1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

  Facebook

 

Левшова Зоя Валеріївна

Начальник відділення – полковник медичної служби Левшова Зоя Валеріївна, випускниця 2003 року УВМА. Маю спеціалізацію з кардіології, анестезіології - реанімації, терапії. Пройшла удосконалення з ревматології, ЕХОКГ, УЗД діагностики захворювань внутрішніх органів, інтервенційної кардіології. Володію сучасними методами діагностики по лікуванню серцево - судинних хвороб, та лікарськими маніпуляціями по техніці реанімації. Учасник конгресу кардіологів України, науково - практичних конференцій з міжнародною участю та школи ультразвукової діагностики. Маю 3 патента, надруковано 19 статей. Приймала участь в розробці методичних вказівок з діагностики та лікуванню стенокардії для ЗСУ.
Список наукових праць.
1) З.В Левшова, Г.О Спаська, О.М. Харітонова, Н.А. Луріна. Цікавий випадок системного васкуліту в проекції інтерніста. // Збірник наукових праць . Сучасні аспекти військової медицини Київ - 2007р - № 12. С. 208-210.
2)Г.В.Мясников, З.В. Левшова, Т.Є Маковська. Внутрішньосерцева гемодинаміка у хворих з артеріальною гіпертензією і синдромом інсулінорезистентності.// Збірник наукових праць - Сучасні аспекти військової медицини Київ - 2008р - № 13. С. 213-221.
3)А.П.Славушевич, Е.М.Харитонова, З.В.Левшова, Н.В.Замкова, М.М Рудаков. Некроз міокарду як дебют дерматоміозита.// Терапія, 2008р.- 12(32).с.58-62.
4) М.П Бойчак , З.В Левшова. Зависимость протяженности и выраженности повреждения миокарда от системного воспаления и нарушения липидного обмена в первые сутки острого коронарного синдрома.// Збірник наукових праць. Сучасні аспекти військової медицини Київ – 2010р №17.с-276-280.
5) А.А. Спасская, В.В. Дяченко,А.Р. Сапожников,С.В. Софиенко, Е.М Харитонова, З.В. Левшова, Н.Н.Сидорова. Редкая локализация первичной злокачественной опухоли//Терапия .-2010р.- № 12( 53).с.60-64.
6) Г.В.Мясников, А.Р.Сапожников, С.А.Сапа, Т.В.Бакун, З.В.Левшова, Л.Л.Сидорова. Случай тяжелого течения болезни Шегрена.// Терапия. 2011р.- №3( 56).с71-75.
7) Г.В. Мясников, В.М.Роговский,Ш.М.Якубов,З.В.Левшова, Л.Л.Сидорова.
Дифференциальний диагноз при абдоминальной боли: два случая из практики// Терапия - 2011 - № 1(54) c 41-46.
8) М.П Бойчак, Г.В. Мясников, З.В Левшова « Эффективность и безопасность статинов при остром коронарном синдроме». //Збірник наукових праць. Сучасні аспекти військової медицини Київ 2012 р.-№19.-с. 438-446.
9) С.В. Софиенко, З.В.Левшова, .В.Науменко, Ю.Л.Коноплева, Н.Н.Сидорова Внешний разрыв миокарда у больного с инфарктом миокарда // Терапия - 2013 - №3 (78) С 33-34.
10)И.А.Чайковский, Г.В.Мясников, А.П.Казмирчук, В.Н.Сосницкий, А.Г.Голуб, С.В.Софиенко, З.В.Левшова, Т.В. Сосницкая, Ю.В. Городинская. Информативность кардиомагнитографии для оценки поражения миокарда у больных с острым коронарным синдромом по сравнению с эхокардиографией и электрокардиографией// Український кардіологічний журнал.- 2/2013 - С77 - 84.
