1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

  Facebook

У 1996 році відділення променевої терапії стало єдиним на території СНД де був установлений сучасний гамматерапевтичний апарат "Тератрон 780 – С", що до 2006 року залишався єдиним на пострадянському просторі. Апарат має дуже велику потужність джерела: понад 12 тисяч кюрі, що дозволяє кардинально поліпшити результати лікування онкологічної патології різних локалізацій. З 1999 року, для максимально точного розрахунку підведеної лікувальної дози до вогнища патологічного процесу, у відділенні встановлений і функціонує планувальний пристрій "Тераплан. - плюс". Застосування планувального пристрою дозволило модернізувати лікувальний процес, докорінно поліпшити передпроменеву підготовку хворих, і відповідно поліпшити результати лікування.
Поряд з лікуванням новоутворень у відділенні розроблений метод лікування непухлинних захворювань за допомогою гама випромінювання на апараті "Агат – С". До таких захворювань відносяться дегенеративно-деструктивні захворювання опорно-рухового апарата, хронічні запальні процеси, деякі ревматологічні захворювання.
Слід зазначити, що і раніше деякі запальні процеси лікувалися за допомогою рентгенвипромінювання, однак при цьому до області лікувального впливу підводилися дози на порядок вище, ніж гама випромінювання, з тим же клінічним ефектом, але з великою негативною дією на цільний організм хворого.
В останні роки розроблені і застосовуються нові методики передопераційної променевої терапії середнім і великим фракціонуванням пухлин прямої кишки і стравоходу, післяопераційні курси променевої терапії.
З 2001 року у відділенні широко застосовується комбіноване лікування раку легень, сечового міхура (операція – хіміотерапія – променева терапія; хіміотерапія - променева терапія), удосконалені методики лікування лімфогранулематозу. Досвід роботи лікарів викладений у публікаціях:

  • "Лучевые реакции при лечении больных лимфогранулематозом на аппаратах Тератрон 780-С и Агат-С". (Сучасні аспекти військової медицини вип.№6 2001р.)
  • "Променеві реакції при лікуванні раку сечового міхура на апаратах Тератрон-С та Агат С". (Матеріали Українського конгресу радіаційних онкологів. 2000. Київ.)

З 2001 року активно ведеться наукова робота в сфері розробки й оптимізації підходів до променевого лікування злоякісних новоутворень головного мозку, як у режимі монотерапії, так і в сполученні з хірургічним і хіміотерапевтичним лікуванням. На цю тему наукові праці відділення неодноразово доповідалися на наукових конференціях і з'їздах, публікувалися в медичних збірниках і журналах. Приведемо лише основні публікації і доповіді.

  • "До методики дистанційного опромінення астроцитом головного мозку". (Український радіологічний журнал м. Харків 2002 №2);
  • "Перший досвід застосування променевої терапії та темодалу при комбінованому лікуванні метастазів у головний мозок". (Український радіологічний журнал м. Харків 2003 №2);
  • "Нові підходи до радіотерапії гліальных пухлин головного мозку" (Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції, Нові технології в лікуванні пухлин центральної нервової системи, 2004., м.Новосибірськ);
  • "Променева терапія в комплексному лікуванні пухлин головного мозку". (Матеріали Європейського онкологічного конгресу. 2006., м. Париж);
  • Запропонований метод лікування "Спосіб променевої терапії в комплексному лікуванні гліом головного мозку" авторами (Бутрім О.І., Главацький О.Я., Цвєткова В.В., Новопашенная В.В.) був запатентований (Деклараційний патент на винахід №20031212605 від 12 грудня 2003р.).

У 2001 році О.І. Бутрім почав розробку оптимізації дистанційної променевої терапії в лікуванні гліом головного мозку. Розвиток даного напрямку лікування новоутворень головного мозку сприяв розробці і впровадженню в повсякденну практику методики оптимізації дози гама випромінювання з урахуванням критичної зони поширення пухлинного процесу (2002р.). Дана методика оформлена як винахід (2003р.). Застосування її сприяло істотному поліпшенню якості життя пацієнтів і збільшенню її тривалості. Для зменшення променевого навантаження на хворих при проведенні гама терапії (особливо на здорові тканини) з 2003 р. у відділенні використовуються спеціальні свинцеві клини, а з 2005 р. використовується методика підведення лікувальної дози в режимі руху, що дозволило створювати складні конформні поля опромінення, тим самим зменшуючи кількість сеансів променевої терапії.
Поряд з поліпшенням результатів лікування збільшується і кількість хворих, так у 2000 році у відділенні був пролікований 361 пацієнт, а в 2006 році променеву терапію одержали 658 хворих.
Відділення променевої терапії налагоджує співробітництво з колегами з України та інших країн. Підполковник медичної служби О.І. Бутрім є членом асоціації радіаційних онкологів Північної Америки (ASTRO), членом Європейської асоціації радіаційних онкологів (ESTRO), членом Українського товариства радіаційних онкологів (УТРО), активно співробітничає зі Шведською асоціацією радіологів (SSI).
Персонал відділення променевої терапії постійно працює над удосконалюванням своїх практичних і теоретичних навичок, прагне до пізнання прихованих наукових істин, і це робиться з однією метою – надати допомогу хворій людині. Допомогти хворому у боротьбі з пухлиною.

Лікарський склад відділення:
Лікар радіолог вищої категорії, кандидат медичних наук Нопашенная Валерія Віталіївна;
Рентген-лаборанти вищої категорії Малишева Аїда Петрівна і Клименко Вікторія Геннадіївна;

<