1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

  Facebook

Основні завдання роботи відділень:

 1. Амбулаторний прийом діагностика та лікування в обсязі загальнолікарської допомоги.
 2. Проведення поглибленого медичного обстеження та диспансерне динамічне спостереження за військовослужбовцями гарнізону.
 3. Проведення військово-лікарської експертизи.
 4. Участь у  роботі санаторно-відбіркової комісії.
 5. Оформлення документів на МСЕК.
 6. Проведення контрольних медоглядів у в/ч і ВНЗ.
 7. Лікування хворих у денному стаціонарі.
 8. Лікування хворих у стаціонарі вдома.
 9. Інші види діяльності: мед.забезпечення заходів, що проводяться у в/ч гарнізону (мед.забезпечення іноземних делегацій, виїзди у в/ч, робота у військкоматах, огляд ліцеїстів, проведення профілактичних щеплень).
 10. Проведення щеплень  проти карантинних інфекцій.

 

Терапевтичні відділення клініки амбулаторної допомоги мають тривалу історію.
У складі гарнізонної поліклініки терапевтичні відділення виконували завдання з амбулаторного медичного забезпечення військовослужбовців Київського гарнізону. Головним напрямком була і залишається профілактична робота.

На протязі останніх років відділення очолювали:

Начальники I відділення загальнолікарської медичної допомоги №1

Тихоненко Михайло Васильович З 1985 року І терапевтичне відділення очолю-вав п/п-к м/с Тихоненко Михайло Васильович. До складу відділення входило 7 лікарів - терапевтів; 1 лікар – ендокринолог; 5 медичних сестер , старша медична сестра і санітарка.
Назаренко Володимир Іванович З 1991 року керівництво першим відділенням прийняв п/п-к м/с Назаренко Володимир Іванович зі штатом 14 працівників ЗС. У 1995 році згідно директиви МОУ наш заклад набув статусу Центральної поліклініки Міністерства Оборони Укваїни . У 1998році на базі терапевтичного відділення створене «відділення загально-лікарської медичної допомоги» клініки амбулаторної допомоги у складі Головного військового клінічного госпіталю.

Серед лікарів – терапевтів були ветерани ЗС такі як : Коваржик В.О., Комаренко Д.І, Бабійчук Б.П., Шевченко Ю.М., Рудяк О.П., Калоєв З.І., Качанко О.О. Багато практичних знань, сумлінного відношення до праці, віддали працівники ЗС – Вішняков-Вишневський Р.І., Золотницька Е.І., Окішев А.П., Рум’янцева Л.П., Кнутова О.І., Захарчук Л.М., та інші.

Серед медичних сестер які багато років незмінно працювали у відділенні можна відмітити : старшу медичну сестру Ліщук Ф.Й., Фуглевич С.А., медичну сестру Вишневецьку Г.М., Чередниченко (Пономаренко) О.А., Гайшун Т.О.,Костенко Т.П., Квашук Л.В.., Базченко С.А., Микитюк Т.О., Карпенко О.П.

В підпорядкованності відділення перебувала медична реєстратура, де багато років працювала Симоненко З.Я. Свій досвід вона передала Швець Л.В., яка очолювала реєстратуру більше 20 років.

У 1996 році на базі Центральної поліклініки Міністерства оборони (МО) України було науково обґрунтовано, розроблено й апробовано принципово новий медичний підрозділ – КАПД Головного військового клінічного госпіталю (ГВКГ). На сьогодні, прикріплений контингент клініки складає 95 тисяч осіб, переважно за рахунок дорослого населення (98%), підлітки складають близько     2 % - це учні військових ліцеїв.   Показник потужності даного закладу (кількість відвідувань за день) складає 1285±187 чоловік, з радіусом обслуговування в 50 км та структурою контингенту, що звертається: діючі військовослужбовці (офіцери, військовослужбовці контрактної служби, військовослужбовці строкової служби)  – 39%; пенсіонери МО України – 47%; інші особи (тематичні хворі, хворі за плату від юридичних осіб, фізичні особи) – 14%.