11) Мясников Г.В., Левшова З.В. « Раннє ремоделювання лівого шлуночка серця в гострому періоді інфаркта міокарду з. зубцем Q на електрoкардіо-грамі.// Збірник наукових праць. Сучасні аспекти військової медицини Київ 2013р - С 420 - 425.
12) Мясников Г.В. , Левшова З.В. , Сидорова Л.Л. Плейотропные эффекты статинов в раннем периоде инфаркта миокарду с зубцом Q на электрокардио-грамме. Збірник наукових праць. Сучасні аспекти військової медицини. Вип 21 - С 462- 473.
13) Організація надання невідкладної медичної допомоги у військових частинах (закладах) Збройних Сил України.Методичні рекомендації Київ- 2014р.співвтор
14)Уніфікований галузевий клінічний протокол медичної допомоги ( першої лікарської, кваліфікованої, спеціалізованої та невідкладної) Артеріальна гіпертензія. Методичні рекомендації Київ- 2014р співавтор.
15) З.В.Левшова. Вплив терапії статинами на перебіг раннього періоду гострого коронарного синдрому зі стійким підйомом сегменту ST на електрокардіограмі.//Медицина транспорту України №2 (54) 2015 С. 58-65.
16) Г.В.Мясников , Л.Л.Сидорова, З.В.Левшова. «Старые» синдромы и новые подходы к лечению острого коронарного синдрома: фокус на статины. // Therapia № 9 український медичний вісник ( 101) 2015р С. 37-40.
17)Г.В.Мясников, З.В.Левшова, Л.Л.Сидорова Синдром гіперметаболізму в ранньому періоді гострого коронарного синдрому зі стійким підйомом сегменту ST на електрокардіограммі. // Сучасні аспекти військової медицини. Збірник наукових праць ГВМКЦ «ГВКГ» МО України. Випуск 22. – Київ. – 2015.
17) Г.В. Мясников, З.В.Левшова. Вплив статинів на вираженість системного запалення та обмін ліпідов у ранньому періоді гострого коронарного синдрому із стійким підйомом сегмента ST на електрокардіограмі // Врачебное дело №1-2 2016 р. С 31-37.
18) А.Г.Голод, З.В.Левшова, А.М.Балко. Випадок абдомінальної форми інфаркту міокарда // Сучасні аспекти військової медицини. Збірник наукових праць ГВМКЦ «ГВКГ» МО України. Випуск 22 – 2015. С 150-155.
19)Г.В.Мясников, З.В.Левшова, Л.Л.Сидорова Комплексна оцінка гіполіпідемічних та плейотропних ефектів статинів в перші 10діб гострого коронарного синдрому зі стійким підйомом сегменту ST на електрокардіограмі. // Сучасні аспекти військової медицини. Збірник наукових праць НВМКЦ «ГВКГ» МО України. Випуск 23. – Київ. – 2016. С 138-148.
ВИНАХОДИ
1) Патент на корисну модель № 66521 Спосіб виконання прекардіального ЕКГ картування та візуалізація його результатів//заяв.03.06 2011. публікація10.01.2012, бюл.№1, 2012р.
2)Патент на винахід № 110439// Спосіб діагностики функціонального стану міокарду векторкардіографічним методом// Чайковський Ілля Анатолійович, Казмірчук Анатолій Петрович, Левшова З.В.Будник Микола Миколайович. // заяв.15.09 2014. публікація 12.01.2015, бюл.№24, 2015р.
3)Патент на корисну модель № 99417// Cпосіб оцінки ступеня серцевої недостатності міокарду вектор кардіографічним методом// Чайковський І.А., Мясников Г.В., Казмірчук А.П.Левшова З.В.Будник М.М.// заяв.15.09.14. публікація 10.06.15, бюл. № 11,2015р.

