1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

  Facebook

Лікарі клініки в змозі вирішити самі заплутані діагностичні загадки:

 1. Розібратися з причиною плеврального випоту, а отже і знайти спосіб його лікування;
 2. Знайти причину тривалого кашлю;
 3. Розпізнати бронхообструктивні синдроми;
 4. Провести диференційну діагностику новоутворів легень, дисемінованого (розповсюдженого) процесу в легенях та лімфаденопатії (збільшення лімфатичних вузлів) середостіння.

Клініка є унікальною на теренах України, оскільки в ній допоможуть хворим з самою різноманітною патологією легень, а саме:

 1. Негоспітальна та нозокоміальна (внутрішньолікарняна), аспіраційна пневмонія, пневмонія у осіб з тяжкими дефектами імунітету;
 2. Гострий та хронічний бронхіти (згідно сучасної термінології хронічний бронхіт називається хронічним обструктивним захворюванням легень);
 3. Бронхіальна астма;
 4. Бронхоектатична хвороба та абсцес легень;
 5. Саркоїдоз;
 6. Ідіопатичні інтерстиціальні пневмонії (раніше мали назву ідіопатичного фіброзуючого альвеоліту);
 7. Злоякісні новоутворення легень (діагностика та лікування – променеве та хіміотерапевтичне – лікарі клініки є дипломованими онкологами та мають значний досвід у призначенні хіміотерапії);
 8. Алергічні захворювання – анафілактичний шок, набряк Квінке, кропивниця.

У 70-80-і роки ХХ століття в більшості розвинутих країн світу неспецифічні захворювання легень перетворились на значну медико-соціальну проблему в першу чергу через високі рівні захворюваності та смертності населення, що зумовлювало значні економічні втрати. В зв'язку з цим в колишньому СРСР стала формуватись система спеціалізованих закладів: пульмонологічних кабінетів у великих поліклініках, пульмонологічних відділень стаціонарів, спеціалізованих санаторіїв. В 1977 році на базі 3-го терапевтичного відділення 408 ОВГ було створене пульмонологічне відділення на 80 ліжок. Начальником відділення був призначений полковник медичної служби Конопльов Леонід Васильович (1977-1981 рр., в 1981 р. призначений начальником пульмонологічного відділення госпіталю Західної групи військ); старшими ординаторами були призначені підполковник медичної служби Примак Володимир Іванович (1977-1981 рр., вибув в 1981 р. начальником кардіологічного відділення госпіталю Північної групи військ), підполковник медичної служби Каплун Володимир Миколайович (1977-1986 рр.); лікарями-ординаторами були Меліхова Галина Дмитрівна (працювала до 2009 року), Бодакіна Наталя Василівна (1977-1984 рр.).

Цей період став періодом накопичення практичних навичок, впровадження нових методів діагностики та лікування неспецифічних захворювань легень, новоутворень легень, алергозів. Ширше почали застосовуватись мікробіологічні методи дослідження, що покращило етіологічну діагностику пневмонії та інфекційних загострень хронічного бронхіту, рентгено- та рентгенотомографічні дослідження, бронхографію. Ендоскопічні дослідження проводились жорстким бронхоскопом під загальним обезболенням, що суттєво обмежувало можливість широкого застосування цього важливого методу діагностики.

В 1982 р. пульмонологічне відділення очолив майор медичної служби Терентьєв Олександр Юрієвич (1982-1986 рр., в 1986 р. призначений старшим викладачем військової кафедри Державного інституту удосконалення лікарів в м. Москва), старшими ординаторами були підполковник медичної служби Каплун Володимир Миколайович та підполковник медичної служби Чалей Валерій Васильович (1982-1985 рр., в 1985 р. вибув в Західну групу військ на посаду начальника медичної служби армії, підполковник медичної служби Тихоненко Михайло Васильович (1985-1986 рр., в 1986 рр. призначений начальником 41 гарнізонної поліклініки КВО). В цей період відділення було оснащене фібробронхоскопом, що дозволило проводити взяття матеріалу для морфологічного дослідження (біопсія, браш-біопсія) та значно покращити діагностику бронхолегеневих захворювань. Удосконалювалось лікування тяжкої бронхіальної астми, тяжкої пневмонії, абсцесів легень. Впроваджувались нові методики лікування: внутрішньоорганний електрофорез та ендолімфатичне введення антибіотиків при пневмонії.