Передумовою реформування системи медичної допомоги в Київському гарнізоні став аналіз якості медичного забезпечення військовослужбовців та ветеранів військової служби  за період 1994–1998 рр., де виявлено суттєві недоліки, зокрема; значна частота госпіталізації непрофільних хворих у 1997 р., яка становила (18,2±2,1)%, низький рівень – 2,9–3,5 відвідувань лікарів поліклініки у 1995–1998 рр., високий рівень госпіталізації у Київському гарнізоні (315,9 на 1000 осіб у 1997 р.), висока частота звертань до лікарів-фахівців, надання загальнолікарської допомоги лікарями–терапевтами без дотримання територіального принципу, неефективне використання ліжок денного стаціонару (на 10 ліжках у 1997 р. проліковано 458 хворих, у 1998 р. – 358), відсутність достатньої наступності між поліклінікою та стаціонаром (частота повторної госпіталізації становила 12%), недосконалість нормативно-правового забезпечення об’єднаних лікувально-профілактичних закладів Київського військово-медичного клінічного центру [6]. 

Результатом обґрунтування та апробації стало впровадження якісно нової функціонально-організаційної структури Головного військового клінічного госпіталю – КАПД, опрацювання нормативно-правових та організаційних засад її діяльності [7-11]. На відміну від моделі амбулаторно-поліклінічної допомоги, що існувала раніше, в основу нової моделі покладено надання амбулаторно-поліклінічної допомоги  за територіальним принципом. Відповідно до наказу МО України від 05.11.1997р. № 399 «Про реформування лікувально-профілактичного забезпечення у Київському гарнізоні», весь контингент обслуговування був розподілений на 66 лікарсько-територіальних дільниць (ЛТД) до 1500 осіб кожна, діяльність котрих організовує ЛЗП та медична сестра загальної практики. Для зручності управління дільниці об'єднані у 3 загальнолікарські відділення КАПД ГВКГ. Переважна частина з них 60 дільниць  (90,9%) розміщена безпосередньо в КАПД і забезпечує в основному ветеранів військової служби,  решта – 6 (9,1%) – на базі медичних пунктів військових частин та військово-навчальних закладів, які є дільницями КАПД.

Перехід до надання ПМСД населенню на засадах СМ вимагав спеціального навчання лікарів та медичних сестер. Якщо військові лікарі мали спеціальність «лікар загальної практики або загальновійськовий», враховуючи особливості підготовки військово-медичних кадрів, то  перекваліфікація цивільних дільничних лікарів-терапевтів на лікарів загальної практики-сімейної медицини почалася з виходом наказу Міністерства охорони здоров’я України № 72 від 23.02.2001р. «Про затвердження окремих документів з питань сімейної медицини»  та завершилась у 2004р. На початку своєї діяльності ЛЗП-СМ  працювали за моделлю індивідуальної практики (до 2002 р.), але в складі вищевказаних відділень. 

З метою розширення обсягу допомоги, що надається на первинному рівні, у 1999р. розроблено та затверджено начальником госпіталю – начальником Київського військово-медичного клінічного центру методичні вказівки «Ступінь участі в діагностиці та лікуванні захворювань лікаря загальної практики», де перераховані захворювання та патологічні стани, діагностика, лікування котрих здійснюється ЛЗП-СМ, лікарем загальної практики – сімейної медицини спільно з лікарем-спеціалістом та тільки лікарем спеціалістом. Окрім того, адміністративним шляхом було вирішено змінити маршрути пацієнтів на обов’язковий попередній огляд ЛЗП-СМ, а лише за його направленням, до лікарів-спеціалістів.  Це дало змогу розширити обсяг медичної допомоги, зменшити необґрунтоване навантаження на вторинний та третинний рівні при забезпеченні встановленого рівня якості відповідних медичних послуг. Динаміка структури обсягу надання медичної допомоги виключно ЛЗП-СМ, сумісно ЛЗП-СМ та лікарями – спеціалістами та лише спеціалістами наведена на рис.1.

