологічну службу госпіталя в 1968-1973 р. очолював полковник медичної служби Усенко Олександр Григорович. Впроваджується лінійна томографія, дослідження шлунково-кишкового тракту в умовах подвійного контрастування, рентгенографія опорно-рухомої системи з прямим збільшенням зображення.
Рентгенологічну службу в госпіталі в 1973-1993 р. очолив доктор медичних наук, полковник медичної служби Полєжаєв Володимир Григорович, з 1992 по 1993 рік – головний рентгенолог МО України Впроваджуються такі методи як ретроградна холангіопанкреатографія (РХПГ), рентгенографія кісток з прямим збільшенням, селективна ангіографія, рентгеноендоваскулярні втручання тощо.
Рентгенівську службу в 1993-1994 р. очолив полковник медичної служби Ступаренко Володимир Андрійович. Відділення оснастилося сучасним рентгенівським комплексом з цифровою обробкою інформації «Сіреграф Д3» фірми Сіменс, який дозволяє проводити в повному обсязі всі рентгенодіагностичні дослідження із зменшенням променевого навантаження на хворого, значно скорочує час обстеження та дозволяє отримувати якісні рентгенівські знімки. Цей апарат надав можливість розвивати ангіографічні обстеження і впроваджувати нові методики в лікуванні важкохворих та онкологічних хворих, а саме:

 • черезкатетерна суперселективна інтраартеріальна інфузійна хіміотерапія раку прямої кишки, сечового міхура;
 • черезкатетерна хіміоемболізація первинних пухлин печінки та метастазів раку печінки;
 • черезкатетерна емболізація пухлин нирок;
 • черезкатетерна терапія при септичних, абсцедуючих, перитонеальних станах;
 • черезкатетерна емболізація печінкових та селезінкових артерій при цирозі печінки.


Рентгенівську службу в 1994-1997 р. очолив полковник медичної служби Шумейко Микола Федорович. В цей період відділення отримало 2 рентгенівські апарати UD-150L фірми Шимадзу та сучасний рентгенівський апарат «Сірескоп СХ» фірми Сіменс, який розміщений в клініці урології та нефрології. В 1996 році був отриманий рентгенівський пересувний апарат «Опескоп-50Н», переданий в ендоскопічне відділення для видалення камінців з загального печінкового протоку.
З 1997 року по теперішній час начальник рентгенодіагностичного відділення полковник медичної служби Ігнатенко Петро Михайлович. В 1998 році до складу рентгенодіагностичного відділення увійшли рентгенівські кабінети поліклініки. Відділення отримало сучасний рентгенівський апарат «Сірескоп СХ» фірми Сіменс, розміщений у відділенні гнійної хірургії, та UD-150L30 ЕХ з флюорографічною приставкою фірми Шимадзу, розміщений в клініці амбулаторно-поліклінічної допомоги. Отримання цих апаратів дало можливість зменшити переміщення хворих для обстеження по території госпіталю, особливо туберкульозних. Ретгенівські апарати, розміщені в даних відділеннях, стали працювати як профільні. Рентгенологічні дослідження проводяться з використанням сучасних рентгенівських касет фірми Кодак з зеленочутливою рентгенівською плівкою, що дозволяє зменшити променеве навантаження на пацієнта в 4-5разів. Фотообробка рентгенівської плівки проводиться на сучасних проявочних машинах фірми Кодак.
В даний час до складу рентгенодіагностичного відділення центру променевої діагностики і терапії ГВКГ входять 11 рентгенівських кабінетів (у приймальному відділенні, в клініках: урології та нефрології, пульмонології та фтизіатрії, інфекційних хвороб, в клініці амбулаторно-поліклінічної допомоги, ПРК тощо). В 1998 році отриманий апарат рентгенівський пересувний «Сіремобіль 2000», який був переданий в клініку травматології для проведення якісних оперативних втручань на опірно-рухомому апараті. В 1998 році відділення змінило назву на рентгенодіагностичне відділення. Сьогодні у відділенні працюють 7 лікарів-рентгенологів (6 мають вищу кваліфікаційну категорію), 17 рентгенолаборантів (16 мають вищу кваліфікаційну категорію), 2 архіваріуса, 1 сестра-господарка, 5 молодших сестер по догляду за хворими.
Основним завданням відділення є проведення своєчасного планового та невідкладного рентгенологічного обстеження хворих: сучасні рентгенологічні дослідження ОГК, шлунково-кишкового тракту, R-графія легень, черепа, хребта, сечо-статевої системи, суглобів та кісток, флюорографія ОГП, виконання спеціальних методів дослідження з використанням контрастних речовин. Невідкладна рентгенодіагностика в госпіталі організована цілодобово. Для цього в приймальному відділенні працює рентгенівський кабінет, де цілодобово працює рентгенолаборант та виконує всі рентгенівські дослідження, крім рентгеноскопій та томографій. Знімки описуються лікарем-рентгенологом на наступний день при плановому дослідженні, а в невідкладних випадках викликається черговий на дому лікар-рентгенолог.

