1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

  Facebook

Голод Андрій Григорович

Очолює відділення випускник Санкт-петербурзької військово-медичної академії ім. С.М.Кірова, кандидат медичних наук, лікар вищої категорії, полковник медичної служби Голод Андрій Григорович (спеціалізація: терапія, кардіологія, анестезіологія, ультразвукова діагностика). Автор 14 наукових праць. Співавтор 1 методичної рекомендації, 1 патенту, 1 раціоналізаторської пропозиції. У 2011 році захистив дисертаційну роботу на тему: ”Стан серцево-судинної системи та функції зовнішнього дихання у хворих на артеріальну гіпертензію та хронічну алкогольну інтоксикацію”. Володіє англійською, польською мовами. Загальний стаж роботи – 16 років, у відділенні працює з 2004 року.

Активно впроваджує в роботу відділення нові методи діагностики та лікування захворювань серцево-судинної системи. У 2012 р. розпочав застосування черезстравохідної ехокардіографії, що дозволяє покращити візуалізацію тромбів, клапанного апарату, аорти, перикарду. Володіє технікою необхідних маніпуляцій та навчає підлеглих.

Методичні рекомендації:
Лікування артеріальної гіпертензії у хворих з хронічною алкогольною інтоксикацією. Методичні рекомендації. – Київ, 2009 – 35с. (співавтори: Бойчак М.П., Мясников Г.В.).

Патенти
Декл. пат. № 43179 А Україна, МКИ А61В 5/00.
Спосіб діагностики систолічної дисфункції лівого шлуночка. Деклараційний патент України на винахід № 43179 А, МКИ А61В5/00 / М.П. Бойчак, Г.В. Мясников, К.М. Амосова, Л.Л. Сидорова, Г.О. Спаська, Н.М. Сидорова, М.М. Рудаков, А.Г. Голод; НМУ ім. О.О. Богомольця.-№ 2001031942; Заявл. 23.03.2001; Опубл. 15.11.2001, Бюл. № 10.

Раціоналізаторські пропозиції:
Раціоналізаторська пропозиція щодо вдосконалення пункції плевральних порожнин, 2007 (співавтори: Мясников Г.В., Рудаков М.М.).

 

26 жовтня 1973 р. відповідно до наказу № 363 начальника 408-го Окружного військового госпіталю з метою покращення організації спеціалізованої кардіологічної допомоги було організовано відділення невідкладної кардіології. Спочатку воно було розгорнуто на 40 штатних ліжок. До особового складу відділення входили начальник, два лікаря-ординатора, одна старша медична сестра, дев'ять медичних сестер і десять осіб молодшого медичного персоналу.
Згідно з новозатвердженим штатом № 27/939 від 1979 р. відділення було перейменовано у відділення невідкладної терапії. У подальшому воно декілька разів реорганізовувалось і з 1998 р. увійшло до складу клініки кардіології.

Наведемо коротку хронологію назв відділення за роки його існування: 5-е терапевтичне відділення (1973 - 1979 рр.); відділення невідкладної терапії (1979 - 1992 рр.); відділення реанімації та інтенсивної терапії для терапевтичних хворих, інфарктне відділення та відділення реабілітації для кардіологічних хворих (1992-1996 рр.); відділення реанімації та інтенсивної терапії для терапевтичних хворих клініки кардіології ГВКГ МО України (з 1996 р. і до теперішнього часу).

Першим начальником та ініціатором створення відділення був полковник медичної служби Зелім-Хан Ілліч Калоєв, що керував ним протягом 12 років (до 1985 р.).

Під керівництвом 3. І. Калоєва у різні роки в відділенні працювали лікарі А.Т. Голубовський, Н.Я. Волощинський, Б.А. Бабійчук, В.Я. Перекрестов, А.А. Коровін, М.В. Тихоненко, І.3. Політов, О.В. Гуцал. Незважаючи на важкі умови праці, велику нестачу кадрів середнього та молодшого медичного персоналу, керівництво відділення давало змогу навчатися, і п'ятеро медсестер відділення закінчили Київський медінститут. З теплотою згадує Зелім Ілліч і молодого студента С.Л. Дахнова, якій працював тоді у відділенні медбратом, а згодом став заступником начальника ГВКГ, начальником Центрального Одеського військового госпіталю.
Колектив 5-го терапевтичного відділення (1975 р.).

Колективом медсестер керувала досвідчена старша медична сестра Г. Ф. Кушнір. З нею працювали медсестри Т. І. Куриленко, М. М. Воронова, А. С. Тоболіна, Н. І. Оксюта, Н. В. Мойсеєнко та ін. Н. В. Мойсеєнко, як і сестра-господарка Г. М. Тимченко, працювала у відділенні з початку його становлення і до теперішнього часу.