Рис.1. Динаміка структури обсягу надання медичної допомоги ЛЗП-СМ, ЛЗП-СМ спільно з лікарями–спеціалістами та виключно лікарями–спеціалістами в період з 1996 по 2010рр.

Вищевказані організаційні механізми стосувались, звичайно, контингенту, що  перебував на медичному забезпеченні в КАД (військовослужбовці, пенсіонери МО України) та не відносились до пацієнтів юридичних осіб та фізичних осіб (хворі за плату, за договором).
Подальшим кроком  підвищення кваліфікації сімейних лікарів стала їх паралельна підготовка за іншими спеціальностями (кардіологія, пульмонологія, неврологія, оториноларингологія та ін.) та групова практика в складі відділень. На початковому етапі реформування спеціалізовану медичну допомогу в клініці надавали лікарі-спеціалісти клінік госпіталю, які працювали за графіком. З отриманням спеціалізації ЛЗП-СМ з інших спеціальностей потреба в консультаціях лікарів-спеціалістів значно скоротилась, переважно за рахунок лікарів-спеціалістів терапевтичного профілю (кардіолог, пульмонолог, ендокринолог) та менше за рахунок лікарів-спеціалістів хірургічного профілю (оториноларинголог, офтальмолог). Слід зазначити, що за 14 – річний період близько 82% ЛЗП-СМ оволоділи суміжними спеціальностями. Таким чином, питома вага ЛЗП-СМ в структурі лікарів КАД, що надають медичну допомогу первинного та вторинного рівня збільшилась з 36,2% до 74,5%.
Динаміка окремих показників діяльності КАД наведена в табл.1.
Як видно з табл. 1, за вказаний період збільшилась частота звертань пацієнтів безпосередньо до лікарів загальної практики з 36,2% – у 1998 р. до 74,5% – у 2010 р., тобто в 2,1 раза; зросла чисельність одиниць захворювань діагностованих ЛЗП-СМ у 1,7 раза (з 48,2 до 86,3); збільшилась чисельність  пролікованих хворих у денних стаціонарах та стаціонарах вдома у 2,9 раза.

 

Таблиця 1
Динаміка окремих показників діяльності КАД в період з 1996р. по 2010р.

 

Показники

Роки

1996

2003

2010

Питома вага частоти звертань пацієнтів безпосередньо до лікарів ЗП-СМ, % (Р±mр)

36,2±1,3

72,7±2,4

74,5±3,1

Число захворювань, діагностованих лікарями ЗП-СМ

48,2±4,9

74,1±7,9

86,3±9,4

( ± )

Чисельність амбулаторних відвідувань  лікарів ЗП-СМ впродовж року

2,9±0,8

4,5±1,1

5,6±1,2

( ± )

Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах та стаціонарах вдома, абс.

443

1006

1315

Госпіталізована захворюваність (число госпіталізованих на 1000 осіб прикріпленого контингенту), ‰

315,4

262,4

220,3

З метою покращення рівня якості надання медичної допомоги ЛЗП-СМ в ГВМКЦ „ГВКГ“ застосовуються наступні організаційно-методичні форми практичної діяльності: робоче прикомандирування ЛЗП-СМ до стаціонарних відділень госпіталю на термін від 1-го до 3-х місяців; відвідування хворих, що прикріплені до дільниці, в стаціонарі у разі їхньої госпіталізації; чергування по приймальному відділенню ГВМКЦ „ГВКГ“ та кабінету невідкладної медичної допомоги КАПД; виїзди сімейних лікарів у віддалені гарнізони з метою проведення медичних оглядів та надання медичної допомоги. Також ЛЗП-СМ проходять тематичні удосконалення на кафедрі загальної практики – сімейної медицини Української військово-медичної академії та у інших ВНЗ та приймають участь в науково-практичній діяльності. Так, лише за останні 5 років фахівцями клініки захищено 6 кандидатських та 1 докторська дисертації.
Таким чином, реорганізація ПМСД на засадах СМ в клініці була поступовою та етапною з властивими складовими [12] її готовності: розумінням необхідності змін керівним складом ГВМКЦ, готовністю медичних працівників надавати медичні послуги в системі СМ; наявністю посад ЛЗП-СМ, стабільним фінансуванням, готовністю організованого військового контингенту отримувати медичні послуги в системі сімейної медицини. 

