1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

  Facebook

Київський військовий госпіталь більше 250 років на варті людського здоров”я, більше 250 років велетенської культурної та наукової роботи.
Перші документальні згадки про приймальне відділення, як про особливий приймальний покій Київського військового госпіталю 4-го класу значаться в прийнятому в 1828 році “Уставе о непременных военных госпиталях”. Перші згадки про працюючих в приймальному покої медичних працівників знаходимо в “Cписке Медицинских и фармацевтических чинов Киевского Военного Госпиталя от Октября 21 дня 1847 года”, а саме про молодшого фельдшера Єгора Нікітіна.
Знаходився приймальний покій з ванною кімнатою в кінці 19 сторіччя на першому поверсі головного П-образного корпусу, де також знаходились  1-е, 2-е, 3-е терапевтичні, очне, нервових хвороб, судово-медичне відділення і госпітальна лабораторія, госпітальні кухні, приміщення для фельдшерів, канцелярія, кімната для нарад і чергових, приміщення для писарів.
Як вже відділення госпіталю значиться в “Штате отделений Киевского военного госпиталя 1914 года”. Завідуючий віддленням – колежський реєстратор фельдшер Фещенко.
В 20-40 роках 20 сторіччя Київський військовий госпіталь пережив багато змін пов’язаних з реорганізацією Червоної армії. Такі ж зміни переживало і приймальне відділення. На початку 20-х років, після закінчення Громадянської війни, в госпіталі залишалось багато хворих, не відпала і потреба в додаткових ліжках. В 1922 р в госпіталі, розрахованому по штату на 1600 місць, фактично було розгорнуто біля 2000, в тому числі 80 ліжок були обладнані відповідно штату і в приймальному відділенні, яке по організаційно-штатній структурі значилось як сортувальне. А вже в 1926 році кількість ліжок зменшилась до 635 і відділень до 14 проти 24 в 1922 році.
З початком Великої Вітчизняної війни 408 Окружний військовий госпіталь, як став називатись Київський військовий госпіталь в 30-х роках, був переформований в евакогоспіталь на 2000 ліжок, в який щодня і до евакуації із Києва поступало до 1500 чоловік. Роботу приймально-сортувального відділення (далі - ПСВ) забезпечували військові лікарі Софія Іванівна Ветштейн та Клавдія Миколаївна Пермякова.
Станом на 23 травня 1943 року в штаті ПСВ було розгорнуто 50 ліжок. Розміщався госпіталь на той час в казармах двох військових містечок в місті Балашов Саратовської області і значився в складі військ Південно-Західного Фронту. Госпіталь приймав під час битви на Курській дузі до 4000 тисяч поранених за добу. В зв’язку з чим особливе значення надавалось сортуванню і евакуації хворих і роботі ПСВ, яке приймало поранених, що направлялись в госпіталь. Функції ПСВ докладно описав його начальник Шпак Віктор Михайлович:
ПСВ було розгорнуте на нижньому поверсі приміщення казарми бувшого авіаційного містечка. Електропостачання та водопостачання були централізованими. Для забезпечення цілодобової роботи персонал відділення комплектувався із штатного складу і осіб, що виділялись іншими відділеннями госпіталю. В штаті ПСВ були начальник, провідний хірург, лікар-ординатор.
Для змінної роботи прикомандировувались лікарі з відділень: один – для сортування і 3-4 – для роботи в перев’язувальній. В деяких випадках  були задіяні і вузькі спеціалісти (стоматолог, офтальмолог, оторіноларинголог). Сортування поранених проводилось в прийомному залі  і включало два основних елементи: відбір потребуючих невідкладної допомоги і направлення інших в спеціалізовані відділення. Історія хвороби оформлювалась тут же. Сестринські бригади складались із штатних медичних сестер “приймального залу”, санпропускника, перев’язувальної (двох змінних сестер і старшої операційної сестри), “залу очікування та відправки” в відділення. Крім того, постійно працювали дві медичні сестри по догляду і до п’яти – в перев’язувальній (їх призначали з відділень).
Змінні бригади санітарів комплектувались із санітарів для вивантаження на носилках поранених із автомашин (2-4 чоловіки), для виносу на носилках із приймального залу в санпропускник (2-4 чоловіки), для виносу із санпропускника в перев’язувальну (2-4), для виносу із перев’язувальної в “чистий зал” і для завантаження на автомашини (2-4), для розподілення по відділенням госпіталю. Штат ПСВ включав також санітарів-бригадирів, які керували розвантаженням, перенесенням і завантаженням поранених санітарами змінних бригад. Обов’язки реєстраторів виконували цілком грамотні, але без медичної освіти дівчата, які заповнювали паспортну частину історій хвороби і статистичні картки, а також передавали історії хвороби медичній сестрі приймального залу, яка, в свою чергу передавала їх медичній сестрі санпропускника. Таким чином, поранені історії хвороби на руки не отримували.