Відділення невідкладної терапії складалося із блоку реанімації та інтенсивної терапії (ВРІТ), післяблочних палат для інтенсивного спостереження і палат для хворих, що знаходилися в періоді функціонального відновлення та реабілітації. Таким чином, за період лікування хворого у відділенні, в міру його одужання, передбачалося трьохетапне переміщення: ВРІТ - післяблочна палата - палата реабілітації.

На початкових етапах функціонування відділення до нього госпіталізувались хворі з інфарктом міокарда та іншими захворюваннями органів кровообігу, ускладненими серцевою астмою, набряком легень, гострою судинною недостатністю, пароксизмами розладів серцевого ритму та провідності.
Протягом багатьох років, починаючи з 1974 р., відділення невідкладної терапії займало провідне місце в госпіталі по організації науково-практичної та раціоналізаторської роботи та по впровадженню новаторських методів діагностики та лікування.

При створенні палат інтенсивної терапії персонал відділення пройшов спеціальну теоретичну та практичну підготовку. Лікарі оволоділи методикою інтубації трахеї, штучної вентиляції легень, а пізніше й методикою постановки підключичних катетерів, електричної кардіостимуляції, планової кардіоверсії. Медичні сестри освоїли техніку інфузійної та кисневої терапії, переливання крові, оволоділи масочним методом штучного дихання, технікою непрямого масажу серця, виробили єдині принципи спостереження за хворими.

Була розроблена та впроваджена «Карта інтенсивної терапії», в якій відмічалась динаміка основних клінічних та лабораторних змін лікування, що проводилось.

В 1973 р. у відділенні, вперше в окрузі, була проведена планова кардіоверсія, встановлено тимчасовий кардіостимулятор. У повсякденну практику введені нейролептанальгезія, тримекаїнова блокада при стенокардії. Також були впроваджені та використовувались індивідуальні прибори, якими забезпечувались хворі перед сеансом лікувальної ходьби або ЛФК, а показники гемодинаміки реєструвались на моніторах, що встановлені в ординаторській відділення.

Відділення невідкладної терапії 408-го ОВГ стало одним з перших серед військових госпіталів МО СРСР, де застосовувався автоматичний аналіз серцевого ритму за допомогою ЕОМ! На республіканській науковій конференції «Застосування радіоелектроніки в області медичних і біологічних досліджень» (16 - 18 листопада 1976 р., м. Київ) 3. І. Калоєв, Ю. Є. Д'яченко, А. А. Вернигор разом з співробітниками експериментальної лабораторії госпіталю (завідуючий - Б. ПІ. Лазаретник), що розробив цей метод, представили доповідь «Застосування математичного аналізу серцевого ритму для оцінки дії строфантина та ізоптина при інфаркті міокарда з використанням спеціалізованої міні-ЕОМ».

У різні роки відділення відвідали такі видатні вчені, як академіки: Б. Є. Патон, М. М. Амосов, Є. І. Чазов, Ф. І. Комаров, Л. Т. Малая, Є. В. Гембицькій, А. І. Грицюк, В. А. Бобров, В. В. Фролькис, І. М. Ганджа, професори Н. К. Фуркало, Н. С. Заноздра, І. К. Следзевська, Г. І. Бурчішсьшій, Н. А. Гватуа, І. В. Мартинов, Є. Є. Гогін, Г. К. Алексеєв, Б. В. Конєв, А. І. Хазанов, А. І. Троіщмеький, В. А. Бєлов, А. П. Пелещук, К. К. Березовський, А. А. Яновеький, В. Н. Дзяк, К. Н. Амосова, Л. Ф. Коноплева, А. В. Руденко, С. Н. Фуркало, С. Н. Пархоменко, Л. Л. Сітар, Л. А. Стаднюк, І. І. Сахарчук. На базі відділення проходили «військове» стажування професори Є. В. Єрмаков, Л. В. Чірейкін.

3.І. Калоєв - автор понад 60 наукових робіт, понад 30 раціоналізаторських та винахідницьких пропозицій. У 2002 р. його нагороджено орденом «За мужність» 3-го ступеня за участь в партизанському русі в 1942 р. у лісах Північної Осетії. За період служби в лавах Радянської армії отримав понад 20 медалей, знак «Відмінник охорони здоров'я СРСР» (1971 р.). У 1979 р. він удостоєний звання заслуженого лікаря УРСР.


 

У 1985 р. начальником відділення невідкладної терапії 408-го ОВГ призначено підполковника медичної служби Віктора Яковича Перекрестова.

З В.Я. Перекрестовим у відділенні працювали лікарі О.О. Коровін, В.І. Лінник, О.В. Гуцал, Г.В. Мясников. Колективом медичних сестер керувала досвідчена старша медична сестра Г.Г. Лозова.

У жовтні 1992 року відділення невідкладної терапії було перетворено в три самостійні відділення: відділення реанімації та інтенсивної терапії (ВРІТ) для терапевтичних хворих, яке з жовтня 1992 р. до березня 1996 р. очолював полковник медичної служби Микола Степанович Сяба, інфарктне відділення під керівництвом Віктора Яковича Перекрестова та відділення реабілітації для кардіологічних хворих під керівництвом Олени Василівни Гуцал.
У відділенні було розгорнуто дев'ять ліжок та в приблочних палатах 16 ліжок.