Клініка амбулаторної допомоги_старая

Клініка амбулаторної допомоги скерована на надання спеціалізованої хірургічної, терапевтичної, неврологічної, офтальмологічної отоларінгологічної, пульмонологічної, алергологічної, травматологічної, гінекологічної, онкологічної та амбулаторної медичної допомоги. У своїй діяльності базується на принципах сімейної медицини.
Безперервне медичне обслуговування хворих та здорових осіб здійснюють 35 лікарів загальної практики та 29 лікарів-спеціалістів. На базі клініки функціонують дерматовенерологічний, глаукомний, алергологічний, неврологічний, ендокринологічний кабінети, хірургічне відділення, денний стаціонар, фахівці з профпатології.

Для якісної діагностики захворювань постійно використується уся лікувальна та діагностична база Головного військового клінічного госпіталю, а саме магнітно-резонансна томографія, комп’ютерна томографія, ультразвукова діагностика, ехокардіографія, велоергометрія.

Клініка має можливість лікування пацієнтів в умовах денного стаціонару та в стаціонарі вдома. Клініка надає платні послуги з оформленням листка непрацездатності.

Начальник клініки амбулаторної допомоги, полковник медичної служби Бібік Тарас Антонович - доктор медичних наук, доцент, магістр з державного управління, лікар–терапевт вищої кваліфікаційної категорії. Стаж роботи 31 рік.

На базі клініки амбулаторної допомоги працюють медичні комісії: 

1. Для фізичних осіб (тел. 529-26-90):
- медичних оглядів водіїв транспортних засобів з наданням довідки щодо придатності до керування транспортним засобом;
- медичного огляду для отримання медичної довідки на об’єкт дозвільної системи на придбання, зберігання вогнепальної і газової зброї.
2. Для юридичних осіб (договір складається за адресою вул. Госпітальна, 16; тел./факс 529-60-31) щодо проведення попередніх та періодичних медичних оглядів працівників, які працюють у шкідливих та небезпечних умовах.

Режими роботи

Комісії працюють за адресою:
вул.Госпітальна 18;
з понеділка по п'ятницю;
каб. № 3
без перерви на обід;
контактний телефон: 529-26-90
моб.тел.(з 8.30-18.00): 80503553395 (Маякіна Людмила Іванівна)
Клініка амбулаторної допомоги працює:
з понеділка по п'ятницю
Час роботи: 8.30-16.00
тел. реєстратури : 521-82-45
Бібік Тарас Антонович

Начальник поліклініки Головного військового клінічного госпіталю полковник медичної служби, доктор медичних наук, професор, заслужений працівник охорони здоров'я України, лікар-терапевт вищої категорії Бібік Тарас Антонович.

Закінчив Куйбишевський військово-медичний факультет за спеціальністю «Лікувально-профілактична справа» у 1984 р., Військово- медичну академію ім. С.М. Кірова (м. Санкт-Петербург - факультет керівного медичного складу за спеціальністю «Терапія») у 1993 р, та Національну академію державного управління при Президентові України за спецальністю «Магістр державного управління» у 2007 р.
Загальний стаж роботи 28 р.
Проходив службу на посаді лікаря військової частини, начальника госпітального відділення окремої медичної роти, старшого ординатора терапевтичного відділення гарнізонного військового госпіталю Туркестанського військового округу, начальника відділу експертизи та реабілітації Науково-дослідного інституту проблем військової медицини ЗС України, начальника кардіологічного відділення та провідного терапевта Ірпінського військового госпіталю. З 2001 р. по теперішній час начальник поліклініки Головного військового клінічного госпіталю.
Пройшов спеціалізації: терапія, функціональна діагностика, ендоскопія, гастроентерологія, ультразвукова діагностика, кардіологія, фізіотерапія. Тематичне удосконалення по військово-лікарській експертизі.
Наукові роботи: 3 монографії, 10 методичних вказівок, більше 90 наукових статей.