В 1986 р. начальником пульмонологічного відділення призначений полковник медичної служби Каплун Володимир Миколайович (1986-1988 рр.), старшими ординаторами були майор медичної служби Стефанюк Микола Федорович (1986-1988 рр.) та полковник медичної служби Бреславський Олександр Григорович (1988-1989 рр., в 1989 р. призначений на посаду в ЦВЛК КДБ), підполковник медичної служби Сімонов Сергій Сергійович (1990-1997 рр.) В 1988 р. організовані два пульмонологічних відділення: 1-е – для лікування хворих з хронічними неспецифічними захворюваннями легень, онкопатологією легень та алергозами, начальник відділення полковник медичної служби Каплун Володимир Миколайович; 2-е – для лікування пневмонії, начальник відділення майор медичної служби Стефанюк Микола Федорович. В цей період продовжується впровадження методів етіологічної діагностики пневмонії (бактеріологічний, серологічний, імунологічний), ендоскопічна діагностика. Суттєве покращення діагностики захворювань легень відбулось після оснащення ретгенологічної служби госпіталю комп'ютерним рентгенологічним томографом. Для лікування онкологічних хворих застосовуються методи променевої та поліхіміотерапії.

З 1996 р. в Головному військовому клінічному госпіталі організована клініка пульмонології в складі пульмонологіного, фтізіатричного відділень та відділення торакальної хірургії. В 1997 р. начальником клініки призначений полковник медичної служби Каплун Володимир Миколайович (1997-1998 рр.), пульмонологіччне відділення очолює підполковник медичної служби Сімонов Сергій Сергійович (1998-1999 рр.), старшим ординатором призначений підполковник медичної служби Козел Микола Петрович (1998-1999 рр.) В 1999 р. полковник медичної служби Сімонов Сергій Сергійович призначений начальником клініки пульмонології, майор медичної служби Дяченко Віктор Вікторович з 2000 р. очолив пульмонологічне відділення. В 2005 р. Сімонов Сергій Сергійович став заступником начальника ГВКГ – головним терапевтом МОУ, на посаду начальника клініки призначений підполковник медичної служби Дяченко Віктор Вікторович, відділення очолив підполковник медичної служби Сапожніков Артур Ратмірович. В 2008 році в зв'язку з переформуванням ГВКГ на Головний військово-медичний клінічний центр відділення клініки пульмонології були перетворені на окремі клініки, клініку пульмонології (з палатами для хіміотерапії) очолив полковник медичної служби Дяченко Віктор Вікторович У клініці працюють лікарі Тумарова Ельвіра Миколаївна, Пархотик Любов Іванівна, Староконь Лілія Віталіївна, Пастушенко Світлана Василівна. Лікарі переважно працюють в стаціонарі, проте значну частку роботи займають внутрішньогоспітальні консультації, лікарі ведуть прийом амбулаторних хворих, здійснюють диспансерний нагляд, тісно співпрацюючи з лікарями територіальних дільниць. Реабілітаційне лікуваня хворі-військовослужбовці проходять в Ірпінському військовому госпіталі.

На даний час щорічно в клініці проходять лікування 1500-1600 пацієнтів. Основними категоріями хворих, що проходять обстеження та лікування в клініці пульмонології, є військовослужбовці строкової служби, військовослужбовці за контрактом, пенсіонери Міністерства оборони України та офіцери Збройних Сил. Ці три категорії військовослужбовців складають близько 80 % пацієнтів клініки.