Лікування хворих у відділенні здійснювалось поетапно: ВРІТ - палати інтенсивного спостереження - палати функціонального відновлення. На всіх цих етапах хворого вів один і той же лікар. Після гострого періоду пацієнти направлялися в санаторій «Пуща-Водиця».

Щорічно у відділенні лікувалось 450-550 хворих: з інфарктом міокарда - 40-45%, нестабільною стенокардією - 35-40%, гіпертонічними кризами - 2-4%, міокардитом - 1-2%, рідше - з іншими захворюваннями.

Лікарі-кардіологи опановували інвазивні методи діагностики та лікування, почали виконувати пункції підключичних вен, яремної вени, внутрішньосерцеву електрокардіостимуляцію та інші маніпуляції. Цей період ознаменувався впровадженням  b-адреноблокаторів у повсякденну практику, вперше стали використовувати перидуральну анестезію, внутрішньовенні інфузії нітратів, лазерне та ультрафіолетове опромінення крові, застосовувалась гемосорбція, плазмофорез.

У 1993 р. виповнилось 20 років із дня заснування відділення невідкладної терапії. У зв'язку з цим у жовтні була проведена науково-практична конференція лікарів Головного військового клінічного госпіталю МО України «Сучасні проблеми невідкладної терапії в клініці внутрішніх захворювань» та видано збірку тезисів докладів. По суті, це була перша збірка наукових робіт лікарів ГВКГ. З неї почалася нумерація госпітальних збірок, які останнім часом виходять у світ щорічно.

У 1995 р. В.Я. Перекрестов  захистив кандидатськую дисертацію на тему «Дисфункція лівого шлуночка та електрична нестабільність міокарда у хворих з прогресуючою стенокардією» (науковий керівник - професор В.А. Бобров).

В 1995 р. В.Я. Перекрестов  звільнився із армії та був прийнятий на роботу в НДІ кардіології імені М. Д. Стражеско, де працював у відділі артеріальної гіпертензії.

У 2007 р., внаслідок тяжкого захворювання, Віктор Якович пішов із життя.

У 1995 р. інфарктне відділення і відділення реабілітації були ліквідовані, залишилось лише відділення реанімації та інтенсивної терапії для терапевтичних хворих, яке очолив полковник медичної служби Микола Степанович Сяба.

Було змінено профіль хворих, які направлялись у відділення. Тепер поряд з пацієнтами, у яких спостерігались захворювання органів кровообігу, у ВРІТ госпіталізувались пацієнти з важкими захворюваннями органів дихання (пневмонією, бронхіальною астмою), септичними захворюваннями, гострими отруєннями, ускладненнями ендокринних захворювань (декомпенсованим цукровим діабетом, комою).

У 1996 р. кардіологічний центр ГВКГ було реорганізовано в клініку кардіології, яку очолив полковник медичної служби В.І. Лінник. До її складу входили 1-е та 2-е кардіологічні відділення, кардіоревматологічне відділення, а з 1998 р. - відділення реанімації і інтенсивної терапії для терапевтичних хворих, яке очолив підполковник медичної служби Г.В. Мясников.

М.С. Сяба в 1996 р. був призначений заступником начальника госпіталю - головним терапевтом госпіталю.

У той же час у відділення прийшло багато молодих лікарів, які скоро стали досвідченимиспеціалістами. Це М.М. Рудаков, С.В. Софієнко, Г.О. Спаська, Л.П. Антоненко, О.І. Алексєєнко, Н.М. Сидорова, Л.М. Бойко.

Практично з початку роботи відділення старшою медичної сестрою в ньому продовжувала працювати Г.Г. Лозова, і ось вже понад 30 років у відділенні створює затишок та слідкує за порядком сестра-господарка Г.М. Тимченко. Галина Григорівна Лозова - воїн-миротворець, брала участь у виконанні миротворчих задач у складі 240-го окремого спеціального відділення, будучи старшою операційною сестрою операційно-перев'язочного взводу в Сараєво (лютий-жовтень 1995 р.).

За останні роки суттєво зміцніла лікувально-діагностична база відділення, медичну допомогу в ньому стали надавати за сучасними європейськими стандартами. Отримавши на оснащення ехокардіографи «ЕSАОТЕ Віоmеdіса», а пізніше і «Logіс 500» (виробництва фірми «Дженерал Електрік»), весь лікарський персонал відділення опанував методику ехокардіографічного обстеження. У відділенні стали широко застосовувати нові методи діагностики та лікування захворювань: тимчасову ендокардіальну кардiостимуляцію; черезстравохідну електрокардіостимуляцію; планові кардіоверсії; доплерографію з кольоровим картуванням; холтерівське моніторування ЕКГ; УЗД внутрішніх органів; системний тромболізис та ін.


