1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

  Facebook

Начальник клініки Колісник Олег Сергійович полковник м/с, лікар вищої категорії, має спеціалізацію "нефрологія" та "терапія".

Сьогодні в клініці нефрології проходять обстеження та лікування пацієнти з захворюваннями нирок імуно-запальної та інфекційно-запальної природи: пієлонефритом, гломерулонефритом, гострою та хронічною нирковою недостатністю, виявлення причин та лікування нефропатій, які виникають внаслідок інших захворювань; захворюваннями ендокринних органів: цукровим діабетом, захворюваннями щитовидної залози, іншими захворюваннями залоз внутрішньої секреції.     
Обстеження і лікування хворих у клініці ведеться з використанням і під контролем сучасних лабораторних методів діагностики та лікування, що дозволяє інтенсифікувати діагностику захворювань та скоротити середній термін лікування. Робота ведеться разом із лабораторним центром, відділенням функціональної діагностики, відділенням інтенсивної терапії та екстракорпоральних методів детоксикації, використовується ультразвукове обстеження, комп’ютерна томографія, радіоізотопне і рентгенологічне обстеження, магнітно-резонансна томографія, доплерографія судин. На базі ДУ хворим виконується пункційна біопсія нирок з морфологічною верифікацією.
В обстеженні ендокринологічних хворих використовується УЗД щитоподібної залози, пункційна біопсія з цитологічним дослідженням вузлів (на базі лабораторії НДІ ендокринології і обміну речовин АМН України), комп’ютерна томографія, особливо при діагностиці аденоми гіпофіза, наднирників, вилочкової залози, визначення глікозильованого гемоглобіну для ранньої діагностики цукрового діабету, статевого хроматину для диференційної діагностики статевої диференціації, дослідження гормонів гіпофізу і наднирників.
Серед сучасних методів діагностики і лікування захворювань нирок у клініці проводиться:

 • Визначення селективної протеїнурії у хворих гломерулонефритом;
 • Визначення транспорту солей при сечокам’яній хворобі, солевому діатезі з метою адекватного лікування;
 • Дослідження сечі на кристали в якості прихованого методу діагностики злоякісних утворень;
 • Використання 4-компонентної схеми Кінкайд-Смітта для активної терапії нефротичного синдрому;
 • Проведення плазмоферезу хворим гломерулонефритом;
 • Застосування пролонгованих форм антагоністів кальцію та інгібіторів АПФ в лікуванні ренальної артеріальної гіпертензії;
 • Нирковозамісна та симптоматична терапія хронічної ниркової недостатності;
 • Застосування рекомбінантних еритропоетинів в комплексній терапії анемії при ХНН;
 • Інтенсивна терапія хворих цукровим діабетом 1 типу;
 • Комбіноване лікуванні метформіном і препаратами сульфонілсечовини хворих цукровим діабетом 2 типу;
 • Застосування піоглітазону в лікуванні хворих на цукровий діабет ІІ типу;
 • Сучасні методи лікування тиреоїдитів;
 • Вивчення ефективного застосування амарилу і новонорду в хворих цукровим діабетом;
 • Розробка алгоритмів ранньої  діагностики ендокринних захворювань;
 • Застосування альфа-ліпоєвої кислоти в лікуванні діабетичної ангіопатії судин нижніх кінцівок;
 • Застосування інсулінів нового покоління лантус в лікуванні пацієнтів із цукровим діабетом 1 типу;
 • Застосування інгібіторів АПФ, блокаторів рецепторів ангіотензину в комплексному лікуванні хворих на хронічний гломерулонефрит у гіпертензивній стадії;
 • Застосування екстракорпоральних методів детоксикації – плазмоферезу у хворих з отруєннями грибами.

Клініка укомплектована кваліфікованими лікарями і середнім медичним персоналом. Старший ординатор – підполковник медичної служби Комінко Лілія Василівна. Ординатор – майор медичної служби Франчук С.М. В складі клініки є  лікарі-ендокринологи, службовці ЗСУ: лікар вищої категорії Малиновська Оксана Вікторівна, лікар другої категорії Гриценко Олена Миколаївна,  лікар Кузьміна Анжела Василівна; лікар-нефролог вищої категорії Коршевнюк Оксана Петрівна. Вони забезпечують обстеження і лікування хворим, які знаходяться в стаціонарі та надають консультативну допомогу хворим в інших відділеннях, клініці амбулаторної допомоги.