Алексеєва Наталія Борисівна ТВО начальника рентгенодіагностичного відділення Алексеєва Наталія Борисівна, 1971 р.н., закінчила Кримський медичний інститут, Українську військово-медичну академію за спеціальністю «Лікар загальної практики – військової медицини», лікар-рентгенолог, фахівець з питань рентгендіагностики.
Двойних Валерій Петрович Двойних Валерій Петрович, 1939 р.н. Закінчив І факультет ВМА ім. Кірова м. Ленінград, за спеціальністю «рентгенологія з рентгенотерапією». Лікар – рентгенолог вищої категорії. З 1983-1988 р. був начальником рентгенвідділення групового госпіталю – головний рентгенолог ЦВГ (Чехословаччина), з 1988 – 1991р. начальник рентгенвідділення окружного госпіталю, головний рентгенолог ДВО (м. Хабаровск), з 1991-2012 р. зав.рентген відділенням ЦП МО України; зав.рентген кабінету у складі рентгенодіагностичного відділення ГВКГ. Лікар-рентгенолог вищої категорії. На даний час лікар-рентгенолог рентгенодіагностичного відділення ГВМКЦ «ГВКГ».
Єнгаличева Тетяна Миколаївна Єнгаличева Тетяна Миколаївна 1953 р.н. Закінчила Одеський медичний інститут ім. Н.І. Пірогова за спеціальністю «лікарська справа». 1976-1977рр. – інтернатура по рентгенології. З 1977 р. працює лікарем-рентгенологом. З 1981-1999р. зав.рентгенкабінетом в медико-санітарній частині заводу «Заря», та лікар-рентгенолог в 2-й міській поліклініці м Миколаїв. Лікар-рентгенолог вищої категорії. На даний час лікар-рентгенолог рентгенодіагностичного відділення ГВМКЦ «ГВКГ».
Кузьмина Ірина Миколаївна Кузьмина Ірина Миколаївна. В 1981 р. закінчила Кіровський медичний інститут за спеціальністю «педіатрія». З 1985-1996рр. зав. рентген відділенням південнної залізничної лікарні м.Лозова. З 1996-2011рр. районний рентгенолог в смт.Близнецы Лозовського р-ну Харьковської області. Лікар-рентгенолог вищої категорії. На даний час лікар-рентгенолог рентгенодіагностичного відділення ГВМКЦ «ГВКГ».
Ігнатенко Петро Михайлович Ігнатенко Петро Михайлович, 1952 р.н. В 1980 р. закінчив Куйбишевський військово-медичний факультет за спеціальністю «військовий лікар». З 1987 р. працює лікарем- рентгенологом. У 1994р. начальник рентгенодіагностичного відділення Ірпінського військового госпіталю. З 1997-2009 рр. начальник рентгенодіагностичного відділення ГВМКЦ «ГВКГ». Лікар-рентгенолог вищої категорії. На даний час лікар-рентгенолог рентгенодіагностичного відділення ГВМКЦ «ГВКГ».