 

У 1996 р. вперше проведений тромболізис за допомогою препарату тканьового активатора плазміногена (актілізе), після чого тромболізис при інфаркті міокарда став рутинним і на даний час досвід відділення по застосуванню тромболітичної терапії найбільший у ЗС України.

У 1996 р. вперше у госпіталі співробітниками відділення виконана операція по імплантації постійного водія серцевого ритму.

Активно та широко використовується динамічний контроль кардіоспецифічних біохімічних маркерів інфаркту міокарда, в першу чергу МБ-фракції креатинофосфокінази, контроль за ефективністю та безпечністю застосування прямих антикоагулянтів.

Лікарі відділення одними з перших в місті стали використовувати у повсякденній практиці інгібітори АПФ і бета-адреноблокатори для лікування серцевої недостатності, у тому числі при інфаркті міокарда.

Пацієнти спостерігаються лікарями відповідно до міжнародних та національних рекомендацій щодо лікування гострого коронарного синдрому, миготливоїаритмії, артеріальної гіпертензії та ін..

Не дивлячись на невеликий ліжковій фонд, завдяки інтенсифікації роботи, у відділенні щорічно отримує допомогу біля тисячі хворих. Впровадження сучасних методів лікування дозволило знизити летальність від інфаркту міокарда з 15% до 10%.

У ці роки налагодилось тісне співробітництво відділення з НДІ серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова, Інститутом експериментальної хірургії імені А.А. Шалімова, що дало можливість оперативно вирішувати питання хірургічного лікування захворювань серця.

Відділення зміцнювало активні професійні зв'язки з кафедрою госпітальної терапії № 1 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (професор К.М. Амосова), частина клінічної бази якої знаходилась в госпіталі (доцент Л.Л. Сидорова). Під керівництвом вчених лікарі відділення стали вивчати проблеми формування серцевої недостатності, її особливості у хворих з гострими та хронічними захворюваннями міокарда, ендокринними захворюваннями, метаболічним синдромом «X».

Вже у 1998 р. лікарі відділення взяли участь у двох важливих наукових форумах: 14-му з'їзді терапевтів України та науково-практичній конференції «Сучасні проблеми кардіології та ревматології».

На 14-му з'їзді терапевтів України були представлені доповіді: К.М. Амосової, Г.В. Мясникова, Н.М. Сидорової, М.М. Рудакова - «Порушення діастолічної та систолічної функції лівого шлуночка у хворих на неускладнений  інфаркт міокарда»; Г.В. Мясникова, М.М. Рудакова, Н.М. Сидорової - «Порівняльна характеристика стану діастолічної функції лівого шлуночка у хворих на гострий передній та задній інфаркт міокарда».

У матеріалах науково-практичної конференції «Сучасні проблеми кардіології та ревматології» була опублікована робота: Г.В. Мясникова, М.М. Рудакова, Н.М. Сидорової - «Зміни функціонального стану лівого шлуночка у хворого гострим неускладненим інфарктом міокарда з зубцем Q».

У 1999 р. Г.В. Мясников захистив кандидатську дисертацію на тему «Стан систолічної і діастолічної функції лівого шлуночка у початковому періоді інфаркту міокарда з зубцем Q та його прогностичне значення» (науковій керівник - професор К.М. Амосова).

Наукові дослідження лікарів відділення публікувались у збірниках наукових робіт ГВКГ, профільних наукових збірниках, матеріалаx наукових конференцій, з'їздів, конгресів та періодичних виданнях.

Спеціалісти відділення брали активну участь у роботі 4-го та 5-го конгресів кардіологів України, Київського наукового товариства кардіологів.

У 2000 р. підполковник медичної служби Г.В. Мясников був призначеним начальником клініки кардіології, а відділення реанімації та інтенсивної терапії для терапевтичних хворих очолив капітан медичної служби  Михайло Михайлович Рудаков - випускник ВМА ім. Кірова та Української військово-медичної академії. Ряди відділення у той час поповнило багато молодих лікарів: Я.І. Медвідь, А.Г. Голод, М.О. Москвичьов, О.С. Колісник.

У 2002 р. в відділенні було зроблено капітальний ремонт, умови розміщення хворих і праці медперсоналу значно покращились.

Була проведена зміна медичної апаратури, встановлена сучасна моніторна система на 12 пацієнтів, сучасні електрокардіографи і дефібрилятори, нові ехокардіограф (виробництва фірми «Тошиба») та дихальна апаратура.

У 2003 р. Н.М. Сидоровою була захищена кандидатська дисертація на тему: «Функціональний стан шлуночків серця та мікроциркуляції у хворих на нестабільну стенокардію та його зміни в умовах терапії трансдермальними нітратами».

За останній час в відділенні виконано декілька дисертаційних тем, присвячених метаболічному синдрому. У 2004 р. Л.П. Антоненко захистила кандидатську дисертацію «Особливості систолічної і діастолічної функції міокарда та функціонального стану ендотелію судин у пацієнтів на гіпертонічну хворобу з метаболічним синдромом».


