1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

  Facebook

Грушкевич Валентина ВолодимирівнаКлінііку очолює лікар вищої категорії — полковник медичної служби Грушкевич Валентина Володимирівна

В клініці до грудня 2009р. працював видатний лікар-інфекціоніст, професор Городецький Марко Михайлович, який виховав не одне покоління послідовників.

Клініка за штатом на 90 ліжок. Щорічно у відділеннях клініки лікується до 3 тисяч хворих, з різноманітною інфекційною патологією. В клініці лікуються як військові, так і цивільні хворі. Постійно зростає кількість платних хворих, що є непрямою ознакою конкурентоспроможності відділень клініки серед інших інфекційних стаціонарів. В останні роки, в зв'язку з активною участю українських військовослужбовців у миротворчих місіях, а також збільшенням міграції населення за рахунок туристів, робітників, моряків, льотчиків в високо ендемічні країни щодо малярії, тропічних гельмінтозів, спостерігається зростання кількості осіб, які обстежуються або лікуються з приводу цих захворювань.

Основними завданнями клініки є:

 • надання медичної допомоги інфекційним хворим;
 • своєчасне інструментальне та лабораторне обстеження та постановка остаточного діагнозу у хворих, що поступили на лікування;
 • військово-лікарська експертиза пролікованих хворих;
 • надання консультативної допомоги лікарям територіальних дільниць та госпіталів з діагностики та лікування інфекційних хворих;
 • підвищення професійної підготовки лікарів клініки, КВМЦ, військових лікарів ЗС України;
 • проведення організаційно-методичної та наукової роботи;
 • участь у проведенні профілактичних заходів (санітарно-просвітницька робота, робота в осередках інфекцій);
 • господарчо-побутове обслуговування хворих;
 • організація протиепідемічного режиму щодо запобігання внутрішньогоспі-тальних інфекцій;

Відділення є клінічною базою для навчання лікарів-інфекціоністів Української військово-медичної академії.

В клініці при обстеженні та лікуванні хворих, застосовуються різноманітні сучасні методи діагностики (лабораторні, рентгенологічні, МРТ, КТ, УЗД та ін.), антибактеріальні та противірусні препарати.

Хворі розміщуються у двомісних палатах, які оснащені окремим сан.вузлом, холодильником, телевізором.

клініка інфекційних хвороб

Умови розміщення хворих відповідають вимогам Міністерства охорони здоров’я та Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України.

У відділенні реанімації та інтенсивної терапії хворі розміщуються в одно- та двомісних палатах з урахуванням профілізації хворих.

В клініці, крім різноманітних сучасних методів екстракорпоральної детоксикації, квантової гемотерапії, широко застосовується метод гіпербаричної оксигенації, для чого є барозал, оснащений двома барокамерами. Методи, що застосовуємо суттєво покращують результати лікування.

Наукова діяльність та співробітництво

У клініці здійснюється багатостороння наукова діяльність. Основними напрямками наукової та
практичної роботи клініки є діагностика, лікування та профілактика малярії, вірусних гепатитів, групи TORCH- інфекцій, дифтерії та носійства коринебактерій; дитячих вірусних інфекцій; питання невідкладної терапії інфекційних хворих.

Велика увага співробітниками клініки приділяється особливостям перебігу малярії, гепатитів, герпетичних інфекцій. Розробляються питання патогенетичної терапії.

Після залучення Збройних Сил України до миротворчої діяльності перед клінікою постали завдання з впровадження методів діагностики та лікування тропічних інфекцій. Спеціалісти клініки побували в Іраку, Сьєрра-Леоне, Ліберії, Афганістані, Ефіопії. На даний час розроблені та впроваджені методики діагностики та лікування малярії, філяріозу, лейшманіозу.

На базі відділень клініки навчаються інтерни Української військово-медичної академії. При навчанні застосовується сучасне обладнання. З лікарями проводяться як теоретичні, так і практичні заняття з індивідуальним підходом.Проводяться заняття з лікарями госпіталю. Лікарі клініки надають навчально - методологічну допомогу лікарям госпіталів України.

Співробітники клініки приймають активну участь в ліквідації спалахів інфекційних хвороб. Спеціалісти відділення неодноразово брали участь в ліквідації спалахів захворювання на холеру, черевний тиф в Поволжжі, Туркменії, півдні України, в лікуванні інфекційних хворих у Демократичній Республіці Афганістан, Єгипті, Ефіопії. Наші лікарі брали участь у миротворчих місіях в Іраку, Ліберії.

У відділеннях постійно удосконалюється матеріально-технічна база, на її основі впроваджуються нові ефективні методи у комплексному лікуванні, розширюються показання для її застосування з метою профілактики, попередження розвитку критичних станів і важких ускладнень. Робота у відділеннях побудована на активному виявленні у хворих передумов, які вимагають інтенсивної терапії, що дозволяє досягати сприятливих результатів при лікуванні інфекційних хворих, і що важливо, — навіть тих, які знаходяться у вкрай важкому стані.

Для хворих та персоналу відкритий “зимовий” сад.клініка інфекційних хвороб

Лікарі відділення активно займаються науковою роботою, проходять тематичні удосконалення з різних питань інфекційних хвороб, постійно підвищують свій професійний рівень, приймаючи участь в наукових конференціях, дослідженнях Києва, України та Російської Федерації.

Клініка має широкі міжнародні контакти. Ми приймали колег з Росії, Білорусі, Казахстану, Азербайджану, США, Франції, Македонії, Канади, Індії.

Спеціалісти клініки навчалися у Росії, Німеччині, Австрії, США, Франції, Канаді, Нідерландах, Швейцарії по різноманітним питанням. Ряд лікарів пройшли стажування у США, Франції, приймали участь в багатонаціональних медичних навчаннях у Чорногорії, забезпечували медичну компоненту багатонаціональних міжнародних навчань в Україні.

Висока якість лікування досягається багатьма факторами:

 • професіоналізмом лікарів;
 • дбайливим ставленням до пацієнта з боку середнього та молодшого медперсоналу;
 • добрим діагностичним та лікувальним оснащенням та ін.

Робота у відділенні ведеться у тісному співробітництві з спеціалістами відділень кардіології, гастроентерології, функціональної діагностики, неврології тощо, завдяки чому діагностика ускладнень та супутньої патології відбувається миттєво, лікування їх своєчасне, а терміни лікування скорочуються.

Щиро зичимо Вам бути здоровими!!!

Готові до надання спеціалізованої медичної допомоги!!!

 

<