Алексеєва Наталія Борисівна

ТВО начальника рентгенодіагностичного відділення Алексеєва Наталія Борисівна, 1971 р.н., закінчила Кримський медичний інститут, Українську військово-медичну академію за спеціальністю «Лікар загальної практики – військової медицини», лікар-рентгенолог, фахівець з питань рентгендіагностики.

Рентгенодіагностичне відділення починає свою історію з 1899 р. Першими спеціалістами з рентгенодіагностики були: Гармашев В.П. (1899-1914рр.), Зарубін А.Н. (1914-1915рр.), Богаєвський О.Я. (1915-1927рр.).Рентгенівську службу госпіталя в 1927- 1954 р. очолює видатний рентгенолог та радіолог країни Микола Федорович Заркевич, який вважається піонером в розробці методу флюорографії в колишньому Радянському Союзі. В подальшому послідовниками наукових традицій в госпіталі був професор Полєжаєв Володимир Григорович та інші керівникі рентгенівської служби Київського військового госпіталю.

На сьогоднішній день рентгенодіагностичне відділення входить до складу клініки променевої діагностики та терапії. У відділенні працює 27 співробітників - 5 лікарів (4 лікарів та всі рентгенолаборанти мають вищу кваліфікаційну категорію, достатній практичний досвід роботи).

У відділення надійшов стаціонарний діагностичний комплекс фірми виробника «Тошиба» Японія, який дозволяє на сучасному рівні діагностувати різноманітну патологію шлунково-кишкового тракту, отримувати зображення в цифровому форматі за допомогою дигитайзеру фірма виробник «Агфа» Німеччина. При виконанні рентген досліджень шлунково-кишкового тракту використовуються сучасні барійвмісткі контрастні речовини.

Відділення оснащенне сучасними рентгенодіагностичними комплексами, які дозволяють виконувати дослідження різних органів та систем на високому рівні:

 • дослідження стравоходу; шлунку; та дванадцятипалої кишки, тонкої та товстої кишки (ірігоскопія);
 • дослідження сечо-статевої системи (внутрішньовенна урографія, цистографія, ретроградна пієлоуретерографія) та інші;
 • дослідження органів дихання (рентгенографія та лінійна томографія легень та інші);
 • дослідження кістково-суглобового апарату; хребта, черепа, інші рентгенівські дослідження із застосуванням контрастних речовин.

Рентгенодіагностичні дослідження проводяться в комфортних умовах, не обтяжливі.  Результати пацієнти отримають протягом 2-х годин від початку дослідження.

На оснащенні відділення є пересувний рентгенівський кабінет (ПРК) в якому виконуються дослідження легень із застосуванням цифрових технологій, що дозволяє діагностувати туберкульоз та онкологічні захворювання на ранніх етапах. Кабінет має можливість виконувати дослідження з виїздом на місця замовників.

Рентгенодіагностичні дослідження в госпіталі виконуються цілодобово. Для цього в приймальному відділенні працює рентгенівський кабінет, де виконуються всі рентгенівські дослідження, крім рентгеноскопій та томографій. Знімки описуються черговим лікарем-рентгенологом. Лікарі рентгенодіагностичного відділення мають великий теоретичний та практичний досвід з питань діагностики соматичної патології, онкологічних захворювань, туберкульозу, травматичних ушкоджень в тому числі перевантажної хвороби.