Балко Андрій Миколайович

Балко Андрій Миколайович
Старший ординатор ВРІТ для терапевтичних хворих.
Навчався в Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця з 1998 по 2004 рік. УВМА з 2004-по 2006 рік.
З 2006 року проходить службу у ГВМКЦ. Має спеціалізацію по гастроентерології , УЗД та ендоскопії.
В 2013 пройшов спеціалізацію з анастезіології та інтенсивної терапії.
Займається науковою роботою з проблематики кислотозалежних захворювань.
З 2014р. старший ординатор ВРІТ (для терапевтичних хворих) клініки кардіології
Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь».
Володіє технікою маніпуляцій на центральних судинах, реанімаційними заходами,
відновлення серцевого ритму за допомогою електроімпульсної терапії. 

Лакуста Тетяна Славівна

Лакуста Тетяна Славівна
Ординатор відділення ВРІТ для терапевтичних хворих (спеціалізація:терапія, анестезіологія).
Закінчила Національний медичний університет імені О.О.Богомольця у 2011р.
З 2011-2013рр навчалась в Українській військово-медичній академії за спеціальністю «терапія».
2013р.- пройшла спеціалізацію з анестезіології та реанімації на базі Української військово-медичної академії. У 2013р.- захистила магістерську роботу на тему : «Вплив вуглеводних розладів на прогресування атерогенезу у військовослужбовців з ІХС».
З 2013р.- ординатор ВРІТ для терапевтичних хворих. Володіє технікою маніпуляцій на центральних судинах, реанімаційними заходами, відновлення серцевого ритму за допомогою електроімпульсної терапії, черезстравохідною електростимуляцією.
Володіє англійською, румунською мовами.

Адамчук Максим Сергійович

Адамчук Максим Сергійович
Старший ординатор відділення реанімації та інтенсивної терапії для терапевтичних хворих клініки кардіології.
У 2011р. закінчив Львівський національний медичний університет імені Д.Галицького.
2011-2014рр. - слухач факультету підготовки лікарів для ЗСУ Української військово-медичної академії. Отримав спеціальність «Анестезіологія», здобув кваліфікацію магістра медицини.
З 2014р. – ординатор відділення реанімації та інтенсивної терапії для терапевтичних хворих НВМКЦ.
2016р. - отримав спеціалізацію з терапії на базі Української військово-медичної академії.
З 2016р. - ординатора відділення загальнолікарської медичної допомоги клініки амбулаторної допомоги Національного військового клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» .
2016р. - старший ординатор ВРІТ (для терапевтичних хворих) клініки кардіології Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» .

Проненко Ганна Миколаївна

Проненко Ганна Миколаївна
Ординатор відділення РІТ (для терапевтичних хворих) клініки кардіології(спеціалізація:терапія).
У 2011р. закінчила Національний медичний університет імені О.О.Богомольця.
2011-2014рр. - слухач факультету підготовки лікарів для ЗСУ Української військово-медична академії. Отримала спеціальність «Лікувальна справа. Загальна практика-сімейна медицина», здобула кваліфікацію магістра медицини. Автор 2 статей за темою обсяг медичного обстеження військовослужбовців з дисфункцією щитовидної залози.
2014 - 2015рр. - лікар медичного пункту полку в/ч А 0222.
2015р. - отримала спеціалізацію з терапії на базі Української військово-медичної академії.
2015 – 2016рр. - ординатора відділення загальнолікарської медичної допомоги клініки амбулаторної допомоги Національного військового клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» .
2016р. - ординатора відділення РІТ (для терапевтичних хворих) клініки кардіології Національного військового клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» .

 Проненко Ганна Миколаївна

Тетерук Марія Олександрівна

Ординатор відділення реанімації та  інтенсивної терапії для терапевтичних хворих клініки кардіології.
У 2007 р. закінчила Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, здобувши повну вищу освіту за спеціальністю“Лікувальна справа”
У 2009 р. отримала спеціалізацію лікаря-спеціаліста за спеціальністю “Медицина невідкладних станів”.
Протягом 2009-2017 рр. працювала виїзним лікарем Київської міської станції швидкої медичної допомоги.
У 2009 р. пройшла підвищення кваліфікації “Актуальні питання кардіології”.  
У 2016 р. при Українській військово-медичній академії отримала спеціалізацію за фахом « Анестезіологія».
З 2017 року працювала на посаді лікаря анестезіолога (кардіолога) у відділенні реанімації та інтенсивної терапії для терапевтичних хворих ГВМКЦ «ГВКГ».
З 2018 р. ординатор ВРІТ «Для терапевтичних хворих» клініки кардіології Національного військового медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь».

<