 

У 2008 р. Я.І. Медвідь захистив кандидатську дисертацію: «Вплив антигіпертензивних препаратів різних груп на структурно-функціональний стан серцево-судинної системи у хворих з артеріальною гіпертензією та метаболічними порушеннями».

Лікарі відділення брали активну участь в роботі 6-го (2004 р.), 7-го (2007 р.) та 8-го (2007р.) національних конгресів кардіологів України, Об'єднаному науковому пленумі кардіологів та лікарів-інтернів «Нові направлення профілактики та лікування хвороб серця» (2000р.), міжнародному об'єднаному пленумі кардіологів та кардіохірургів України «Серцева недостатність - сучасний стан проблеми» (2002 р.), в роботі інших наукових форумів, що проводяться НДІ кардіології імені М. Д. Стражеско та засіданнях київських наукових товариств кардіологів та терапевтів.

З січня 2011 року начальник відділення – полковник медичної служби Голод Андрій Григорович. Під його керівництвом працюють старший ординатор підполковник медичної служби З.В. Левшова, ординатори майори медичної служби О.В. Кульова і Д.Д. Третяк, лікарі кардіологи-реаніматологи Н.В. Костроміна, Н.А. Савченко, І.М. Прокопенко, О.Ю. Марченко.

Колектив медичних сестер, очолює Леся Анатоліївна Вергуненко, сестрою-господаркою продовжує працювати Галина Михайлівна Тимченко. Добросовісно виконують свої обов'язки медичні сестри Н.В. Дончук, О.М. Джулій, А.В. Мельник.

На даний момент відділенням реанімації і інтенсивної терапії для терапевтичниx хворих ГВКГ МО України виконується велика робота. Щорічно тут проходять лікування біля 1000 хворих з тяжкими захворюваннями внутрішніх органів. Структура пацієнтів за нозологічними формами останніми роками представлена таким чином: інфаркт міокарда - 15-20%; нестабільна стенокардія - 20-25%; пароксизмальні порушення серцевого ритму - 15-20%;   ускладнені форми гіпертонічної хвороби - 10-12%; пневмонія - 3-5%;тромбоемболія легеневої артерії - 3-5%;  декомпенсована серцева недостатність -15-25%.

У 2010 р. в Головному військовому клінічному госпіталі МО України було створене відділення рентгенкардіоваскулярної хірургії. У зв'язку з цим, перед відділенням реанімації та інтенсивної терапії для терапевтичних хворих стоїть ще одна важлива задача - спостереження за кардіохірургічними хворими та їх реабілітація у ранньому післяопераційному періоді.

Впровадження сучасних методів лікування дозволяє швидко стабілізувати стан хворих, у зв'язку з чим вдвічі зменшився ліжко-день (з шести днів перебування у блоці реанімації і інтенсивної терапії до трьох днів), вдвічі знизилась загальна летальність - з 8% до 4%.

Лікарі відділення продовжують активно співпрацювати з кафедрою госпітальної терапії № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (завідуюча - член­кореспондент АМН України професор К.М. Амосова) та з кафедрою загально- лікарської практики та сімейної медицині Української військово-медичної академії (начальник -доцент, полковник медичної служби С.І. Скляр).

У 2011 р. полковник медичної служби А.Г. Голод захистив кандидатську дисертацію “Стан серцево-судинної системи та функції зовнішнього дихання у хворих на артеріальну гіпертензію та хронічну алкогольну інтоксикацію”.

Свої роботи спеціалісти-кардіологи госпіталю публікують в «Українському кардіологічному журналі», журналах «Серце і судини», «Львівський медичний часопис», «Лікарська справа», «Український медичний часопис», «Український пульмонологічний журнал», у щорічних збірниках наукових робіт лікарів ГВКГ «Сучасні аспекти військової медицини» та ін..

З 2000 р. до теперішнього часу колективом відділення опубліковано понад 100 наукових робіт.

У 2012 р. розпочате застосування черезстравохідної ехокардіографії, що дозволяє покращити візуалізацію тромбів, клапанного апарату, аорти, перикарду.

 

 

 

Відділення реанімації та інтенсивної терапії (для терапевтичних хворих)