З 2008 року в клініці амбулаторної допомоги працює кабінет мамографії, в якому виконуються стандартні рентгенологічні дослідження молочних залоз, дуктографія, пневмокистографія, пункційна біопсія утворень молочної залози з цитологічним дослідженням; ультразвукові дослідження молочних залоз з доплерографією, при необхідності тонко-голкова пункція під контролем УЗД з цитологічним дослідженням; цитологічне дослідження виділень з соска. Результати пацієнти отримають протягом 2х годин від початку дослідження. Головним завданням кабінету є виявлення раку молочної залози на стадії, коли у пацієнтки не має скарг з боку молочних залоз, нічого не виявляє при самообстеженні, і навіть лікар при пальпації під час консультації не знаходить патології. Всі дослідження в мамографічному кабінеті виконує лікар-рентгенолог вищої категорії Францевич Кароліна Анатоліївна.

 

Рентгенодіагностичне відділення починає свою історію з 1899 р. Першими спеціалістами з рентгенодіагностики були: Гармашев В.П. (1899-1914рр.), Зарубін А.Н. (1914-1915рр.), Богаєвський О.Я. (1915-1927рр.).Рентгенівську службу госпіталя в 1927- 1954 р. очолює видатний рентгенолог та радіолог країни Микола Федорович Заркевич, який вважається піонером в розробці методу флюорографії в колишньому Радянському Союзі. В подальшому послідовниками наукових традицій в госпіталі був професор Полєжаєв Володимир Григорович та інші керівникі рентгенівської служби Київського військового госпіталю.

На сьогоднішній день рентгенодіагностичне відділення входить до складу клініки променевої діагностики та терапії. У відділенні працює 28 співробітників - 6 лікарів (5 лікарів та всі рентгенолаборанти мають вищу кваліфікаційну категорію, достатній практичний досвід роботи).Відділення оснащенне сучасними рентгенодіагностичними комплексами, які дозволяють виконувати дослідження різних органів та систем на високому рівні: -дослідження стравоходу; шлунку; та дванадцятипалої кишки, тонкої та товстої кишки (ірігоскопія); -дослідження сечо-статевої системи (внутрішньовенна урографія, цистографія, ретроградна пієлоуретерографія) та інші; -дослідження органів дихання (рентгенографія та лінійна томографія легень та інші); -дослідження кістково-суглобового апарату; хребта, черепа, інші рентгенівські дослідження із застосуванням контрастних речовин. На оснащенні відділення є пересувний рентгенівський кабінет (ПРК) в якому виконуються дослідження легень із застосуванням цифрових технологій, що дозволяє діагностувати туберкульоз та онкологічні захворювання на ранніх етапах. Кабінет має можливість виконувати дослідження з виїздом на місця замовників. Невідкладна рентгенодіагностика в госпіталі організована цілодобово. Для цього в приймальному відділенні працює рентгенівський кабінет, де виконуються всі рентгенівські дослідження, крім рентгеноскопій та томографій. Знімки описуються черговим лікарем-рентгенологом. Лікарі рентгенодіагностичного відділення мають великий теоретичний та практичний досвід з питань діагностики соматичної патології, онкологічних захворювань, туберкульозу, травматичних ушкоджень в тому числі перевантажної хвороби. З 2008 року в клініці амбулаторної допомоги працює кабінет мамографії, в якому виконуються стандартні рентгенологічні дослідження молочних залоз, дуктографія, пневмокистографія, пункційна біопсія утворень молочної залози з цитологічним дослідженням; ультразвукові дослідження молочних залоз з доплерографією, при необхідності тонко-голкова пункція під контролем УЗД з цитологічним дослідженням; цитологічне дослідження виділень з соска. Результати пацієнти отримають протягом 2х годин від початку дослідження. Головним завданням кабінету є виявлення раку молочної залози на стадії, коли у пацієнтки не має скарг з боку молочних залоз, нічого не виявляє при самообстеженні, і навіть лікар при пальпації під час консультації не знаходить патології. Всі дослідження в мамографічному кабінеті виконує лікар-рентгенолог вищої категорії Францевич Кароліна Анатоліївна.

<