В приймальному залі були окремі столи для : 1) приймання особистих речей (штат речового відділення); 2) приймання партійних документів (штат політапарату); 3) приймання цінностей і нагород (штат фін частини); 4) приймання зброї (черговий офіцер). Там же знаходився стіл, що отримав назву “КП”: черговий біля телефону, старший реєстратор, в обов’язки якого входили приймання від реєстраторів статистичних карток, ведення книги поступлення поранених, табеля роботи, обліку місць у відділенні, видача чистих бланків і т.д.
Для правильної і безперебійної роботи приймального залу були потрібні достатня кількість обмінних носилок, легких переносних лавок, предметів медичного догляду (уток, суден, плювальниць, грілок, підкладних клейонок та інших) і столового посуду, щоб поранені могли отримати гарячу їжу і чай.
В приймальному залі знаходилась шафа невідкладної допомоги, спеціальні носилки і опечатані санітарні сумки на випадок повітряного нападу.
Основні види роботи ПСВ: вивантаження прибуваючих поранених з автомашин; сортування і реєстрація поранених; приймання речей цінностей і документів; “безводна санобробка і купання”, обробка в перев’язувальній, відправка в відділення.
Кожна з перерахованих функцій часто народжувала багато складних питань, потребуючих негайного і оперативного вирішення. Тому головним завданням організації ПСВ була суворо продумана єдина система координації і взаємодії всіх дільниць роботи. Зниження пропускної можливості душової чи перев’язочної, затримка розвантаження автомашин могли призупинити всю діяльність і викликати скупчення поранених на тій чи іншій дільниці ПСВ. Таке ж значення мало і забезпечення чистою білизною, подачею води.
Пропускна можливість санпропускника (п’ять душових сіток) і перев’язувальної (вісім столів) вдалося довести до 30 чоловік за годину.
Обробку в перев’язувальній ПСВ проводили всім пораненим. Правда, деяке виключення складали бійці з травмами очей та щелеп – допомога їм обмежувалась зміною пов’язки. Гіпсову іммобілізацію за гігієнічними вимогами частіше заміняли накладанням шин.
В ПСВ була в наявності спеціально обладнана операційна для невідкладних хірургічних втручань (вторинна кровотеча, трахеотомія, пневмоторакс та інше). Тут також проводились катетеризація і інші менш складні маніпуляції. У всіх історіях лікарі робили записи про стан доставленого воїна, коротко характеризували поранення чи хворобу і відмічали надану допомогу.
Знайдених при сортуванні і обробці поранених з газовою інфекцією негайно направляли в розташований поряд сортувальний евакогоспіталь.
Організація перев’язувальної і операційної в ПСВ значно підняли рівень надання першої медичної допомоги пораненим, що прибували і госпіталь, полегшила роботу медичних відділень і тому була зовсім доцільною.
Позитивним виявився невеликий  досвід впровадження при ПСВ рентгенівського кабінету.”
Повернувся в рідні стіни Київський військовий госпіталь 15 лютого 1944 року і вже з 15 квітня знову став  окружним на 1000ліжок, хоча і продовжував приймати поранених з фронту, для яких ще до 26 серпня 1945 р. відводилось 40% всіх ліжок.
Приймальне відділення на той час як 10-е приймальне (комплектувалось за рахунок основного штату) очолював майор медичної служби А.Н.Волощук (до 22 вересня 1945 р.), далі – майор медичної служби М.М.Прох.
З 1 вересня 1946 р. Київський військовий госпіталь перейшов на новий штат на 800 ліжок. Приймальне відділення розміщувалось на першому поверсі трьохповерхового будинку (зараз знаходиться в тому ж приміщенні). Посаду начальника відділення займав майор медичної служби Мойсей Мануїлович Прох (під час війни був провідним хірургом евакогоспіталя). В штат відділення входили 1 старша медична сестра, 4 медичних сестри, 3 чергових медичні сестри, 1 кастелянша, 6 санітарів і 1 перукар. Крім того, цілодобово чергували санітари носильники із відділення одужуючих.
Далі приводимо список лікарів, що в подальшому займали посади начальників приймального відділення:

