1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

  Facebook

У 1999р. виповнюється 100 років з дня утворення в Київському військовому госпіталі відділення хвороб вуха, горла, носа - першого на Україну. У 80 - 90г.г. минулого сторіччя в Києві стаціонарна допомога лор - хворим виявлялася хірургами тільки за невідкладними показниками, які дуже рідко і неохоче оперували, тому що не мали лор - підготовки. Що стосується отоларингологів, то вони лікували хворих у «Вушних кабінетах» амбулаторій та лікарень, де виконували найпростіші лор - операції. Тому створення зусиллями військового лікаря Н.П. Трофімова ЛОР - відділення було знаменною подією для Києва та України.
Микола Павлович Трофімов закінчив медичний факультет Московського університету в 1888р. Через два роки був зарахований на військову службу. У 1894г. спрямований на лор-спеціалізацію в Петербурзьку Військово-медичну академію (ВМедА), де в 1896р. під керівництвом професора Н.П. Симановского захистив дисертацію на тему «До питання про зміни лімфатичних залоз при місцевому запаленні скипидарні і бактерійних».
Після отримання диплома доктора медицини Микола Павлович був направлений в 1897р. до Київського військового госпіталю на посаду ординатора хірургічного відділення, де йому виділили кілька лор-ліжок.
Оскільки в госпіталі не було своєї амбулаторії Микола Павлович консультував військових і цивільних осіб в Безкоштовної лікарні для приходять ", де виконував амбулаторно аденотомії, тонзилектомії, поліпотоміі в носі та гортані, ін операції.
Великий наплив хворих (за 1898р. Микола Павлович прийняв 900 осіб), хірургічна спрямованість роботи, незначна кількість лор-ліжок обмежували і ускладнювали надання допомоги лор - хворим. Це змушувало його неодноразово доповідати командуванню про нетерпимість створилося в госпіталі становища та необхідності організації самостійного ЛОР-стаціонару. І лише в кінці 1899р. рішенням головного лікаря госпіталю Н.В. Соломка відбулося відкриття ЛОР - відділення. Правильність цього рішення була підтверджена збільшенням у два рази стаціонарно лікувалися в госпіталі лор - хворих. Причому, превалювали хворі гнійними середніми отитами, нерідко супроводжувалися внутрішньочерепними ускладненнями та сепсисом.
У 1903р. після лекції, прочитаної в Київському університеті, «Про успіхи сучасної отіатрії», Микола Павлович отримав звання приват-доцента і був затверджений на цій посаді на курс оториноларингології медичного факультету, в якому раніше викладав доктор медицини Н.М. Волкович.
Незважаючи на великий обсяг клінічної та викладацької роботи Н.П. Трофімов систематично виступав з доповідями "На медичних нарадах" госпіталю, в хірургічному, фізико-медичному і військово-санітарному Київських суспільствах, де крім лікувально-діагностичних питань викладав громадські та кадрові проблеми.
На початку 20-го століття Росія і Україна відчували гостру нестачу в кваліфікованих отоларинголога. В цей час був лише один професор - Н.П. Симановський і 6 приват-доцентів: 4 - у Москві і по одному - у Петербурзі та Києві.
Прагнучи розширити отоларингологічні допомогу в Україну, Микола Павлович у 1906р. домігся відкриття на базі ЛОР - відділення госпіталю клініки по вушних, носових, горловим хворобам медичного інституту, а через рік створив при клініці «Повторювальні курси», на яких вперше в Україні, почав планову підготовку отоларингологів. Протягом першого навчального року в клініці пройшли лор - спеціалізацію 18 лікарів, а другого року - 16.
У клініці були добре організовані навчальний та лікувально-діагностичний процеси, де окрім простих операцій виконувалися: "корінна" (тобто радикальна) трепанація вуха з широким оголенням твердої мозкової оболонки і пункціями мозку (за показаннями), оперативні втручання на лобовій пазусі, перев'язки внутрішньої яремної вени при комбінованому лікуванні отогенного сепсису, ендоларінгеальние видалення новоутворень та інші операції.
Поряд з клінічною і педагогічною діяльністю Микола Павлович ретельно готувався до участі в роботі з'їздів. Так, у 1907р. на 10-му Пирогівському з'їзді, що проходив у Москві, він виступив з двома доповідями: "Хірургічне лікування заращение зовнішнього слухового проходу", "До етіології нагноєнь соскоподібного відростка у зв'язку з клінічними даними", а старший ординатор госпіталю, асистент клініки А.В. Кружилін - "Про діагностичному значенні ністагму очей при захворюваннях лабіринту". У 1908р. в Петербурзі на 1-му Всеросійському ЛОР - з'їзді Микола Павлович доповів про отогенних внутрішньочерепних ускладненнях та їх профілактиці. В 1914р., Будучи головою оргбюро, він відкрив у Києві третій Всеросійський ЛОР - з'їзд, де демонстрував перша збірка праць вітчизняних отоларингологів, виданий за власною ініціативою, і патологоанатомічні препарати рідкісних лор - захворювань.