В структурі патології переважають негоспітальна та нозокоміальна пневмонії, бронхіальна астма, хронічне обструктивне захворювання легень, рак легень (променеве, хіміотерапевтичне та симптоматичне лікування, диференційна діагностика), алергози. На протязі останніх років саме з цими захворюваннями в клініку пульмонології госпіталізуються близько 85 % пацієнтів.

З метою покращення диференційної діагностики бронхообструктивних синдромів у клініці впроваджені методики дослідження функції зовнішнього дихання, проведення дихальних тестів з бронхолітиками, провокаційних тестів з бета-блокаторами, якими володіють всі лікарі клініки. Лікарі безпосередньо у клініці проводять діагностичні фібробронхоскопії (в тому числі відео бронхоскопії із записом на електронні носії) з взяттям матеріалу для морфологічного та бактеріологічного дослідження. З клінікою торакальної хірургії налагоджена тісна співпраця при диференційній діагностиці плевральних випотів та дисемінованих процесів у легенях (там за необхідності виконується трансторакальна біопсія, торакоскопія з біопсією). Пункції плевральної порожнини здійснюються під УЗД-контролем. Лікування та діагностика бронхіальної астми, хронічного обструктивного захворювання легень та пневмонії здійснюється виключно згідно рекомендацій міжнародних консенсусів та вимог Наказів МОЗ України. У лікуванні злоякісних новоутворень легень застосовуються сучасні схеми променевого, хіміо- та комбінованого (хіміопроменевого) лікування.

Клініка є навчальною базою Української військово-медичної академії, Національного медичного університету, Національної медичної академії післядипломної освіти.

Плідна співпраця налагоджена з Інститутом фтизіатрії та пульмонології АМН України ім. Ф.Г.Яновського, насамперед з відділом технологій лікування неспецифічних захворювань легень, очолюваним доктором медичних наук, професором Дзюбликом Олександром Ярославовичем.

Клініка пульмонології (з палатами для хіміотерапії) в даний час є однією з провідних в Україні.

За час проведення антитерористичної операції на сході України (станом на 01.12.2015 р.) в клініці пульмонології (з палатами для хіміотерапії) проліковано 182 хворих. Частіше хворим надавалась допомога з приводу негоспітальних пневмоній, загострень хронічного обструктивного захворювання легень, бронхіальної астми, проводилась діагностика та морфологічна верифікація новоутворень легень. Начальник клініки полковник Дяченко В.В., брав безпосередню участь в організації та наданні медичної допомоги в зоні проведення антитерористичної операції.</p

