1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

  Facebook

Вікова макулярна дистрофія (макулодистрофія, сенільна макулярна дистрофія, інволюційна центральна хоріоретинальна дистрофія та ін.) – прогресуюче захворювання, яке характеризується ураженням макулярної зони (центральної зони сітківки в задньому полюсі очного яблука).

Вікова макулярна дистрофія ( ВМД ) складає одну з основних причин слабобачення і сліпоти в розвинутих країнах.
Наявність серцево-судинних захворювань, цукровий діабет, надлишкова вага, паління, інтенсифікація виробництва, часті та довготривалі стреси, несприятливі екологічні умови, обтяжена спадковість - є основними факторами ризику розвитку ВМД.
Розрізняють суху (атрофічну) та ексудативну форми ВМД. Суха форма характеризується дистрофічними змінами в пігментному епітелії сітківки (ПЕС), появою твердих та м’яких друз. Прогресуючі пошкодження ПЕС приводять до атрофічних змін в нейроепітелії сітківки та хоріокапілярах судиної оболонки, відшаруванню пігментного епітелію. Ексудативна форма це поява новоутворених судин (хоріоїдальних неоваскулярних мембран) під пігментним епітелієм та нейросенсорною сітківкою. Як правило, супроводжується набряком сітківки, накопиченням рідини в субретинальному просторі та крововиливами. Іноді виникає прорив крововиливу в скловидне тіло Кінцевий етап розвитку процесу – формування дисковидного фіброзного рубця в центральному відділі сітківки та значна втрата зорових функцій.


ДІАГНОСТИКА
Як правило, на початкових стадіях хворі можуть не помічати порушення зорових функцій. Пізніше з’являються нечіткість зображення, зниження гостроти зору, яке не коригується окулярами. При ексудативній формі з’являються метаморфопсії (зміни розмірів та викривлення форми об’єктів). Гострота зору та контрастна чутливість може значно знижуватися до сліпоти.

Інструментальні дослідження :

Офтальмоскопія та біомікроскопія очного дна
Оптична когерентна томографія
Флюоресцентна ангіографія очного дна
Компьютерна периметрія

ЛІКУВАННЯ

Медикаментозне лікування

Антиоксиданти та антигіпоксанти, ангіопротектори, реокоректори, засоби, що покращують мікроциркуляцію, процеси обміну.
При всіх формах вікової макулярної дистрофії рекомендовано комплексне лікування основного захворювання, направлене на корекцію метаболічних процесів.

Лазерне лікування

Фотокоагуляція використовується для лікування ексудативної форми ВМД з парацентральним розташуванням.
Лікування субретинальних неоваскулярних мембран (ХНВ) методом ТТТ базується на принципі термальної резистентності сітківки на поступове підвищення температури, яке викликає внутрішньосудинний тромбоз, лейкостаз, склероз судин ХНВ та зменшення ексудації, прилягання відшарування пігментного епітелію сітківки, стабілізацію або поліпшення гостроти зору

АНТИVEGF-ТЕРАПІЯ

Терапія яка направлена на пригнічення ангіогенезу. Використовуються так звані антиVEGF-препарати (VEGF-vascular endothelial growth factor-фактор росту ендотелію судин): макуген, луцентіс та ін. Передбачається інтравітреальне введення цих препаратів з наступним ФАГ (флюоресцентна ангіографія) та ОКТ (оптична когерентна томографія) контролем.

ВІКОВА МАКУЛЯРНА ДИСТРОФІЯ – ВАЖКЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ОРГАНУ ЗОРУ, ЯКЕ ПОТРЕБУЄ, СВОЄЧАСНОЇ, РЕТЕЛЬНОЇ, РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ВИЧЕРПНОГО КОРЕКТНОГО ЛІКУВННЯ!!!

<