У 1910р. Микола Павлович вперше в Україні організував «ЛОР - секцію Товариства київських лікарів", головою якої обирався щороку. У 1918р. він був затверджений професором Київських Вищих жіночих медичних курсів, де читав лекції, а практичні заняття проводив асистент Л.І. Гіренко.
Н.П. Трофимову належать не тільки 20 опублікованих робіт, але і пріоритет у створенні перших в Україні: ЛОР - відділення, ЛОР-клініки, Курсів ЛОР - спеціалізації, Київського ЛОР - товариства і Київської школи отоларингологів, у чому його велика історична заслуга.
В кінці 1918р. ЛОР - відділення і клініку в Київському військовому госпіталі (КВГ) очолив П.А. Арандаренко - колишній асистент ЛОР - кафедри ВМедА. Його діяльність була короткочасною тому в 1920р. він помер у госпіталі від висипного тифу.
Після Громадянської війни та інтервенції настав Радянський період відновлення нормальної діяльності Київського військового госпіталю. У 1923р. в ньому були розгорнуті ряд клінік медичного інституту, в тому числі і клініка хвороб вуха, горла, носа, керована професором А.М. Пучківської. Отоларингологія стала обов'язковою дисципліною при навчанні студентів.
Під час відкриття ЛОР - клініки (існувала до1927г.) Начальником ЛОР - відділення був Яків Олександрович Шварцберг, який очолював його колектив і лор - службу Київського військового округу (КВО) з 1923 по 1943р. У 1932р. він був обраний приват - доцентом Київського ГИДУВ (а), в 1935р .- професором знову відкритої на базі ЛОР - відділення госпіталю клініки 2-го Київського медичного інституту, в 1941р. йому присвоєно звання Заслуженого діяча науки.
Яків Олександрович впровадив ряд нових методів діагностики та лікування туберкульозу і склероми верхніх дихальних шляхів, онкологічних захворювань лор - органів, розробив спосіб видалення сторонніх тіл з ран шиї, техніку ендоскопії бронхів та стравоходу. Вирішував питання військово-медичної експертизи. Під час Великої вітчизняної війни поряд з проведенням спеціалізованого лікування поранених і хворих розробив класифікацію поранень приносових пазух та їх лікування, організував фронтові курси з підготовки отоларингологів, виступав на наукових конференціях з роз'ясненням тактики і методів надання хірургічної допомоги при пораненнях лор - органів, лікування контузійним поразок та інших питань.
Різнобічну клінічну діяльність Яків Олександрович успішно поєднував з педагогічною. У ЛОР - відділенні і в клініці придбали спеціальність отоларинголога і пройшли удосконалення більше сотні лікарів. У червні 1943р. Я.А. Шварцберг був відкликаний до Москви, де протягом року працював лор - консультантом Центрального авіаційного госпіталю та нейрохірургічного інституту ім. М.М. Бурденка.
У 1944р. після повернення госпіталю і медінституту з евакуації до Києва, Яків Олександрович, будучи полковником медичної служби (м / с), отримав призначення на кілька посад: завідувача кафедрою отоларингології Київського медінституту (очолював до 1963р.), консультанта ЛОР - відділення госпіталю та головного отоларинголога КВО (керував до відходу у відставку в 1948р.), а також головного лор - спеціаліста МОЗ України (до 1955р.).
Під керівництвом Якова Олександровича захищено 4 докторських і 14 кандидатських дисертацій. Ним опубліковано понад 100 наукових статей і доповідей, розроблено винахід «Набір гортанних розширювачів» .* З 1939р. по 1963р. він був головою Київського (7лет) та Українського наукових товариств отоларингологів.
З 1944р. по 1961р. начальником ЛОР - відділення 408 Окружного військового госпіталю (ОВГ), а з 1948р .- головним отоларингологом КВО був кандидат медичних наук, полковник м / с Борис Леонович Французів.
Їм були впроваджені різні методи відомих пластичних відновлювальних операцій на обличчі та носі, тому що було багато хворих з косметичними дефектами - наслідками поранень під час війни, а також розроблено свої способи: усунення заращение зовнішнього слухового проходу, заміщення дефектів вушної раковини аутокрящем, ендоауральний підхід при виконанні аттик-антротоміі, лікування функціональної афонії, сегментарні інстиляції антибіотиків у разветленія пайових бронхів через катетер під контролем бронхоскопа. Розроблена Борисом Леонович ендоауральная радикальна операція була темою кандидатської дисертації, яку він успішно захистив в 1947 році в Київському інституті удосконалення лікарів.
__________________________
* Тут і далі вказано число публікацій, винаходів та раціоналізаторських пропозицій за весь період служби в армії і роки подальшої роботи.

<