Левшова Зоя Валеріївна

Начальник відділення – полковник медичної служби Левшова Зоя Валеріївна, випускниця 2003 року УВМА (спеціалізація: терапія, кардіологія, анестезіологія). Володіє сучасними методами діагностики та лікування серцево-судинних хвороб, лікарськими маніпуляціями невідкладної допомоги та реанімації.
Відділення має 10 ліжок, надає добову допомогу пацієнтам НВМКЦ «ГВКГ», військовослужбовцям ЗСУ, пенсіонерам МОУ, договірним та платним хворим. Відділення забезпечене дихально-наркозною апаратурою, системою моніторного спостереження за станом пацієнтів з виведеною сигналізацією на пост мед.сестри. Організоване добове чергування 1 лікаря-анестезіолога (кардіолога) та середнього медичного персоналу.
Цілодобово надається невідкладна допомога хворим на:
інфаркт міокарду та передінфарктний стан,
складні порушення ритму,
серцеву астму, набряк легень,
гіпертонічні кризи,
міокардити, перикардити з важкими ускладненнями,
тромбоемболію легеневої артерії,
бронхіальну астму, ускладнена астматичним статусом,
важкі алергічні реакції,
коми: діабетична, гіпоглікемічна,
ураження електричним струмом (блискавкою).
В роботі використовують :
- апарати штучної вентиляції легень
-моніторингові системи « Іnnj Care» з центральною комп’ютерною станцією;
- інфузійні автоматичні насоси;
- апарат УЗД;
- ендоскопічне обладнання;
- дефібрилятори;
Виконується наступні маніпуляції:
- чрезстравохідна ехокардіографія;
- катетеризація магістральних судин
- тромболізіс за допомогою сучасних тромболітіков;
- дефібриляція;
- ехокардіографія;
- ультразвукова доплерографія судин нижніх кінцівок;
- ультразвукова доплерографі органів ОЧП, щитовидної залози;
У відділенні працюють кваліфікований медичний персонал у складі: Левшовой Зої Валеріївни, старших ординаторів Балко Андрія .Миколайовича., Адамчук Максима.Сергійовича., ординаторів Проненко Ганни Миколайовни, Лакусти Татьяни.Славовни. Сестринський колектив очолює медична сестра першої категорії Чередник Вікторія Юрійовна.
Щорічно у відділенні надають кваліфіковану допомогу більше ніж 700 хворим з важкою патологією переважно серцево-судинної системи. Лікування пацієнти отримують згідно сучасних стандартів діагностики та лікування з кардіології, пульмонології, ендокринології, нефрології.
Відділення є навчальною базою для студентів лікарів-інтернів Української військово-медичної академії.
Налагоджені тісні стосунки між відділенням та ведучими науковими центрами України: Національним інститутом серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України, Київським міським центром серця, Національним інститутом кардіології імені академіка М.Д. Стражеска НАМН України та іншими профільними закладами.
Родичам пацієнтів надається цілодобова достовірна інформація протягом всього періоду перебування пацієнта у відділенні. Якісне лікування в поєднанні з чуйним відношенням до хворих є головним принципом роботи наших співробітників.
Як нас знайти?
м. Київ, вул. Госпітальна 18 (станція метро «Печерська» - на розі бульв. Л. Українки та провулка Щорса;
трол. №14 від ж.д. вокзалу, зупинка «Військовий госпіталь»).
Контактний телефон: 521-82-26

 

