1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Глава 1
ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ
В. О. ЖАХОВСЬКИЙ, В. Г. ЛІВІНСЬКИЙ
Роль та значення дефініцій у військовій медицині 3

 А. П. КАЗМІРЧУК, М. О. ДРЮК, І. Г. ДЕНИСЕНКО, О. В. ЦИЦ, Л. Л. СИДОРОВА, С. В. АГРЕПИШИН, О. О. БУГАЙ

Діяльність Національного військово-медичного клінічного центру«Головний військовий клінічний госпіталь» з надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги військовослужбовцям та особам інших контингентів у 2014–2018 рр. Основні статистичні показники організаційної структури

20
Н. В. КУРДІЛЬ, Л. А. УСТІНОВА, В. І. САГЛО,В. А. БАРКЕВИЧ, О. А. ЄВТОДЬЄВ, Р. М. ШВЕЦЬ
Підсумки міжнародного конгресу з управління наслідками хімічних, біологічних, радіаційних та ядерних загроз
«CBRNe Applied Science and Consequence Management World Congress – 2018»
38
О. В. САЙКО, І. П. ЗОСИМЧУК, І. Є. ГАЙДА
Динаміка адаптивних порушень у лікарів військового мобільного госпіталю при виконанні обов’язків в умовах збройного конфлікту 46

А. І. СОКОЛОВСЬКИЙ, Н. М. СИДОРОВА, С. В. СОФІЄНКО, І. А. ЧАЙКОВСЬКИЙ, А. А. ВОРОНКО,
Н. В. МАСЛАКОВА, Л. В. ДІДЕНКО, Р. В. ШЕВЧУК, С. В. ШЕВЧУК,Г. І. ГАЛЬЧЕНКО, Ю. П. ЕПІШЕВ

Аналіз проведення ехокардіографічних досліджень у пацієнтів кардіологічного профілю
в амбулаторних умовах у закладах охорони здоров’я в системі Міністерства оборони України
65
 
Глава 2
ПИТАННЯ ХІРУРГІЇ
Б. Б. ЖУПАН, Т. А. БІБІК, В. В. ТРЕТЯК
Ефективність нейропротекторної терапії глаукоми 74
І. В. КАНЦЕРА, А. В. ЛИСАК
Синдром фон Хіппеля–Ліндау 81
А.К. РУШАЙ, O.В. БОРЗИХ, О.О. МАРТИНЧУК, Н.О. БОРЗИХ, В.Г. ШИПУНОВ
Об’єктивізація результатів хірургічного
лікуванняпостраждалих з септичними незрощеннями великогомілкової кістки
90
В. П. СЛОБОДЯНИК, В. А. ЗОСИМ, Д. А. РАГУШИН, Ю. Ю. ВОЄВОДА, К. Д. ТКАЧ, А. П. КУРИЛЕНКО  
Випадок лікування пацієнта зі стравоходом Барретта
методом аргоноплазмової коагуляції
101
Глава 3
ПИТАННЯ ТЕРАПІЇ
 
И. С. БУРДО, Н. В. ТИХОНОВА, Н. В. ЧАЮН, А. А. СПАССКАЯ  
Артериальная гипертензия при опухолях надпочечников 109
А. А. ВОРОНКО  
Коморбідність у хворих на артеріальну гіпертензію
військовослужбовців у віддалений період після участі в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
121

В. В. ДЯЧЕНКО, С. А. БИЧКОВА, Г. А.ЧУМАЧЕНКО, Е. М. ТУМАРОВА, Л. І. ПАРХОТИК, І. Г. ЗАКОВОРОТНА, С. С. ТАРАНУХІН, Л. В. СТАРОКОНЬ

 
Аналіз причин синдрому хронічного кашлю у військовослужбовців 133
А. П. КАЗМІРЧУК, А. С. АНДРІЮК, Н. М. СИДОРОВА, Д. Д. ТРЕТЯК, І. В. ХОМЕНКО, Б. К. ШАМУГІЯ, М. В. НАУМЕНКО  
Антитромботична терапія хворих на фібриляцію передсердь в умовах реальної клінічної практики 141
З. В. ЛЕВШОВА, М. С. ГРОД  
Синдром множинної ендокринної неоплазії:
діагностика та лікування (огляд літератури та опис клінічного випадку)
148
З. В. ЛЕВШОВА, С. В. СКОРОЗІНСЬКА  
Гіпертрофічна кардіоміопатія: випадок з практики 161
С. Л. ЛИТОВКА, Ю. Ю. КЛИМЕНКО, А. В. РОЖКОВ, М. Ю. ОЛИМ, О. М. ІВАНЬКО, І. В. ОГОРОДНІЙЧУК  
Епідеміологічні особливості кишкового ієрсиніозу у військових колективах 169
 Г. В. МЯСНИКОВ, А. В. ТКАЧОВ, І. І. ЛИТОВЧЕНКО,Ю. О. СЛЄСАРЕНКО, О. В. СЕЛЮК, О. В. СЕМЬОНОВА
Розлади вегетативного відділу нервової системи
та їх особливості у військовослужбовців Збройних Сил України та учасників антитерористичної операції
178
Глава 4
НОВЕ В ДІАГНОСТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ ЗАХВОРЮВАНЬ
 
О. І. БУТРІМ, Г. В. ЦВІГУН, В. В. СОБЕЦЬКИЙ, О. Я. ГЛАВАЦЬКИЙ, І. Ю. ХУДЕЦЬКИЙ, А. А. ВОРОНКО  
Вплив дієтичної добавки екстракту кореня борця з радіопротективними властивостями на систему кровотворення при дії іонізуючого опромінення 185
С. В. ГОЛОВКО, Я. В. СОБКОВ, О. Ф. САВИЦЬКИЙ, Д. О. ВАЛЕРКО  
Досвід черезшкірної пункційної склеротерапії кіст нирок 194
Н. Я. ДОЦЕНКО, С. С. БОЕВ, Л. В. ГЕРАСИМЕНКО, И. А. ШЕХУНОВА  
Новые возможности оптимизации лечения артериальной гипертензии: хронотерапия 200
В. В. НОВОПАШЕННА, В. І. ЧОБАН, Р. Г. КРАСІЛЬНІКОВ  
Остеосцинтиграфія в оцінці комбінованого лікування скелетних метастазів 211
О. К. ФОРМАНЧУК  
Погляд на концепцію біологічного розвитку й особливості діагностики хронічного обструктивного захворювання легень у доклінічний період 218
Г. В. ЦВІГУН, М. І. ХЄДА, Л. Д. ЦИБЕНКО, Ж. Є. КАРПЦОВА, Н. В. НІЦАК, С. Г.ЗИМА  
Магнітно-резонансна томографія в діагностиці аденом гіпофіза та розпізнаванні можливих причин їх гіпердіагностики 230
   
   
<