 • підполковник медичної служби Кукля І.Є. 1948-1952 рр.
 • підполковник медичної служби Чорний П.К. 1952-1954 рр.
 • підполковник медичної служби Чернишов К.Г. 1954-1956 рр.
 • полковник медичної служби Моїсеєв Б.Д. 1956-1957 рр.
 • підполковник медичної служби Григоров М..А. 1957-1958 рр.
 • підполковник медичної служби Жирнов М.І. 1958-1959 рр.
 • підполковник медичної служби Дудник В.І. 1959-1969 рр.
 • підполковник медичної служби Гусаковський В.І. 1960-1965 рр.
 • підполковник медичної служби Грачов Ф.І. 1965-1978 рр..
 • підполковник медичної служби Рязанов А.І. 1978-1979 рр.
 • підполковник медичної служби Курбан – Магомедов К.Р. 1980-1981 рр.
 • підполковник медичної служби Китов М.В. 1981-1982 рр.
 • підполковник медичної служби Кукурудз Я.С. 1983-1984 рр
 • підполковник медичної служби Сліпченко А.І. 1984-1985 рр.
 • підполковник медичної служби Литвиненко А.К. 1986-1989 рр.
 • підполковник медичної служби Авраменко Л.С. 1989-1993 рр.
 • підполковник медичної служби Шмагой Л.В. 1993-1994 рр.
 • полковник медичної служби Дрюк М.О.1994-2004 рр.
 • полковник медичної служби Петриковець С.І. 2004 р.-2011рр.
 • полковник медичної служби Литвинко С.О. 2013- по теперішній час

На сьогоднішній день приймальне відділення розміщується на першому поверсі трьохповерхового будинку, в 2005-2007 рр. проведено капітальний ремонт з переплануванням приміщень відділення. Додались лікувально-діагностичний кабінет, ординаторська, сестринська, кабінет старшої медичної сестри., хворі, що поступають на лікування в ГВКГ через приймальне відділення  розподіляються на два потоки

 • направлені на лікування в плановому порядку (оформляється карта стаціонарного хворого, реєстрація і відправка в відділення)
 • потребують додаткового обстеження, лікарського нагляду та надання медичної допомоги ( в тому числі амбулаторної).

В штаті відділення працює багато кваліфікованих і відповідальних спеціалістів:
Військовослужбовці, лікарі, медичні сестри, молодші медичні сестри, медичні реєстратори.
Штат відділення  та кваліфікаційна характеристика співробітників дозволяють в повному обсязі виконувати поставлені перед ним завдання, а саме:

 • прийом і реєтрація поступаючих на стаціонарне лікування хворих, медичне сортування, надання невідкладної допомоги потребуючим її, своєчасна доставка їх в ліжкові відділення;
 •  постійна готовність відділення для надання невідкладної медичної допомоги при массовому надходженні хворих та потерпілих а також хворим, що знаходяться в інших лікувальних закладах;
 •  облік хворих військовослужбовців в тяжкому стані та осіб керівного складу МО України , що знаходяться на лікуванні в НВМКЦ «ГВКГ» та надання доповіді про них в ВМД МОУ.
 • надання амбулаторної медичної допомоги;
 • надання платних послуг ;
 • відправка  хворих на реабілітаційне лікування в в/ч А2923;
 • облік дефектів в наданні  медичної допомоги на догоспітальному   етапі.

