1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Процедура рецензування та дотримання редакційної етики
Якісне незалежне рецензування поданих для публікації матеріалів здійснюють  вчені, які мають за останні три роки не менше однієї публікації у виданнях, включених до Переліку МОН України або закордонних виданнях, включених до Web of Science Core Collection та/або Scopus, або мають монографії чи розділи монографій, видані міжнародними видавництвами, що належать до категорій «A», «B» або «C» за класифікацією Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment (SENSE).
Рецензії, підписані рецензентом,  мають зберігатися в редакції не менше трьох років.
У рецензії рецензент відмічає характер статті (результати власних досліджень, науково-методична або оглядова), ії  основні характеристики,  зауваження та рекомендації, для чого можна використовувати частково формалізований бланк рецензії.
РЕЦЕНЗІЯ

Назва статті (номер реєстрації): ________________________________________________.
____________________________________________________________________________.
____________________________________________________________________________.
Загальна характеристика роботи
Характер роботи: містить нові наукові результати/науково-методична/оглядова
Тематика роботи:
- пов’язана – не пов’язана з військовою медициною;
- актуальна – не актуальна для медичної служби ЗС України.
Структурно-логічна схема роботи:  витримана – не витримана.
Мета дослідження: досягнута, досягнута в недостатній мірі, не досягнута.
Літературний огляд: зроблений ґрунтовно, поверхнево, використана/застарілі літературні наукові джерела.
Методи дослідження: сучасні, рутинні, складні, неординарні методики, інше ____________________________________________________________________________
Власні дослідження: достатній/недостатній об’єм.
Методи статистичної обробки: сучасні методи варіаційної статистики,  статистична вірогідність розрахована/не розрахована, статистичну обробка не проводили, інше _____________________________________________________________________________
Висновки:

  • обґрунтовані, обґрунтовані недостатньо, не обґрунтовані;
  • відповідають – не відповідають меті та завданням дослідження.

Практичні рекомендації: доцільні/не доцільні до впровадження.
Робота ілюстрована: таблицями, малюнками, схемами, ілюстративний матеріал відсутній.
Оформлення роботи: задовольняє вимогам – задовольняє вимогам, але недбале – взагалі не відповідає вимогам.
Зауваження та рекомендації рецензента


Зауваження/рекомендації

Відмітка редактора стосовно реакції автора на зауваження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВОК: Представлена стаття відповідає – не відповідає вимогам журналу, може бути прийнята в роботу у представленому вигляді, після доопрацювання, після кардинальної переробки, має бути відхилена.

Рецензент: _______________________________________________________________(ПІБ)
посада_______________________________________________________________________
код наукової спеціальності _____________________________________________________.
Науковий  ступінь ________Наукове звання_______________ Військове звання_________.

<