Левшова Зоя Валеріївна

Начальник відділення – полковник медичної служби Левшова Зоя Валеріївна, випускниця 2003 року УВМА. Маю спеціалізацію з кардіології, анестезіології - реанімації, терапії. Пройшла удосконалення з ревматології, ЕХОКГ, УЗД діагностики захворювань внутрішніх органів, інтервенційної кардіології. Володію сучасними методами діагностики по лікуванню серцево - судинних хвороб, та лікарськими маніпуляціями по техніці реанімації. Учасник конгресу кардіологів України, науково - практичних конференцій з міжнародною участю та школи ультразвукової діагностики. Маю 3 патента, надруковано 19 статей. Приймала участь в розробці методичних вказівок з діагностики та лікуванню стенокардії для ЗСУ.
Список наукових праць.
1) З.В Левшова, Г.О Спаська, О.М. Харітонова, Н.А. Луріна. Цікавий випадок системного васкуліту в проекції інтерніста. // Збірник наукових праць . Сучасні аспекти військової медицини Київ - 2007р - № 12. С. 208-210.
2)Г.В.Мясников, З.В. Левшова, Т.Є Маковська. Внутрішньосерцева гемодинаміка у хворих з артеріальною гіпертензією і синдромом інсулінорезистентності.// Збірник наукових праць - Сучасні аспекти військової медицини Київ - 2008р - № 13. С. 213-221.
3)А.П.Славушевич, Е.М.Харитонова, З.В.Левшова, Н.В.Замкова, М.М Рудаков. Некроз міокарду як дебют дерматоміозита.// Терапія, 2008р.- 12(32).с.58-62.
4) М.П Бойчак , З.В Левшова. Зависимость протяженности и выраженности повреждения миокарда от системного воспаления и нарушения липидного обмена в первые сутки острого коронарного синдрома.// Збірник наукових праць. Сучасні аспекти військової медицини Київ – 2010р №17.с-276-280.
5) А.А. Спасская, В.В. Дяченко,А.Р. Сапожников,С.В. Софиенко, Е.М Харитонова, З.В. Левшова, Н.Н.Сидорова. Редкая локализация первичной злокачественной опухоли//Терапия .-2010р.- № 12( 53).с.60-64.
6) Г.В.Мясников, А.Р.Сапожников, С.А.Сапа, Т.В.Бакун, З.В.Левшова, Л.Л.Сидорова. Случай тяжелого течения болезни Шегрена.// Терапия. 2011р.- №3( 56).с71-75.
7) Г.В. Мясников, В.М.Роговский,Ш.М.Якубов,З.В.Левшова, Л.Л.Сидорова.
Дифференциальний диагноз при абдоминальной боли: два случая из практики// Терапия - 2011 - № 1(54) c 41-46.
8) М.П Бойчак, Г.В. Мясников, З.В Левшова « Эффективность и безопасность статинов при остром коронарном синдроме». //Збірник наукових праць. Сучасні аспекти військової медицини Київ 2012 р.-№19.-с. 438-446.
9) С.В. Софиенко, З.В.Левшова, .В.Науменко, Ю.Л.Коноплева, Н.Н.Сидорова Внешний разрыв миокарда у больного с инфарктом миокарда // Терапия - 2013 - №3 (78) С 33-34.
10)И.А.Чайковский, Г.В.Мясников, А.П.Казмирчук, В.Н.Сосницкий, А.Г.Голуб, С.В.Софиенко, З.В.Левшова, Т.В. Сосницкая, Ю.В. Городинская. Информативность кардиомагнитографии для оценки поражения миокарда у больных с острым коронарным синдромом по сравнению с эхокардиографией и электрокардиографией// Український кардіологічний журнал.- 2/2013 - С77 - 84.
11) Мясников Г.В., Левшова З.В. « Раннє ремоделювання лівого шлуночка серця в гострому періоді інфаркта міокарду з. зубцем Q на електрoкардіо-грамі.// Збірник наукових праць. Сучасні аспекти військової медицини Київ 2013р - С 420 - 425.
12) Мясников Г.В. , Левшова З.В. , Сидорова Л.Л. Плейотропные эффекты статинов в раннем периоде инфаркта миокарду с зубцом Q на электрокардио-грамме. Збірник наукових праць. Сучасні аспекти військової медицини. Вип 21 - С 462- 473.
13) Організація надання невідкладної медичної допомоги у військових частинах (закладах) Збройних Сил України.Методичні рекомендації Київ- 2014р.співвтор
14)Уніфікований галузевий клінічний протокол медичної допомоги ( першої лікарської, кваліфікованої, спеціалізованої та невідкладної) Артеріальна гіпертензія. Методичні рекомендації Київ- 2014р співавтор.
15) З.В.Левшова. Вплив терапії статинами на перебіг раннього періоду гострого коронарного синдрому зі стійким підйомом сегменту ST на електрокардіограмі.//Медицина транспорту України №2 (54) 2015 С. 58-65.
16) Г.В.Мясников , Л.Л.Сидорова, З.В.Левшова. «Старые» синдромы и новые подходы к лечению острого коронарного синдрома: фокус на статины. // Therapia № 9 український медичний вісник ( 101) 2015р С. 37-40.
17)Г.В.Мясников, З.В.Левшова, Л.Л.Сидорова Синдром гіперметаболізму в ранньому періоді гострого коронарного синдрому зі стійким підйомом сегменту ST на електрокардіограммі. // Сучасні аспекти військової медицини. Збірник наукових праць ГВМКЦ «ГВКГ» МО України. Випуск 22. – Київ. – 2015.
17) Г.В. Мясников, З.В.Левшова. Вплив статинів на вираженість системного запалення та обмін ліпідов у ранньому періоді гострого коронарного синдрому із стійким підйомом сегмента ST на електрокардіограмі // Врачебное дело №1-2 2016 р. С 31-37.
18) А.Г.Голод, З.В.Левшова, А.М.Балко. Випадок абдомінальної форми інфаркту міокарда // Сучасні аспекти військової медицини. Збірник наукових праць ГВМКЦ «ГВКГ» МО України. Випуск 22 – 2015. С 150-155.
19)Г.В.Мясников, З.В.Левшова, Л.Л.Сидорова Комплексна оцінка гіполіпідемічних та плейотропних ефектів статинів в перші 10діб гострого коронарного синдрому зі стійким підйомом сегменту ST на електрокардіограмі. // Сучасні аспекти військової медицини. Збірник наукових праць НВМКЦ «ГВКГ» МО України. Випуск 23. – Київ. – 2016. С 138-148.
ВИНАХОДИ
1) Патент на корисну модель № 66521 Спосіб виконання прекардіального ЕКГ картування та візуалізація його результатів//заяв.03.06 2011. публікація10.01.2012, бюл.№1, 2012р.
2)Патент на винахід № 110439// Спосіб діагностики функціонального стану міокарду векторкардіографічним методом// Чайковський Ілля Анатолійович, Казмірчук Анатолій Петрович, Левшова З.В.Будник Микола Миколайович. // заяв.15.09 2014. публікація 12.01.2015, бюл.№24, 2015р.
3)Патент на корисну модель № 99417// Cпосіб оцінки ступеня серцевої недостатності міокарду вектор кардіографічним методом// Чайковський І.А., Мясников Г.В., Казмірчук А.П.Левшова З.В.Будник М.М.// заяв.15.09.14. публікація 10.06.15, бюл. № 11,2015р.