Дяченко Віктор Вікторович Начальник клініки пульмонології – полковник медичної служби Дяченко Віктор Вікторович. Закінчив Військово-медичну академію у м. Санкт-Петербург в 1992 р. з золотою медаллю. В 192-1995 рр. проходив службу на посаді начальника медичного пункту військової частини. В 1995-1998 рр. навчався в ад’юнктурі УВМА, після чого на протязі 2-х років працював викладачем на кафедрі військової терапії. З 2000 р. – начальник відділення (потім – клініки) пульмонології. Кандидат медичних наук. Дисертація присвячена деяким особливостям перебігу хвороб органів дихання у військовослужбовців та принципам організації пульмонологічної допомоги в Збройних Силах. Лікар вищої категорії. Пройшов спеціалізацію по терапії, пульмонології, онкології, УЗД. Виконує фібробронхоскопію з 1998 року, всього виконав більше 5000 досліджень. Впроваджена методика відеобронхоскопії із записом на електронні носії. Володіє сучасними методами діагностики: дослідження функції зовнішнього дихання, виконання функціональних проб (провокаційних та з бронхолітиком), виконання плевральної пункції (діагностичної та лікувальної, в тому числі з введенням хіміопрепаратів). Регулярно публікується в провідних фахових виданнях. Автор більше 20 наукових праць.
Тумарова Ельвіра Миколаївна Тумарова Ельвіра Миколаївна - лікар пульмонолог вищої кваліфікаційної категорії. Після закінчення Казанського державного медичного інституту в 1982р закінчила інтернатуру в Київській обласній клінічній лікарні за спеціальністю терапія в 1983р. В 1997р пройшла спеціалізацію по кардіології, в 1998р тематичне удосконалення по бронхології, в 2004р тематичне удосконалення по клінічній аритмології, в 2007р спеціалізацію з онкології, має вищу кваліфікаційну категорію по терапії та пульмонології. Має великий практичний досвід. Працює пульмонологом в ГВМКЦ «ГВКГ» з 1998р. Володіє сучасними методами діагностики: дослідження функції зовнішнього дихання, виконання функціональних проб (провокаційних та з бронхолітиком), виконання плевральної пункції (діагностичної та лікувальної, в тому чіслі з введенням препаратів хіміотерапії онкохворим). Має значний досвід в лікуванні хвороб органів дихання, в т.ч. таких, що рідко зустрічаються. В 2005р-2007рр. приймала участь в міжнародних конференціях.
Пархотик Любов Іванівна Пархотик Любов Іванівна – лікар-пульмонолог першої категорії. Закінчила Український державний медичний університет ім.. акад. О.О. Богомольця в 1993р. Працює в клініці пульмонології Головного військово-медичного клінічного центру «ГВКГ» з 1998 року. Стаж роботи за спеціальністю 14 років. Володіє сучасними методами діагностики (дослідження функції зовнішнього дихання, виконання функціональних проб, виконання плевральної пункції) та лікування захворювань органів дихання (негоспітальна та нозокоміальна пневмонія, бронхіальна астма, хронічне обструктивне захворювання легень та інші). Приймає участь в міжнародних конференціях.
Староконь Лілія Віталіївна Староконь Лілія Віталіївна – лікар-пульмонолог другої категорії. Закінчила мед. інститут Український асоціації народної медицини в 2007р. Працює в клініці пульмонології Головного військово-медичного клінічного центру «ГВКГ» з 2009 року. Володіє сучасними методами діагностики (дослідження функції зовнішнього дихання, виконання функціональних проб, виконання плевральної пункції) та лікування захворювань органів дихання (негоспітальна та нозокоміальна пневмонія, бронхіальна астма, хронічне обструктивне захворювання легень та інші).
ТАРАНУХІН Сергій Сергійович

ТАРАНУХІН Сергій Сергійович - лікар-пульмонолог, має другу категорію. Закінчив Національний медичний університет ім. акад. О.О. Богомольця в 2005 р. З 2005 по 2007 рр. навчався в Українській військово-медичній академії, яку закінчив з відзнакою. 2007-2009 рр. проходив службу у гарнізонному госпіталі м. Запоріжжя на посадах ординатор, старший ординатор терапевтичного відділення. 2009-2012 рр. – начальник медичної служби Київського військового ліцею ім. І. Богуна. З 2012 року – ординатор клініки пульмонології з палатами для хіміотерапії. Володіє сучасними методами діагностики (дослідження функції зовнішнього дихання, виконання функціональних проб, виконання плевральної пункції) та лікування захворювань органів дихання (негоспітальна та нозокоміальна пневмонія, бронхіальна астма, хронічне обструктивне захворювання легень та інші).

ЗАКОВОРОТНА Ірина Геннадіївна

ЗАКОВОРОТНА Ірина Геннадіївна - лікар-пульмонолог. Закінчила Національний медичний університет ім. акад. О.О. Богомольця в 2005 р. З 2005 по 2007 рр. навчався в Українській військово-медичній академії. З 2007 р. проходить службу у НВМКЦ, спочатку на посаді ординатора клініки амбулаторної допомоги. З 2011 р. – старший ординатор клініки пульмонології з палатами для хіміотерапії. Володіє сучасними методами діагностики (дослідження функції зовнішнього дихання, виконання функціональних проб, виконання плевральної пункції) та лікування захворювань органів дихання (негоспітальна та нозокоміальна пневмонія, бронхіальна астма, хронічне обструктивне захворювання легень та інші).

<