 

Смаль Анатолій Панасович

Начальник І відділення ЗЛМД (загально-лікарської медичної допомоги) полковник медичної служби Смаль Анатолій Панасович.

Закінчив військово-медичний факультет при Горсківському "Нижній Новгород" Державному Медичному Інституті ім. С.М.Кірова у 1989 р. та Українську Військово-медичну академію 1996 р.
Проходив службу у якості військового лікаря, старшого ординатора відділення повітряно-крапельних інфекцій, старшого ординатора відділення загально-лікарської допомоги Головного військового клінічного госпіталю.
В серпні 2008 року призначений начальником 1 відділення загально-лікарської допомоги.
Пройшов спеціалізації за фахом:

 • дерматовенерологія;
 • терапія;
 • загальна практика - сімейна медицина;
 • клінічна імунологія;
Організовує роботу кабінету щеплень ГВМКЦ "ГВКГ". За час роботи кабінету виконав більше 6 тис. щеплень. Впровадив раціоналізаторську пропозицію по оптимізації проведення та обліку щеплень.
Лопатін Сергій Андрійович Начальник ІІ відділення ЗЛМД (загально-лікарської медичної допомоги) полковник медичної служби Лопатін Сергій Андрійович
Латишенко Сергій Васильович

Начальник ІІІ відділення ЗЛМД (загально-лікарської медичної допомоги) ГВМКЦ «ГВКГ» підполковник медичної служби, лікар загальної практики І-ї категорії Латишенко Сергій Васильович.

Закінчив Київське медичне училище за спеціальністю « Фельдшер » у 1990 р. З 1990 по 1992 рр. проходив військову строкову службу в Чернігівському Вищому Авіаційному Училищі Льотчиків на посаді «Фельдшер пошуково-рятувальної служби». Після звільнення з лав Збройних Сил України працював на невідкладній допомозі в Подільському районі. Закінчив національний медичний університет ім. О.О. Богомольця у 2000 р за спеціальністю «Лікувальна справа». У 2003 р Українську Військову Медичну Академію за спеціальністю «лікар загальної практики та сімейної медицини». Після закінчення академії проходив службу на посаді начальника медичного пункту у військовій частині А0488 та начальника медичної служби Т0710. З 2008 року старший ординатор І відділення загально-лікарської допомоги клініки (амбулаторної допомоги) Головного військово-медичного клінічного центру «Головного військового клінічного госпіталю». В 2012 році призначений начальником ІІІ відділення загально лікарської допомоги.

Пройшов спеціалізації за фахом: терапевт.

Маркевич Степан Васильович

Начальник хірургічного відділення клініки амбулаторної допомоги полковник медичної служби Маркевич Степан Васильович.

Випускник Української Військово-медичної академії за фахом хірургія 1996 рік.
Лікар - хірург вищої кваліфікаційної категорії. Хірургічний стаж 16 років.
З 1999 року по 2009 рік проходив службу на посаді старшого ординатора відділення гнійної хірургії клініки ушкоджень «ГВКГ». Стажування за фахом кістково-гнійна хірургія.
Фахівець з питань лікування хворих з остеомієлітами різної локалізації, хірургічними ускладненнями цукрового діабету, синдрому діабетичної ступні, гнійних захворювань шкіри та підшкірної клітковини.
Володіє всім спектром оперативних втручань по амбулаторній хірургії .

Романюк Юлія Анатоліївна

Романюк Юлія Анатоліївна – старший ординатор клініки амбулаторної допомоги, кандидат медичних наук, майор медичної служби, лікар денного стаціонару, лікар першої категорії.
Лікар загальної практики – сімейної медицини, лікар з ультразвукової діагностики, лікар – геріатр (лікування осіб похилого віку).
Автор понад 25 наукових праць.