           Важливою частиною  лікувально-діагностичного процесу є система діагностики і сортування хворих і потерпілих. В НВМКЦ «ГВКГ» вони починаются з моменту поступання хворих в приймальне відділення і включають:
- загальноклінічне обстеження хворого черговими лікарями-спеціалістами, лікарями приймального відділення;
-  вивчення і заповнення медичної документації;
-  інструментальне обстеження.
З цією ціллю хворим, поступаючим по невідкладним показанням проводяться загальноклінічне, біохімічне дослідження, електрокардіографічне, рентгенологічне, компьютерно-томографічне, МРТ, ультразвуковое, ендоскопічне дослідження, а також проводиться забір матеріалу для судово-медичних експертиз.
Для виконання цих завдань викликаються компетентні спеціалісти. В приймальному відділенні цілодобово працюють : черговий НВМКЦ «ГВКГ», помічник чергового НВМКЦ «ГВКГ», 2 хірурги, 2 терапевти, лікар-лаборант, клінічний і рентгенлаборанти, 2 медичні сестри, 2 молодших медичних сестри,  ланка санітарів-носіїв, водій. Також в госпіталі цілодобово чергують невропатолог, інфекціоніст, кардіолог, хірург стаціонару та лікарі реаніматологи терапевтичної, неврологічної, інфекційної та хірургічної реанімацій.
В госпіталі організоване надання медичних послуг цивільному населенню за оплату та договором. В робочий час в складі приймального відділення працює диспетчерський пункт: лікар завідуюча диспетчерським пунктом , три медсестри,  молодша медсестра та бухгалтер. Силами диспетчерського пункту забезпечується організація консультативного амбулаторного прийому платних та договірних хворих, оформлення їх на госпіталізацію та прийом готівки в оплату за лікування.
В неробочий час функції диспетчерського пункту виконують черговий НВМКЦ «ГВКГ» та чергові лікарі і чергові медсестри приймального відділення, для чого у чергового НВМКЦ «ГВКГ» в наявності пакет всіх необхідних документів.
При неясності діагнозу до хворого викликаються лікарі лікувальних і діагностичних відділень, начальники клінік (відділень), головні фахівці.
В неробочий час, вихідні і святкові дні лікарі доставляються в госпіталь санітарним транспортом.
Для надання спеціалізованної медичної допомоги в лікувальних закладах МО України і Міністерства охорони здоров’я  створені лікарсько-сестринські бригади, оснащені спеціальними укладками: кардіологічна, токсикологічна, опікова, неврологічна, загальнохірургічна, торакоабдомінальна, гінекологічна, офтальмологічна, травматологічна, стоматологічна, нейрохірургічна, сердцево-судинна (хірургічна), ендоскопічна, отоларінгологічна, бригада ультразвукової діагностики. Вони доставляються до місця призначення санітарними автомобілями або санітарною авіацією. При необхідності евакуюють хворих і потерпілих "на себе". Щорічно проводяться  15 - 20 подібних виїздів.
Крім того виконуються виїзди лікарських бригад для медичного забезпечення  інших заходів (збори, конференції, консультації та інше) , а також медичне супроводження іноземних військових делегацій (верифікація), виїзди для доставки в НВМКЦ «ГВКГ» з аеропорту Борисполь поранених військовослужбовців з зони АТО. Всього на протязі року відділення забезпечує медичним майном, обладнанням та лікарськими укладками 60-70 виїздів лікарських бригад.
В приймальному відділенні розвгорнутий рентгенівський кабінет.
В наявності діагностичне обладнання –2 три канальних електрокардіографи та  електрокардіографи одно канальні УКОМ –3 (1 на виїзд на акумуляторних батареях).
Кабінети ультразвукової діагностики, ендоскопії, компьютерної томографії, гінекологічний кабінет знаходяться в іншій будівлі. При ремонті в відділенні зроблені пандуси для покращення можливості транспортування лежачих хворих на каталках.
До 10% хворих поступають в  приймальне відділення в тяжкому стані  і в стані средньої  важкості. Невідкладна  медична допомога надаєтся їм одночасно з проведенням обстеження і обслідування.
Для цього в маніпуляційній є шкафи невідкладної медичної допомоги, набір для пункцій підключичної вени, набір для венесекції, трахеостомічний набір, набір для інтубації трахеї, аппарат для ШВЛ (РО-6-03), дефібрилятори ”Дефі”, електровідсмоктувачі та інше обладнання.
З метою покращення медичного обслуговування тяжких хворих обладнано і відповідно оснащено лікувально-діагностичний кабінет.
Перебування хворого в приймальному відділенні не перевищує 1 години, тільки в виняткових  випадках, коли хворий в діагностичному плані неясний (доставлений бригадою швидкої медичної допомоги, потребує огляду різних спеціалістів, проведення складних діагностичних досліджень, хворі затримуються на більш довгий час, необхідна медична допомога їм надається в лікувально-діагностичному кабінеті.
Сучасні тенденції розвитку медицини та завжди актуальні вимоги покрашення рівня та якості медичного обслуговування пацієнтів, вимагають впровадження нових підходів в організації роботи приймального відділення, впровадження нових сучасних методів діагностики і лікування. Колектив відділення готовий гідно відповісти на ці вимоги і завжди готовий до надання своєчасної та якісної медичної допомоги хворим, для чого командуванням госпіталю створені всі необхідні передумови.