Балко Андрій Миколайович

Балко Андрій Миколайович
Старший ординатор ВРІТ для терапевтичних хворих.
Навчався в Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця з 1998 по 2004 рік. УВМА з 2004-по 2006 рік.
З 2006 року проходить службу у ГВМКЦ. Має спеціалізацію по гастроентерології , УЗД та ендоскопії.
В 2013 пройшов спеціалізацію з анастезіології та інтенсивної терапії.
Займається науковою роботою з проблематики кислотозалежних захворювань.
З 2014р. старший ординатор ВРІТ (для терапевтичних хворих) клініки кардіології
Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь».
Володіє технікою маніпуляцій на центральних судинах, реанімаційними заходами,
відновлення серцевого ритму за допомогою електроімпульсної терапії. 

Лакуста Тетяна Славівна

Лакуста Тетяна Славівна
Ординатор відділення ВРІТ для терапевтичних хворих (спеціалізація:терапія, анестезіологія).
Закінчила Національний медичний університет імені О.О.Богомольця у 2011р.
З 2011-2013рр навчалась в Українській військово-медичній академії за спеціальністю «терапія».
2013р.- пройшла спеціалізацію з анестезіології та реанімації на базі Української військово-медичної академії. У 2013р.- захистила магістерську роботу на тему : «Вплив вуглеводних розладів на прогресування атерогенезу у військовослужбовців з ІХС».
З 2013р.- ординатор ВРІТ для терапевтичних хворих. Володіє технікою маніпуляцій на центральних судинах, реанімаційними заходами, відновлення серцевого ритму за допомогою електроімпульсної терапії, черезстравохідною електростимуляцією.
Володіє англійською, румунською мовами.

Адамчук Максим Сергійович

Адамчук Максим Сергійович
Старший ординатор відділення реанімації та інтенсивної терапії для терапевтичних хворих клініки кардіології.
У 2011р. закінчив Львівський національний медичний університет імені Д.Галицького.
2011-2014рр. - слухач факультету підготовки лікарів для ЗСУ Української військово-медичної академії. Отримав спеціальність «Анестезіологія», здобув кваліфікацію магістра медицини.
З 2014р. – ординатор відділення реанімації та інтенсивної терапії для терапевтичних хворих НВМКЦ.
2016р. - отримав спеціалізацію з терапії на базі Української військово-медичної академії.
З 2016р. - ординатора відділення загальнолікарської медичної допомоги клініки амбулаторної допомоги Національного військового клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» .
2016р. - старший ординатор ВРІТ (для терапевтичних хворих) клініки кардіології Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» .

Проненко Ганна Миколаївна

Проненко Ганна Миколаївна
Ординатор відділення РІТ (для терапевтичних хворих) клініки кардіології(спеціалізація:терапія).
У 2011р. закінчила Національний медичний університет імені О.О.Богомольця.
2011-2014рр. - слухач факультету підготовки лікарів для ЗСУ Української військово-медична академії. Отримала спеціальність «Лікувальна справа. Загальна практика-сімейна медицина», здобула кваліфікацію магістра медицини. Автор 2 статей за темою обсяг медичного обстеження військовослужбовців з дисфункцією щитовидної залози.
2014 - 2015рр. - лікар медичного пункту полку в/ч А 0222.
2015р. - отримала спеціалізацію з терапії на базі Української військово-медичної академії.
2015 – 2016рр. - ординатора відділення загальнолікарської медичної допомоги клініки амбулаторної допомоги Національного військового клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» .
2016р. - ординатора відділення РІТ (для терапевтичних хворих) клініки кардіології Національного військового клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» .

 Проненко Ганна Миколаївна

Тетерук Марія Олександрівна

Ординатор відділення реанімації та  інтенсивної терапії для терапевтичних хворих клініки кардіології.
У 2007 р. закінчила Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, здобувши повну вищу освіту за спеціальністю“Лікувальна справа”
У 2009 р. отримала спеціалізацію лікаря-спеціаліста за спеціальністю “Медицина невідкладних станів”.
Протягом 2009-2017 рр. працювала виїзним лікарем Київської міської станції швидкої медичної допомоги.
У 2009 р. пройшла підвищення кваліфікації “Актуальні питання кардіології”.  
У 2016 р. при Українській військово-медичній академії отримала спеціалізацію за фахом « Анестезіологія».
З 2017 року працювала на посаді лікаря анестезіолога (кардіолога) у відділенні реанімації та інтенсивної терапії для терапевтичних хворих ГВМКЦ «ГВКГ».
З 2018 р. ординатор ВРІТ «Для терапевтичних хворих» клініки кардіології Національного військового медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь».

<