1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

  Facebook

Професор О.Г. Данчин – микронейрохірург та ендоскопічний нейрохірург, майстерно виконує усі види важких, складних нейрохірургічних операцій. Він є основоположник розробок та впроваджень в практику малоінвазивних та ендоскопічних оперативних втручань в Україні. Новітні технології мікронейрохірургії та ендоскопічної нейрохірургії дозволяють проводити операції, які не виконуються в інших нейрохірургічних закладах України, та мають значно більш переваг. Серед таких операцій можливо виділити розроблені у клініці:

 1. Ендоскопічне видалення субдуральних гематом;
 2. Ендоскопічне видалення епідуральних гематом;
 3. Ендоскопічне видалення внутришньомозкових гематом;
 4. Три портальне ендоскопічне видалення кіл міжхребцевих дисків;
 5. Ендоскопічні операції при оклюзії лікворних шляхів головного мозку та арахноідальних кістах без використання пластикових шунтуючих систем, які мають значні недоліки та післяопераційні ускладнення:
  1. Ендоскопічна перфорація дна третього шлуночка при оклюзійній гідроцефалії;
  2. Кістостомія при арахноідальних кістах шлуночкової системи, кістах передньої, середньої та задньої черепних ямок різноманітної локалізації:
   • Кісто-круральна цістерностомія;
   • Кісто-супраселлярна цістерностомія;
   • Кісто-кватровентрікулостомія (стома кісти із четвертим шлуночком);
   • Кісто-латераловентрікулостомія (стома кісти із боковим шлуночком);
   • Кісто-інтерпедінкулярна цістерностомія;
   • Кісто-субарахноідостомія;
  3. Відновлення вільності отвору Монро (форамінопластика, фенестрация).

Такі операції виконуються лише в окремих нейрохірургічних клініках Німеччини та США.

Клініка нейрохірургії та неврології ГВКГ видає науково-практичний "Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії", якій зареєстровано ВАК України та Міжнародним Центром ISSN для наукових видань. Журнал видається з 1997 року та виходить 4 разі на рік.

Арахноідальна кіста великого розміру хворого 30 років, якому успішно виконана ендоскопічна операція.

Арахноідальна кіста мозочка великого розміру хворої 67 років, якій успішно виконана ендоскопічна операція. Пухлина мозочка у хворої 56 років.
Пухлина спинного мозку зі стисненням спинного мозку. Пухлина спинного мозку повністю видалена, спинній мозок без змін.
<