 • підполковник медичної служби Кукля І.Є. 1948-1952 рр.
 • підполковник медичної служби Чорний П.К. 1952-1954 рр.
 • підполковник медичної служби Чернишов К.Г. 1954-1956 рр.
 • полковник медичної служби Моїсеєв Б.Д. 1956-1957 рр.
 • підполковник медичної служби Григоров М..А. 1957-1958 рр.
 • підполковник медичної служби Жирнов М.І. 1958-1959 рр.
 • підполковник медичної служби Дудник В.І. 1959-1969 рр.
 • підполковник медичної служби Гусаковський В.І. 1960-1965 рр.
 • підполковник медичної служби Грачов Ф.І. 1965-1978 рр..
 • підполковник медичної служби Рязанов А.І. 1978-1979 рр.
 • підполковник медичної служби Курбан – Магомедов К.Р. 1980-1981 рр.
 • підполковник медичної служби Китов М.В. 1981-1982 рр.
 • підполковник медичної служби Кукурудз Я.С. 1983-1984 рр
 • підполковник медичної служби Сліпченко А.І. 1984-1985 рр.
 • підполковник медичної служби Литвиненко А.К. 1986-1989 рр.
 • підполковник медичної служби Авраменко Л.С. 1989-1993 рр.
 • підполковник медичної служби Шмагой Л.В. 1993-1994 рр.
 • полковник медичної служби Дрюк М.О.1994-2004 рр.
 • полковник медичної служби Петриковець С.І. 2004 р.-2011рр.
 • полковник медичної служби Литвинко С.О. 2013- по теперішній час

На сьогоднішній день приймальне відділення розміщується на першому поверсі трьохповерхового будинку, в 2005-2007 рр. проведено капітальний ремонт з переплануванням приміщень відділення. Додались лікувально-діагностичний кабінет, ординаторська, сестринська, кабінет старшої медичної сестри., хворі, що поступають на лікування в ГВКГ через приймальне відділення  розподіляються на два потоки

 • направлені на лікування в плановому порядку (оформляється карта стаціонарного хворого, реєстрація і відправка в відділення)
 • потребують додаткового обстеження, лікарського нагляду та надання медичної допомоги ( в тому числі амбулаторної).

В штаті відділення працює багато кваліфікованих і відповідальних спеціалістів:
Військовослужбовці, лікарі, медичні сестри, молодші медичні сестри, медичні реєстратори.
Штат відділення  та кваліфікаційна характеристика співробітників дозволяють в повному обсязі виконувати поставлені перед ним завдання, а саме:

 • прийом і реєтрація поступаючих на стаціонарне лікування хворих, медичне сортування, надання невідкладної допомоги потребуючим її, своєчасна доставка їх в ліжкові відділення;
 •  постійна готовність відділення для надання невідкладної медичної допомоги при массовому надходженні хворих та потерпілих а також хворим, що знаходяться в інших лікувальних закладах;
 •  облік хворих військовослужбовців в тяжкому стані та осіб керівного складу МО України , що знаходяться на лікуванні в НВМКЦ «ГВКГ» та надання доповіді про них в ВМД МОУ.
 • надання амбулаторної медичної допомоги;
 • надання платних послуг ;
 • відправка  хворих на реабілітаційне лікування в в/ч А2923;
 • облік дефектів в наданні  медичної допомоги на догоспітальному   етапі.

