1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

  Facebook

     Реалізація заходів прийнятих Законів, програм, наказів призвели до низки позитивних зрушень у боротьбі з ТБ: зокрема, до збільшення відсотку охоплення профілактичними флюорографічними оглядами з 37,2% у 1997р. до 55,5% до загальної кількості дорослого населення у 2007р., поліпшення мікробіологічної діагностики ТБ, ефективності лікування (припинення бактеріовиділення з 81,0% у 1997 р. до 87,4% у 2007р.; загоєння каверн з 68,0% у 1997р. до 76,7% у 2007р.), стабілізації рівня захворюваності (за останні 4 роки захворюваність на всі форми туберкульозу склала в 2005р.-84.1, в 2006р.-83.2, в 2007р.-79.8, в 2008р.-77.8 випадків на 100 тис. населення).

Висновки

1) Високий рівень захворюваності та смертності на ТБ на сучасному етапі пов’язані із соціально-економічною кризою як в Україні так і в світі в цілому, недоліками системи охорони здоров’я, збільшенням питомої ваги полірезистентних штамів МБТ, розвитком епідемії ВІЛ-інфекції, а також низькою ефективністю заходів боротьби з ТБ серед вразливих груп населення.
2) Тільки сумлінне виконання запропонованих заходів, за підтримки на найвищих державних рівнях, дозволить і в подальшому стримувати, а згодом і покращити епідемічну ситуацію з ТБ як в Україні, так і в світі.

Література:

  1. L.Savin, C.Ionescu Riscul de infectie tuberculoasa intrun teritoriu judetean pe o perioda de 5 ani // Pneumoftiziologia. – 1990. – Vol.39. – N2. – P.127-133.
  2. WHO Tuberculosis programme: Frameworc for effective tuberculosis control. – WHO/TB.-1994.-13p.
  3. Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Береговий М.В. Санітарно – освітня робота з туберкульозу. – Київ.: Медицина, 2008. – С.3,13.
  4. Фещенко Ю.І., Мельник В.М. Сучасні погляди на епідситуацію з туберкульозу в Україні // Укр. пульмонол. Журнал. – 2003. - №2. – С.75-80.
  5. World Health Assembly. Tuberculosis programme. Geneva, World Health Organization, 1993 (WHA46.36).
  6. D.Maher, P.Chaulet, S.Spinaci, A.Harries. Лечение туберкулёза // Рекомендации для национальных програм. – Изд. 2е. – Женева: ВОЗ/ТБ/97. – 1998. – C.78.
  7. Наказ МОЗ України №384 від 09.06.2006 р. „Про затвердження Протоколу надання медичної допомоги хворим на ТБ”. – Київ. – 2006. – 87 с.


Проблема туберкулёза в мире и в Украине на современном этапе.

В статъє изложен краткий анализ характера и основных причин распространённости туберкулёза в мире и в Украине, эфективности нормативно-правовой базы для борьбы с эпидемиєй туберкулёза на современном этапе.
Туберкулёз, инфицырованность, ДОТС, эпидемия, правовая база.

Thе issuve of the day of tuberculosis on the modern stage is also discussed.

In the paper we give a brief analysis of the character and main reasons for the spreading of tuberculosis in Ukraine and in the global scale, the effectiveness of the law fundamental base for the fighting with the development of tuberculosis on the modern stage is also discussed.
Tuberculosis, latent infection, DOTS, epidemy, law fundamental base.

<