Клініка укомплектована кваліфікованим середнім та молодшим медичним персоналом, злагодженою роботою яких керує старша медична сестра, старшина військової служби за контрактом Кашук Оксана Миколаївна – досвідчена медична сестра, яка працює в госпіталі більше 15 років.

В клініці лікарями проводиться наукова робота. Так під керівництвом Л.А. Пирога начальником клініки А.П. Казмірчуком виконана та в 2008 р. захищена кандидатська дисертація на тему «Комплексна характеристика гломерулонефритів у військовослужбовців з оцінкою його розповсюдженості, ефективності лікування та прогнозу». Старшим ординатором клініки Л.В. Комінко під керівництвом професора І.І. Лапчинської в 2005 р. захищена кандидатська дисертація на тему «Ураження нирок у хворих хронічними гепатитами». Під керівництвом професора Б.М. Маньковського лікарем-ендокринологом О.В. Малиновською виконана та захищена кандидатська дисертація на тему «Порушення ліпідного обміну у хворих з діабетичною нефропатією». 

Лікарями клініки опубліковано більше 45 наукових статтей по актуальним проблемам нефрології та ендокринології у вітчизняних та закордонних виданнях. Вони приймають активну участь в роботі національних та міжнародних з’їздів, конференцій, пленумів нефрологів та ендокринологів.

З моменту заснування у відділенні, а потім в клініці нефрології, проліковано понад 17000 хворих, надано бизько 30000 консультацій. 

Клініка тісно співпрацює з цивільними науково-дослідними та лікувальними закладами нефрологічного та ендокринологічного профілей: ДУ «Інститут нефрології АМН України» (консультації хворих, проведення біопсій нирки); Київською обласною клінічною лікарнею (лікування замісними методами ниркової терапії); Київським міським діалізним центром (Міська клінічна лікарня №3); ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка Національної академії медичних наук України»  (виконання науково-практичної роботи, консультації хворих, біопсія ЩЗ); Центром ендокринної хірургії і трансплантації ендокринних органів і тканин (оперативне лікування новоутворень щитовидної залози, наднирників), що дозволяє покращувати консультативну роботу.

Кафедра нефрології:

Клініка являється клінічною базою кафедри нефрології НМАПО ім. П.Л. Шупика. На кафедрі працюють:

 • Іванов Дмитро Дмитрович – завідувач кафедри нефрології, доктор медичних наук, член Української асоціації нефрологів, член Міжнародної асоціації нефрологів.
 • Пиріг Любомир Антонович – професор кафедри нефрології, академік АМН України, член-кореспондент НАН України, доктор медичних наук, заслужений діяч  науки і техніки України, президент Світової федерації українських лікарських товариств, Всеукраїнського лікарського  товариства, Української асоціації нефрологів, член Міжнародної асоціації нефрологів.
 • Таран Олена Іванівна – доцент кафедри нефрології, старший науковий співробітник, кандидат медичних наук, член Української асоціації нефрологів.
 • Ротова Світлана Олексіївна – доцент кафедри нефрології, кандидат медичних наук, член Української асоціації нефрологів.
 • Кушніренко Стелла Вікторівна – доцент кафедри нефрології, кандидат медичних наук, член Української асоціації нефрологів.
 • Кучма Ігор Любомирович – асистент кафедри

Співробітники кафедри надають консультативну допомогу як стаціонарним хворим, так і амбулаторно.
Бази кафедри: клініка нефрології Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» МО України з часу створення кафедри (академік Пиріг Л.А., доцент Таран О.І.); відділення нефрології і діалізу Олександрівської  клінічної лікарні (завідувач кафедри, професор Іванов Д.Д.); обласна клінічна лікарня (доц. Ротова С.О.), відділення хронічного гемодіалізу з широким застосуванням перитонеального діалізу; дитяче нефрологічне та діалізне відділення (проф. Іванов Д.Д., доц. Кушніренко С.В.) в багатопрофільній дитячій міський клінічній лікарні № 1 м. Києва, яка є складовою Міського дитячого нефрологічного центру (керівник – проф. Д.Іванов).

Наукові напрямки досліджень:

 • Первинний гломерулонефрит дорослих і дітей (класифікація, діагностика, патогенетичне лікування).
 • Нирки та інфекція.
 • Прогресування захворювань нирок та їх профілактика.
 • Хронічна ниркова недостатність.
 
 
 
<