           Важливою частиною  лікувально-діагностичного процесу є система діагностики і сортування хворих і потерпілих. В НВМКЦ «ГВКГ» вони починаются з моменту поступання хворих в приймальне відділення і включають:
- загальноклінічне обстеження хворого черговими лікарями-спеціалістами, лікарями приймального відділення;
-  вивчення і заповнення медичної документації;
-  інструментальне обстеження.
З цією ціллю хворим, поступаючим по невідкладним показанням проводяться загальноклінічне, біохімічне дослідження, електрокардіографічне, рентгенологічне, компьютерно-томографічне, МРТ, ультразвуковое, ендоскопічне дослідження, а також проводиться забір матеріалу для судово-медичних експертиз.
Для виконання цих завдань викликаються компетентні спеціалісти. В приймальному відділенні цілодобово працюють : черговий НВМКЦ «ГВКГ», помічник чергового НВМКЦ «ГВКГ», 2 хірурги, 2 терапевти, лікар-лаборант, клінічний і рентгенлаборанти, 2 медичні сестри, 2 молодших медичних сестри,  ланка санітарів-носіїв, водій. Також в госпіталі цілодобово чергують невропатолог, інфекціоніст, кардіолог, хірург стаціонару та лікарі реаніматологи терапевтичної, неврологічної, інфекційної та хірургічної реанімацій.
В госпіталі організоване надання медичних послуг цивільному населенню за оплату та договором. В робочий час в складі приймального відділення працює диспетчерський пункт: лікар завідуюча диспетчерським пунктом , три медсестри,  молодша медсестра та бухгалтер. Силами диспетчерського пункту забезпечується організація консультативного амбулаторного прийому платних та договірних хворих, оформлення їх на госпіталізацію та прийом готівки в оплату за лікування.
В неробочий час функції диспетчерського пункту виконують черговий НВМКЦ «ГВКГ» та чергові лікарі і чергові медсестри приймального відділення, для чого у чергового НВМКЦ «ГВКГ» в наявності пакет всіх необхідних документів.
При неясності діагнозу до хворого викликаються лікарі лікувальних і діагностичних відділень, начальники клінік (відділень), головні фахівці.
В неробочий час, вихідні і святкові дні лікарі доставляються в госпіталь санітарним транспортом.
Для надання спеціалізованної медичної допомоги в лікувальних закладах МО України і Міністерства охорони здоров’я  створені лікарсько-сестринські бригади, оснащені спеціальними укладками: кардіологічна, токсикологічна, опікова, неврологічна, загальнохірургічна, торакоабдомінальна, гінекологічна, офтальмологічна, травматологічна, стоматологічна, нейрохірургічна, сердцево-судинна (хірургічна), ендоскопічна, отоларінгологічна, бригада ультразвукової діагностики. Вони доставляються до місця призначення санітарними автомобілями або санітарною авіацією. При необхідності евакуюють хворих і потерпілих "на себе". Щорічно проводяться  15 - 20 подібних виїздів.
Крім того виконуються виїзди лікарських бригад для медичного забезпечення  інших заходів (збори, конференції, консультації та інше) , а також медичне супроводження іноземних військових делегацій (верифікація), виїзди для доставки в НВМКЦ «ГВКГ» з аеропорту Борисполь поранених військовослужбовців з зони АТО. Всього на протязі року відділення забезпечує медичним майном, обладнанням та лікарськими укладками 60-70 виїздів лікарських бригад.
В приймальному відділенні розвгорнутий рентгенівський кабінет.
В наявності діагностичне обладнання –2 три канальних електрокардіографи та  електрокардіографи одно канальні УКОМ –3 (1 на виїзд на акумуляторних батареях).
Кабінети ультразвукової діагностики, ендоскопії, компьютерної томографії, гінекологічний кабінет знаходяться в іншій будівлі. При ремонті в відділенні зроблені пандуси для покращення можливості транспортування лежачих хворих на каталках.
До 10% хворих поступають в  приймальне відділення в тяжкому стані  і в стані средньої  важкості. Невідкладна  медична допомога надаєтся їм одночасно з проведенням обстеження і обслідування.
Для цього в маніпуляційній є шкафи невідкладної медичної допомоги, набір для пункцій підключичної вени, набір для венесекції, трахеостомічний набір, набір для інтубації трахеї, аппарат для ШВЛ (РО-6-03), дефібрилятори ”Дефі”, електровідсмоктувачі та інше обладнання.
З метою покращення медичного обслуговування тяжких хворих обладнано і відповідно оснащено лікувально-діагностичний кабінет.
Перебування хворого в приймальному відділенні не перевищує 1 години, тільки в виняткових  випадках, коли хворий в діагностичному плані неясний (доставлений бригадою швидкої медичної допомоги, потребує огляду різних спеціалістів, проведення складних діагностичних досліджень, хворі затримуються на більш довгий час, необхідна медична допомога їм надається в лікувально-діагностичному кабінеті.
Сучасні тенденції розвитку медицини та завжди актуальні вимоги покрашення рівня та якості медичного обслуговування пацієнтів, вимагають впровадження нових підходів в організації роботи приймального відділення, впровадження нових сучасних методів діагностики і лікування. Колектив відділення готовий гідно відповісти на ці вимоги і завжди готовий до надання своєчасної та якісної медичної допомоги хворим, для чого командуванням госпіталю створені всі необхідні передумови.

<