1. Романюк Ю.А. Медико-соціальне обгрунтування оптимізації системи лікувально-профілактичного забезпечення пенсіонерів Міністерства оборони України: автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.03 / Ю.А. Романюк ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2010. — 20 с. — укp.

В 2002 році закінчила Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця. Інтернатура на базі Української військово-медичної академії (2002-2005 рр.). Проходила військову службу на посадах начальника медичного пункту батальойону, полку (з лазаретом на 20 ліжок) військової частини А0222 – (2005-2007 рр.). З 2007 р. по 2010 р. навчання в ад’юнктурі (аспірантурі) Української військово-медичної академії. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук в 2010 році на базі Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика. З 2010 року працює в Головному військово-медичному клінічному центрі.

Як і більшість сімейних лікарів у світі, певний період трудової діяльності проводжу в стаціонарних відділеннях інших клінік. Маю досвід лікування осіб похилого та старечого віку (Інститут геріатрії та геронтології АМН України, відділення реанімації та інтенсивної терапії для терапевтичних хворих ГВМКЦ).
Працюю в клініці амбулаторної допомоги, яка має найкращий позитивний досвід реформування первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини.

Як і більшість сімейних лікарів клініки маю додаткову «вузьку» спеціалізацію – «Ультразвукова діагностика», що дозволяє працювати з іншими лікарями клініки за моделлю групової практики. Проводжу ультразвукові дослідження органів черевної порожнини, нирок, малого тазу, щитоподібної залози, судин голови та шиї (дуплексне сканування).

 

   

Клініка амбулаторної допомоги

Бібік Тарас Антонович

Начальник клініки амбулаторної допомоги, полковник медичної служби Бібік Тарас Антонович - доктор медичних наук, доцент, магістр з державного управління, лікар–терапевт вищої кваліфікаційної категорії. Стаж роботи 31 рік.

Клініка амбулаторної допомоги скерована на надання спеціалізованої хірургічної, терапевтичної, неврологічної, офтальмологічної отоларінгологічної, пульмонологічної, алергологічної, травматологічної, гінекологічної, онкологічної та амбулаторної медичної допомоги. У своїй діяльності базується на принципах сімейної медицини.
Безперервне медичне обслуговування хворих та здорових осіб здійснюють 35 лікарів загальної практики та 29 лікарів-спеціалістів. На базі клініки функціонують дерматовенерологічний, глаукомний, алергологічний, неврологічний, ендокринологічний кабінети, хірургічне відділення, денний стаціонар, фахівці з профпатології.

Для якісної діагностики захворювань постійно використується уся лікувальна та діагностична база Головного військового клінічного госпіталю, а саме магнітно-резонансна томографія, комп’ютерна томографія, ультразвукова діагностика, ехокардіографія, велоергометрія.

Клініка має можливість лікування пацієнтів в умовах денного стаціонару та в стаціонарі вдома. Клініка надає платні послуги з оформленням листка непрацездатності.

На базі клініки амбулаторної допомоги працюють медичні комісії: 

1. Для фізичних осіб (тел. 529-26-90):
- медичних оглядів водіїв транспортних засобів з наданням довідки щодо придатності до керування транспортним засобом;
- медичного огляду для отримання медичної довідки на об’єкт дозвільної системи на придбання, зберігання вогнепальної і газової зброї.
2. Для юридичних осіб (договір складається за адресою вул. Госпітальна, 16; тел./факс 529-60-31) щодо проведення попередніх та періодичних медичних оглядів працівників, які працюють у шкідливих та небезпечних умовах.

Режими роботи

Комісії працюють за адресою:
вул.Госпітальна 18;
з понеділка по п'ятницю;
каб. № 3
без перерви на обід;
контактний телефон: 529-26-90
моб.тел.(з 8.30-18.00): 80503553395 (Маякіна Людмила Іванівна)
Клініка амбулаторної допомоги працює:
з понеділка по п'ятницю
Час роботи: 8.30-16.00
тел. реєстратури : 521-82-45
<